Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб отримання воднево-кисневого плазмового струменя, для газотермічної обробки матеріалів, що включає іонізацію, обтиснення дуги плазмоутворюючим середовищем з отриманням плазмового струменя, який відрізняється тим, що як плазмоутворюючий газ використовують воднево-кисневу суміш, при наступному співвідношенні компонентів, %:

водень

66…67

кисень

решта.

Текст

Реферат: Спосіб отримання воднево-кисневого плазмового струменя для газотермічної обробки матеріалів включає іонізацію, обтиснення дуги плазмоутворюючим середовищем з отриманням плазмового струменя. Як плазмоутворюючий газ використовують воднево-кисневу суміш. UA 107568 U (12) UA 107568 U UA 107568 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Корисна модель, яка заявляється, належить до галузі металообробки і може бути використана, наприклад, при газотермічній обробці матеріалів, зокрема різанні, напиленні, зварюванні, гартуванні тощо. Відомий спосіб, що включає обтиснення дуги плазмоутворюючим середовищем з отриманням плазмового струменя, що відрізняється тим, що як плазмоутворююче середовище використовують пари рідини, що містять воду з додаванням органічного розчинника у вигляді кисневмісних сполук вуглеводнів. Як органічний розчинник використовують спирти. [1]. Найбільш близьким до корисної моделі, що заявляється, за технічною суттю є "Спосіб обробки поверхонь". Суть даного способу полягає в тому, що суміш, яка використовується як плазмоутворююча, складається з води та окислювача. Нагрів робочої суміші здійснюється в електричному дуговому розряді. Як окислювач застосовують перекис водню [2]. Недоліками даного способу є: - постійне наповнення рідиною ємності в установці, що знижує час безперервної роботи установки; - утворення пульсацій плазмового струменя; - низький ресурс роботи електродів; - при попаданні в плазмоутворюючу суміш рідини, знижується температура плазмового струменя. В основу корисної моделі поставлено задачу вдосконалення способу отримання водневокисневого плазмового струменя та підвищення технологічних можливостей газотермічних процесів при обробці матеріалів, за рахунок того, що як плазмоутворюючий газ використовують воднево-кисневу суміш. Поставлена задача вирішується тим, що даний спосіб включає іонізацію, обтиснення дуги плазмоутворюючим середовищем з отриманням плазмового струменя, і новим є те, що в як плазмоутворюючий газ використовують воднево-кисневу суміші при наступному співвідношенні компонентів, %: водень 66…67 кисень решта. Суть способу для отримання плазмового струменя з воднево-кисневої суміші пояснюється кресленням, де зображено схему плазмової установки. Установка містить: плазмотрон 1, який складається з водоохолодженої анодної частини 2, міжелектродної вставки 3 та водоохолодженого термоемісійного катода 4, пристрій для запобігання зворотному удару 5, електролізно-водневий генератор (ЕВГ) 6, джерела живлення допоміжної дуги імпульсної дії - осцилятора 7, та джерела живлення основної дуги 8. Для стабільного горіння дуги і витікання струменя з високими газодинамічними характеристиками, застосовують ЕВГ з продуктивністю по виробленню суміші не менше 0,6 3 м /год. і тиском 0,1 МПа. Спосіб отримання воднево-кисневого плазмового струменя (див. креслення) полягає в наступному: воднево-кисневу суміш, яка виробляється ЕВГ 6, подають в плазмотрон 1, як плазмоутворюючу, де між катодом 4 та міжелектродною вставкою 3, за допомогою осцилятора 7 прикладається високовольтний та високочастотний потенціал, створюючи допоміжну дугу, після утворення зони з високою електропровідністю дуга перекидається на сопло-анод 2 і утворює основну дугу, при цьому осцилятор 7, який живить допоміжну дугу, вимикається. Основна дуга, яка існує вже без допоміжної, нагріває та іонізує плазмоутворюючу суміш, утворюючи на виході з водоохолоджувального сопла-анода плазмовий струмінь. Для запобігання утворенню зворотних ударів між плазмотроном і ЕВГ додатково передбачено запобіжний пристрій 5. Спосіб отримання воднево-кисневого плазмового струменя можна використовувати в плазмовій установці, в склад якої можуть входити двохелектродний плазмотрон з потужністю 1,5-30 кВт, електролізно-водяний генератор А1803УХЛЧ, з продуктивністю для виробництва 3 пальної суміші 1,6 м /год., або ЕВГ-1,5. Джерела інформації: 1. "Способ плазменно-дуговой сварки металов", пат. RU № 2103129 МПК В23K 10/02, опубл. 27.01.1998. 2. "Способ обработки поверхностей", пат. RU № 2286866 МПК 6 B23K 10/00, опубл. 10.11.2006. 55 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Спосіб отримання воднево-кисневого плазмового струменя, для газотермічної обробки матеріалів, що включає іонізацію, обтиснення дуги плазмоутворюючим середовищем з 1 UA 107568 U отриманням плазмового струменя, який відрізняється тим, що як плазмоутворюючий газ використовують воднево-кисневу суміш, при наступному співвідношенні компонентів, %: водень 66…67 кисень решта. Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: H05H 1/26, B23K 101/00, B23K 10/02

Мітки: струменя, плазмового, спосіб, воднево-кисневого, отримання

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-107568-sposib-otrimannya-vodnevo-kisnevogo-plazmovogo-strumenya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб отримання воднево-кисневого плазмового струменя</a>

Подібні патенти