Спосіб рекультивації земель, порушених відкритими гірничими роботами

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб рекультивації земель, що включає укладання на порушену поверхню гірських порід, вирівнювання та формування родючого шару ґрунту, укладання в основу глини, потім піску, потенційно-родючих порід та чорнозему, який відрізняється тим, що у відповідні агротехнічні строки вноситься мінерально-органічна суміш на основі родючого шару верхніх гумусових горизонтів чорнозему, піску, сапропелю, глини у співвідношенні компонентів, %: родючий шар чорнозему 35…55, пісок 15…35, сапропель 20…30, глина 0…10.

Текст

Реферат: Спосіб рекультивації земель включає укладання на порушену поверхню гірських порід, вирівнювання та формування родючого шару ґрунту, укладання в основу глини, потім піску, потенційно-родючих порід та чорнозему. У відповідні агротехнічні строки вноситься мінеральноорганічна суміш на основі родючого шару верхніх гумусових горизонтів чорнозему, піску, сапропелю, глини у співвідношенні компонентів, %: родючий шар чорнозему 35…55, пісок 15…35, сапропель 20…30, глина - до 10. UA 107596 U (12) UA 107596 U UA 107596 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Корисна модель належить до гірничозбагачувальної галузі та до способу відкритої розробки родовищ корисних копалин, безпосередньо до рекультивації земель, порушених відкритими гірничими роботами. Відомий спосіб рекультивації [Горлов В.Д. Рекультивация земель на карьерах. - М. Недра, 1981. - 260 с], який полягає в тому, що у процесі відкритої розробки кар'єрів перед фронтом робіт попередньо знімається та вкладається у тимчасові бурти ґрунтово-рослинний шар чорнозему та шар потенційно родючих порід. Відомими засобами гірничотехнічної та біологічної рекультивації на спланованій поверхні складають гірські породи, та формують родючий шар шляхом вкладання у основу глини, потім піску, потенційно-родючих порід (суглинки) та чорнозем. Недоліком відомого способу є значні строки рекультивації. Найбільш близьким по суті і результату, що досягається, є спосіб рекультивації [Дорошенко Е.П. Рекультивация земель нарушенных открытыми разработками. - М.: Недра, 1979. - 263 с], що включає укладання на порушену поверхню гірських порід, вирівнювання та формування родючого шару ґрунту, укладання в основу глини, потім піску, потенційно-родючих порід та чорнозему. Недоліком відомого способу є те, що в процесі екскавації, транспортування та відвалоутворення знищується капілярна система в потенційно-родючих породах. Як наслідок не забезпечується накопичення осінньо-зимової вологи, порушується зона аерації та знижується родючість рекультивованих земель. Задачею, що вирішується заявлюваною корисною моделлю, є інтенсифікація зміни фізичних властивостей в процесі рекультивації, відновлення капілярної системи, зменшення вартості робіт. Цей результат досягається тим, що у відповідні агротехнічні строки вноситься мінеральноорганічна суміш на основі родючого шару чорнозему, піску, сапропелю, глини. Загальними ознаками способу, що заявляється, є укладання на порушену поверхню гірських порід, вирівнювання та формування родючого шару ґрунту, укладання в основу глини, потім піску, потенційно-родючих порід та чорнозему. Відмінною ознакою способу, що заявляється, є те, що у відповідні агротехнічні строки вноситься мінерально-органічна суміш на основі родючою шару верхніх гумусових горизонтів чорнозему, піску, сапропелю, глини у співвідношенні компонентів, %: родючий шар чорнозему 35…55, пісок 15…35, сапропель 20…30, глина 0…10. За наявними у авторів відомостями сукупність ознак, що заявляються і характеризують суть корисної моделі, не відома на даному рівні техніки. Отже корисна модель, що заявляється, відповідає критерію "новизна". Суть корисної моделі, що заявляються, не випливає явно з відомого авторам рівня техніки. Сукупність ознак, що характеризують відомі рішення, не забезпечують досягнення нових результатів і тільки наявність перерахованих вище відмінних ознак забезпечує одержання нового, більш високого технічного результату. Спосіб здійснюється наступним чином. Проводять укладання на порушену поверхню гірських порід, вирівнювання та формування родючого шару ґрунту, укладання в основу глини, потім піску, потенційно-родючих порід та чорнозему. У відповідні агротехнічні строки вноситься мінерально-органічна суміш на основі чорнозему, піску, сапропелю та глини. Суміш містить комплексний набір органічних сполук і мікроелементів, що знаходяться в легкодоступній для рослин формі. До того ж сапропель не належить до корисних копалин, що дає змогу значно розширити його застосування, при зниженні собівартості робіт, що виконуються. Застосування запропонованого способу рекультивації дозволяє зменшити антропогенний вплив на навколишнє середовище і сприяє відновленню екологічної рівноваги. Запропонована корисна модель може бути багаторазово відтворена і використана у вигляді способу рекультивації земель, порушених відкритими гірничими роботами. Отже, корисна модель відповідає критерію "промислова застосовність". ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 55 Спосіб рекультивації земель, що включає укладання на порушену поверхню гірських порід, вирівнювання та формування родючого шару ґрунту, укладання в основу глини, потім піску, потенційно-родючих порід та чорнозему, який відрізняється тим, що у відповідні агротехнічні строки вноситься мінерально-органічна суміш на основі родючого шару верхніх гумусових 1 UA 107596 U горизонтів чорнозему, піску, сапропелю, глини у співвідношенні компонентів, %: родючий шар чорнозему 35…55, пісок 15…35, сапропель 20…30, глина 0…10. Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: E21F 15/00, E21C 41/32

Мітки: порушених, відкритими, рекультивації, земель, роботами, гірничими, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-107596-sposib-rekultivaci-zemel-porushenikh-vidkritimi-girnichimi-robotami.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб рекультивації земель, порушених відкритими гірничими роботами</a>

Подібні патенти