Спосіб моделювання порушення функції статевих органів на фоні хронічного токсичного гепатиту

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб моделювання порушення функції статевих органів на фоні токсичного гепатиту, що включає введення тетрахлорметану піддослідним білим щурам внутрішньошлунково, через день, у вигляді 50 % олійного розчину в дозі 2 г/кг маси тіла тварини, виведення тварин з експерименту в умовах знечулення тіопентал-натрієм з наступним забором крові для біохімічних, імунологічних, гормональних досліджень та видалення гіпофіза, яєчників, матки та печінки для морфологічного дослідження, що дозволяє відтворити експериментально і вивчити особливості порушення функції статевих органів на тлі хронічного токсичного гепатиту.

Текст

Реферат: Спосіб моделювання порушення функції статевих органів на фоні токсичного гепатиту, що включає введення тетрахлорметану піддослідним білим щурам внутрішньошлунково, через день, у вигляді 50 % олійного розчину в дозі 2 г/кг маси тіла тварини, виведення тварин з експерименту в умовах знечулення тіопентал-натрієм з наступним забором крові для біохімічних, імунологічних, гормональних досліджень. Проводять видалення гіпофіза, яєчників, матки та печінки для морфологічного дослідження, що дозволяє відтворити експериментально і вивчити особливості порушення функції статевих органів на тлі хронічного токсичного гепатиту. UA 107552 U (12) UA 107552 U UA 107552 U 5 10 15 20 25 30 Корисна модель належить до медицини, а саме до експериментальної медицини, зокрема моделювання патологічних процесів печінки та статевих органів (матки та яєчників), і може бути використана для дослідження порушень функції репродуктивної системи та визначення ефективності комплексної патогенетичної терапії. Відомий спосіб полягає в тому, що моделювання хронічного гепатиту виконують шляхом внутрішньошлункового введення білим щурам тетрахлормегану через день у вигляді 50 % олійного розчину в дозі 2 г/кг маси тіла тварини. Виведення тварин з експерименту проводиться в умовах знечулення тіопентал-натрієм з наступним забором для морфологічного вивчення гіпофіза та печінки, проводять гормональні, біохімічні та імунологічні дослідження крові [1, 2]. Недоліком даного способу є те, що він не дає можливість визначити особливості функції статевих органів на тлі хронічного токсичного гепатиту. В основу корисної моделі поставлено задачу вдосконалити відомий спосіб, шляхом видалення в піддослідних білих щурів яєчників, матки та печінки для морфологічного дослідження. Поставлену задачу вирішують наступним чином: гетрахлорметан вводиться піддослідним білим щурам внутрішньошлунково, через день, у вигляді 50 % олійного розчину в дозі 2 г/кг маси тіла тварини. Виведення тварин з експерименту проводиться в умовах знечулення тіопентал-натрієм. Проводиться забір крові для біохімічних, імунологічних, гормональних досліджень та видалення гіпофіза, яєчників, матки та печінки для морфологічного дослідження. Обстежено 40 статевозрілих самиць білих щурів. До 1 групи ввійшли 20 самок, яким після завершення експерименту проводили дослідження біохімічних показників, оцінювали клінічні прояви гепатиту. До 2 групи ввійшло 15 статевозрілих самок білих щурів, яким проводилось дослідження репродуктивної функції. Контрольну групу склали 5 здорових статевозрілих самиць білих щурів. Проведено патгістологічне дослідження печінки при хронічному токсичному гепатиті та у здорових піддослідних тварин. Вивчені результати морфологічних змін у печінці, а також результати біохімічних досліджені, у піддослідних тварин та їх кореляція. У піддослідних тварин визначали рівень загального білка, білірубіну, аланін амінотрансферази (АЛаТ), аспартатамінотрансферази (АСаТ), лужної фосфатази (ЛФ), тимолової проби. Статистичну обробку отриманих даних виконано у відділі системних статистичних досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" в програмному пакеті Statistіса. Таблиця 1 Показники біохімічних досліджень при експериментальному токсичному гепатиті Показник Загальний білок, г/л Білірубін загальний, мкмоль/л Аланінамінотрансфераза (АЛаТ), Од/л Аспартатамінотрансфераза (АСаТ), д/л Лужна фосфатаза, Од/л Тимолова проба, Од/л Експериментальна група 1 (n=20) 35,63±0,94* 20,99±0,41* 133,37±2,36* 406,05±1,93· 941,79±19,36* 3,5б±0,14* Контрольна група (n=5) 71,10±1,45 4,04±0,01 33,24±2,60 59,36±3,48 400,20±10,62 1,42±0,06 Примітка * - достовірність порівняння із показниками без лікування (р

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: G01N 33/50, A61B 17/42, G01N 33/576

Мітки: хронічного, спосіб, функції, статевих, гепатиту, токсичного, органів, порушення, фоні, моделювання

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-107552-sposib-modelyuvannya-porushennya-funkci-statevikh-organiv-na-foni-khronichnogo-toksichnogo-gepatitu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб моделювання порушення функції статевих органів на фоні хронічного токсичного гепатиту</a>

Подібні патенти