Спосіб селективної ізоляції мікроорганізмів роду campylobacter із продуктів тваринного походження і об’єктів зовнішнього середовища

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб селективної ізоляції мікроорганізмів роду Campylobacter із продуктів тваринного походження і об′єктів зовнішнього, що включає висів проб досліджуваного матеріалу на селективне поживне середовище для культивування кампілобактерій, який відрізняється тим, що як поживне середовище використовують щільне поживне середовище для культивування кампілобактерій (ТУ У 24.4.-14332579-056:2010), а як селективну домішку - суміш антимікробних препаратів вітчизняного виробництва у складі: гентаміцин 2 мг/1 л; цефалексин 156 мг/1 л; рифампіцин 250 мг/1 л; фузидин 2 мг/1 л, інкубації в мікроаерофільних умовах впродовж 24-48 годин при температурі +37   -42 °C.

Текст

Реферат: Спосіб селективної ізоляції мікроорганізмів роду Campylobacter із продуктів тваринного походження і об'єктів зовнішнього середовища включає висів проб досліджуваного матеріалу на селективне поживне середовище для культивування кампілобактерій. Як поживне середовище використовують щільне поживне середовище для культивування кампілобактерій (ТУ У 24.4-14332579-056:2010). Як селективну домішку - суміш антимікробних препаратів вітчизняного виробництва у складі: гентаміцин 2 мг/1 л; цефалексин 156 мг/1 л; рифампіцин 250 мг/1 л; фузидин 2 мг/1 л, інкубації в мікроаерофільних умовах впродовж 24-48 годин при температурі +37-42 °C. UA 107433 U (12) UA 107433 U UA 107433 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до галузі ветеринарної мікробіології, а саме до ветеринарної бактеріології і може бути використаний для виділення бактерій роду Campylobacter (С. jejuni, С. coli, С. lari, С. fetus) з харчових продуктів і об'єктів зовнішнього середовища з метою індикації даних мікроорганізмів. Може бути використаний при проведенні ветеринарно-санітарної оцінки харчових продуктів контамінованих збудниками кампілобактеріозу з метою попередження спалахів даного захворювання у людей при вживанні забруднених продуктів харчування мікроорганізмами роду Campylobacter. В ветеринарній мікробіології відомі методи селективної ізоляції термофільних кампілобактерій: додавання до складу поживних середовищ селективних домішок антибактеріальних препаратів, що мають пригнічуючі властивості для росту ентеробактерій та супутньої мікрофлори. Для пригнічення попереджуючого росту супутньої мікрофлори до поживних середовищ додають селективні агенти (ванкоміцин, цефалексин, налідиксову кислоту, бісептол, рифампіцин, поліміксини М і В, амфотерицин В, триметоприм, цефсулодин і ін.) як окремо, так і в різних поєднаннях. Черкаським Б.Л. з співавторами (1987, 1989) показана ефективність селективного виділення бактерій роду Campylobacter на середовищах ЗЕКУ (Чехословакія) з з додаванням амфотерицину В, фузидину, цефалотину і рифампіцину. Сафронова Н.В. та ін., (1987) запропонувала з метою селективної ізоляції кампілобактерій додавати до складу поживних середовищ антибактеріальні компоненти (мг/л): поліміксин В - 2, рифампіцин - 10, ристоміцин - 10, амфотерицин В - 2, фузидин - 2. Матвеева З.Н. в 1989 році запропонувала селективну домішку антибактеріальних препаратів наступного складу (мг/л): поліміксин В - 2, рифампіцин - 10, ристоміцин - 10, амфотерицин В - 3. (Инструкция по клинической и лабораторной диагностике кампилобактериоза, 1989). Голіков разом з співавторами у 1980 році запропонував селективне поживне середовище на основі серцево-мозкового відвару, селективними компонентами її є рифампіцин, що пригнічує ріст грампозитивних і грамнегативних мікроорганізмів; поліміксин М, активний по відношенню до грамнегативних мікроорганізмів та протигрибковий препарат ністатин. Ці селективні компоненти не пригнічують ріст термофільних кампілобактерій (МІК більше 100 мкг/мл) (Чайка Н.