Спосіб керування процесом розмиву корисних копалин при свердловинному гідровидобутку

Номер патенту: 107522

Опубліковано: 10.06.2016

Автори: Маланчук Євгеній Зіновійович, Христюк Андрій Олексійович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб керування процесом розмиву корисних копалин при свердловинному гідровидобутку, що включає визначення відстані від насадки гідромонітора до стінки свердловини, який відрізняється тим, що величину відстані від насадки гідромонітора до стінки свердловини визначають за силою реакції робочої струмини на гідромоніторну насадку, та, відповідно до її значення, створюють швидкість витікання струмини з насадки, яка забезпечує оптимальну силу удару струмини для руйнування корисної копалини.

Текст

Реферат: Спосіб керування процесом розмиву корисних копалин при свердловинному гідровидобутку включає визначення відстані від насадки гідромонітора до стінки свердловини. В якому величину відстані від насадки гідромонітора до стінки свердловини визначають за силою реакції робочої струмини на гідромоніторну насадку, та, відповідно до її значення, створюють швидкість витікання струмини з насадки, яка забезпечує оптимальну силу удару струмини для руйнування корисної копалини. UA 107522 U (54) СПОСІБ КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ РОЗМИВУ КОРИСНИХ КОПАЛИН ПРИ СВЕРДЛОВИННОМУ ГІДРОВИДОБУТКУ UA 107522 U UA 107522 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до способів керування свердловинними пристроями і може бути використана в галузі гірничої справи для підвищення якості протікання процесів свердловинного гідровидобутку та їх економічної ефективності за рахунок здійснення контролю за процесом розмиву корисних копалин. Відомий спосіб керування гідромонітором [SU 1700250, кл. Е21С 45/08], який реалізує процес дистанційного керування гідромонітором. До недоліків даного способу можна віднести відсутність можливості контролю за процесом розмиву корисних копалин та станом очисного простору. Найближчим аналогом до способу, що заявляється, є спосіб керування самохідним гідромонітором [SU 197476, кл. Е21С, 09.06.1967], яким реалізовано керування самохідним гідромонітором за рахунок впровадження в конструкцію дальноміра для визначення відстані від гідромонітора до вибою. До недоліків такого способу можна віднести відсутність керування розмивом за допомогою зміни швидкості гідромоніторного струменя та необхідність втручання оператора в процес керування. В основу способу керування процесом розмиву корисних копалин, що заявляється, поставлена задача створення оптимальної сили удару гідромоніторного струменя для руйнування корисної копалини за рахунок швидкості з автоматизацією цього процесу, що призведе до зменшення витрати робочого агента та втрат корисної копалини. Поставлена задача вирішується тим, що величину відстані від насадки гідромонітора до стінки свердловини визначають за силою реакції робочої струмини на гідромоніторну насадку, та, відповідно до її значення, створюють швидкість витікання струмини з насадки, яка забезпечує оптимальну силу удару струмини для руйнування корисної копалини. Спосіб полягає у вимірюванні величини відстані від насадки гідромонітора до стінки свердловини за силою реакції струмини робочого агента (яка здійснює руйнування корисних копалин), а також регулюванні швидкості витікання робочого агента, що забезпечує оптимальну для руйнування корисної копалини силу удару струменя. В процесі розмиву корисних копалин стінка вибою віддаляється від насадки гідромонітора. Чим далі стінка від гідромонітора, тим менша реактивна сила струмини (при тій самій швидкості витікання струмини з насадка). Ефективність розмиву залежить від параметрів струмини та відстані до стінки вибою. Чим менша відстань від насадки гідромонітора до стінки вибою, тим меншу швидкість повинна мати струмина для руйнування корисної копалини. І, відповідно, зі збільшенням відстані до стінки вибою доцільно збільшувати швидкість робочої струмини. Спосіб реалізовано наступним чином. Робоча рідина подається в гідромонітор насосом для руйнування корисної копалини в свердловині. Швидкість струмини повинна забезпечувати силу удару, достатню для руйнування породи. При витіканні струмини з насадка виникає також сила реакції, що діє на насадку. Величина сили реакції залежить від параметрів струмини та відстані від насадки до стінки вибою. Параметри струмини та значення сили реакції, що діє на насадку гідромонітора, надходять на функціональний пристрій, де шляхом аналізу інформації про параметри струмини та відстань до стінки визначаємо оптимальну швидкість витікання струмини з насадки. Визначена оптимальна швидкість забезпечується шляхом регулювання частоти обертання привода насоса, який подає робочу рідину в насадок гідромонітора. Стінка в процесі розмиву руйнується, відстань між насадкою і стінкою зростає, а отже зменшується сила реакції на насадку. Інформація про силу реакції надходить в функціональний пристрій, який подає сигнал насоса на збільшення швидкості витоку струмини. У випадку, якщо сила реакції зменшується, а запасу потужності насоса не достатньо для збільшення швидкості витікання струмини, то змінюють напрям дії струмини шляхом повороту насадки, або шляхом зміни вертикального положення насадки. У випадку, коли зміна положення насадки гідромонітора не забезпечила позитивного результату, процес гідророзмиву припиняють. Таким чином, здійснюється забезпечення оптимальної для руйнування корисної копалини сили удару, а отже більш раціональне використання робочої рідини, що підвищує ефективність процесу гідророзмиву та зменшення витрат на обслуговування за рахунок безперервного контролю відстані від насадки гідромонітора до стінки свердловини та регулювання швидкості витікання робочої рідини. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 60 Спосіб керування процесом розмиву корисних копалин при свердловинному гідровидобутку, що включає визначення відстані від насадки гідромонітора до стінки свердловини, який 1 UA 107522 U відрізняється тим, що величину відстані від насадки гідромонітора до стінки свердловини визначають за силою реакції робочої струмини на гідромоніторну насадку, та, відповідно до її значення, створюють швидкість витікання струмини з насадки, яка забезпечує оптимальну силу удару струмини для руйнування корисної копалини. 5 Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: E21C 45/00

Мітки: керування, корисних, свердловинному, копалин, спосіб, гідровидобутку, розмиву, процесом

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-107522-sposib-keruvannya-procesom-rozmivu-korisnikh-kopalin-pri-sverdlovinnomu-gidrovidobutku.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб керування процесом розмиву корисних копалин при свердловинному гідровидобутку</a>

Подібні патенти