А., Хазенсон Л.Б., Бутцлер Ж.-П. и др.). Bolton F. et з співавт. досліджували селективних спосіб ізоляції кампілобактерій на середовищі Fennell з амфотеріцином (Bolton FJ., Wareing D.R.A., Skirrow M.B., Hutchinson D.N. Identification and biotyping of campylobacters // Identification Methods in Applied and Environmental Microbiology, Academic Press, London. - 1992. - p. 151-161.). Goossens H. et al., з співавт. 1989 році до складу селективного живильного середовища SSM включали 30 мкг/мл цефаперазону і 50 мкг/мл триметоприму (Gonzales V.A. and Abuxapqui, J.J.F. Poultry as Campylobacter jejuni and Campylobacter coli contamination source // Rev. Lat. Amer. Microbiology. - 1989. - Vol. 31. - P. 271-273). На даний час за кордоном випускаються комерційні селективні домішки, що містять різні за складом та вмістом антибактеріальні речовини: "Oxoid" за складом бацитрацин - 5000 ОД, циклогексимід - 25 мг/л, колістин - 5000 ОД, цефазолін - 7,5 мг/л, новобіоцин 2,5 мг/л; Blaser Wang FD 006: поліміксин В -1250 ОД, ванкоміцин - 5,0 мг/л, триметоприм - 5,0 мг/л, амфотерицин В - 1,0 мг/л, цефалотин - 7,5 мг/л; Preston: полимиксин В - 5000 ОД, рифампіцин 10 мг/л, триметоприм - 10 мг/л, циклогексимид - 100 мг/л; Karmali: піруват натрію - 100 мг/г, цефоперазон - 32 мг/л, ванкоміцин - 20 мг/л, циклогексамид - 100 мг/л. Найбільш популярна комбінація по Skirrow: 10 мг/л ванкоміцину, 2500 МЕ/л поліміксину В, 5 мг/л триметоприму (Фотіна Т.І.,. Березовський А.В., Касяненко О.І., Дворська Ю.Є. Кампілобактеріоз птиці / Монографія - Суми. - 2010. - 140 с). Відомі способи - аналоги селективної ізоляції недостатньо ефективні при виділенні кампілобактерій з харчових продуктів за рахунок того, що більшість компонентів селективних домішок не випускаються вітчизняною фармакологічною промисловістю, а є продуктом закордонного виробництва, що обумовлює значні матеріальні затрати на витратні матеріали. Найближчим аналогом до корисної моделі є спосіб селективної ізоляції мікроорганізмів роду Campylobacter, що включає включення до складу поживних середовищ селективної домішки наступного складу: гентаміцин 2мг/1л; цефалексин 156мг/1л; рифампіцин 250мг/1л (Касяненко О.І. Теоретичне та експериментальне обґрунтування системи контролю кампілобактеріозу курей: автореф. дис. на здобуття наук, ступеня докт. вед. наук: спец. 16.00.03 / О.І. Касяненко. К., 2013. - 40 с). За даного способу враховано дані резистентності циркулюючих штамів мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів. 1 UA 107433 U 5 10 15 20 25 30 35 Однак, найближчий аналог недостатньо ефективний за рахунок того, що до складу селективної домішки не включені фунгіцидні препарати, які пригнічують ріст мікроскопічних грибів. В основу корисної моделі поставлена задача створити спосіб селективної ізоляції мікроорганізмів роду Campylobacter з продуктів тваринного походження і об'єктів зовнішнього середовища шляхом вдосконалення відомого способу, забезпечити достовірність та ефективність досліджень, добитися збільшення частоти ізоляції кампілобактерій. Поставлену задачу вирішують створенням способу селективної ізоляції мікроорганізмів роду Campylobacter із продуктів тваринного походження і об'єктів зовнішнього середовища, що включає додавання до складу середовища поживного щільного для культивування кампілобактерій (ТУ У 24.4.-14332579-056:2010) фунгіцидного препарату, інкубації посівів в мікроаерофільних умовах впродовж 24-48 годин при температурі +37-42 °C, згідно з корисною моделлю, замість комерційних селективних домішок закордонного виробництва додають суміш антибактеріальних препаратів вітчизняного виробництва, виготовлені за технологією і на обладнанні науково-виробничої фірми "Бровафарма" з урахуванням резистентності циркулюючих збудників до даних препаратів. Отримані дані дозволять підібрати ефективну селективну домішку для поживних середовищ для селективної ізоляції Campylobacter spp. з харчових продуктів, води та об'єктів зовнішнього середовища. Для селективної ізоляції Campylobacter spp. до складу поживних середовищ рекомендовано включати комбінацію антимікробних препаратів за складом: гентаміцин 2мг/1л для пригнічення росту L. monocitogenes; цефалексин 156 мг/1л для пригнічення росту S. enteritidis та Е. соlі, рифампіцин 250мг/1л для пригнічення росту P. multocidae та фузидин - 2мг/ л для пригніченні росту мікроскопічних грибів роду Mucor, Penicillium, Aspergillus, Fusarium. Корисну модель виконують наступним чином. Висів проб харчових продуктів на середовища поживного щільного для культивування кампілобактерій (ТУ У 24.4.-14332579-056:2010) з селективною домішкою антибактеріальних та фунгіцидного препаратів (гентаміцин 2 мг/1 л; цефалексин 156 мг/1 л; рифампіцин 250 мг/1 л; фузидин – 2 мг/1 л) проводять за допомогою бактеріологічної петлі. Посіви інкубують в мікроаерофільних умовах впродовж 24-48 годин при температурі +37 °C. Спосіб селективної ізоляції мікроорганізмів роду Campylobacter із продуктів тваринного походження і об'єктів зовнішнього середовища з використанням домішки антимікробних препаратів запропонованого складу і концентрації забезпечує бактеріостатичну дію по відношенню до L. monocitogenes, S. enteritidis, Е. соlі P. multocidae та фунгіцидну дію на грибкову мікрофлору, забезпечуючи тим самим додаткові умови для росту мікроорганізмів роду Campylobacter на поживних середовищах, що сприяє ізоляції та ідентифікації даних мікроорганізмів за характерними морфологічними ознаками колоній та сприяє підвищенню ефективності досліджень на 5-7 %. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 40 45 Спосіб селективної ізоляції мікроорганізмів роду Campylobacter із продуктів тваринного походження і об'єктів зовнішнього середовища, що включає висів проб досліджуваного матеріалу на селективне поживне середовище для культивування кампілобактерій, який відрізняється тим, що як поживне середовище використовують щільне поживне середовище для культивування кампілобактерій (ТУ У 24.4-14332579-056:2010), а як селективну домішку суміш антимікробних препаратів вітчизняного виробництва у складі: гентаміцин 2 мг/1 л; цефалексин 156 мг/1 л; рифампіцин 250 мг/1 л; фузидин 2 мг/1 л, інкубації в мікроаерофільних умовах впродовж 24-48 годин при температурі +37-42 °C. Комп’ютерна верстка О. Рябко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Kacyanenko Oksana Ivanivna, Gladchenko Sergiy Myhaylovych, Berezovskyy Andriy Volodymyrovych, Petrov Roman Viktorovych, Nazarenko Svitlana Mykolaivna

Автори російською

Касяненко Ксения Ивановна, Гладченко Сершей Михайлович, Березовский Андрей Владимирович, Петров Роман Викторович, Назаренко Светлана Николаевна

МПК / Мітки

МПК: C07K 14/205, C12N 1/00

Мітки: походження, тваринного, об'єктів, роду, мікроорганізмів, спосіб, ізоляції, середовища, продуктів, campylobacter, зовнішнього, селективної

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-107433-sposib-selektivno-izolyaci-mikroorganizmiv-rodu-campylobacter-iz-produktiv-tvarinnogo-pokhodzhennya-i-obehktiv-zovnishnogo-seredovishha.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб селективної ізоляції мікроорганізмів роду campylobacter із продуктів тваринного походження і об’єктів зовнішнього середовища</a>

Подібні патенти