Автомобільна гідравлічна система засобів керування

Номер патенту: 107281

Опубліковано: 25.05.2016

Автори: Скляров Микола В'ячеславович, Пісарєв Валерій Петрович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Автомобільна гідравлічна система засобів керування з основним і запасним насосами, гідропідсилювачем рульового керування з відкритим центром, гідропідсилювачем гальм з закритим центром, гідроакумулятором, сполученим з гідропідсилювачем гальм і регулятором, в корпусі якого розміщений золотник і елементи його керування, яка відрізняється тим, що має гарантоване забезпечення потоком рідини роботи гідропідсилювача гальм з метою підвищення надійності роботи гідросистеми з одночасною роботою гідропідсилювача рульового керування, управління золотником регулятора виконано плунжером з зворотним клапаном, гідравлічно крізь порожнину в корпусі з'єднано з гідроакумулятором і входом крізь зворотний клапан від резервного насоса з електроприводом, для включення резервного насоса регулятор оснащений електрогідравлічними датчиками.

Текст

Дивитися

Реферат: UA 107281 U UA 107281 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі транспортного машинобудування а саме до використання в колісних машинах, переважно на автомобілях з гідравлічним підсилювачем рульового керування. Відома гідравлічна система транспортного засобу автомобіля [Bremsanlage der neuen gropen BMW-Wagen Bauereiche 7. Helmut Geupel. ATZ, 1977. - № 11. - S 499…500, 503…504], яка містить гідронасос з приводом від двигуна внутрішнього згоряння, ємність для гідравлічної рідини (бак), розподілювач потоку рідини, пневмогідроакумулятор, гідропідсилювач руля з відкритим центром, гідропідсилювач гальм з закритим центром, бачок для гальмової рідини. Недоліком відомої гідравлічної системи є недостатня ефективність гідропідсилювачів при їх одночасній роботі. Найбільш близьким технічним рішенням, вибраним як прототип, є гідравлічна система транспортного засобу [Авторское свидетельство СССР к изобретению № 931562 В62D 5/06 от 30.05.82 "Гидравлическая система транспортного средства"], яка містить джерело тиску, гідропідсилювач рульового керування з відкритим центром, гідропідсилювач гальм з закритим центром, гідроакумулятор сполучений гідролінією з гідропідсилювачем гальм і через зворотний клапан з джерелом тиску і розподілювач потоку рідини, сполучені гідролініями з джерелом тиску, гідропідсилювачами та гідроакумулятором. Недоліком відомої системи [Авторское свидетельство СССР к изобретению № 931562 В62D 5/06 от 30.05.82 "Гидравлическая система транспортного средства"], вибраної за прототип, є зниження тиску рідини для роботи рульового гідропідсилювача в процесі дозарядки гідроакумулятора. Що призводить до зменшення потоку рідини, який надходить до гідропідсилювача гальм при одночасній роботі гідропідсилювача рульового керування. В основу корисної моделі поставлена задача в гарантованому забезпеченні потоком рідини роботу гідропідсилювача гальм. Суть корисної моделі автомобільної гідравлічної системи засобів керування, яка містить основний і запасний насоси; гідропідсилювач рульового керування з відкритим центром; гідропідсилювач гальм з закритим центром; гідроакумулятор, сполучений з гідропідсилювачем гальм і регулятором, в корпусі якого розміщений золотник і елементи його керування в порівнянні з прототипом, полягає в тому, що має гарантоване забезпечення потоком рідини роботу гідропідсилювача гальм з метою підвищення надійності роботи гідросистеми з одночасною роботою гідропідсилювача рульового керування. Управління золотником регулятора виконано плунжером з зворотним клапаном, гідравлічно крізь порожнину в корпусі з'єднано з гідроакумулятором і входом крізь зворотний клапан від резервного насоса з електроприводом. Для включення резервного насоса регулятор оснащений електрогідравлічними датчиками. Таким чином автомобільна гідравлічна система засобів керування, яка заявляється, відповідає критерію корисної моделі "новизна". Суть корисної моделі пояснює креслення, де показано схему автомобільної гідравлічної системи засобів керування. Система конструктивно містить ємність з робочою рідиною, сполучену з входом основного насоса 1 і додаткового (резервного) насоса 2. Вихід насоса 1 сполучений з входом 8 корпусу 7 регулятора, а також підключений до датчика тиску 16 з постійно розімкнутими контактами електричного ланцюга електродвигуна 3. Вихід насоса 2 підключений крізь зворотній клапан 11 на протилежний вхід регулятора. В корпусі 7 регулятора розміщений золотник 12, притиснений пружиною 13 до плунжера 14. Центральний отвір золотника сполучений з отвором плунжера і крізь зворотний клапан 15 з протилежною стороною плунжера. Проточка золотника сполучається з виходом 9 регулятора і центральним отвором каліброваним каналом. До отвору 9 регулятора підключений гідропідсилювач рульового керування 4 з відкритим центром. До виходу 10 регулятора підключений пневмогідравлічний акумулятор 6, гідропідсилювач гальм 5 з закритим центром, а також датчик тиску 17 з постійно замкнутими електроконтактами. Автомобільна гідравлічна система засобів керування працює наступним чином. При роботі двигуна автомобіля рідина насосом 1 подається на вхід 8 регулятора і крізь центральні отвори золотника 12 і плунжера 14 надходить обмежено до підсилювача рульового керування 4, а також, крізь зворотний клапан 15 і порожнину між плунжером 14 і і корпусом регулятора 7, на вихід 10, а потім в гідроакумулятор 6 та на закритий вхід гідропідсилювача гальм 5. Оскільки обсяг рідини до гідропідсилювача руля обмежений, то основний потік рідини надходить до гідроакумулятора. В міру досягнення необхідного рівня тиску в гідроакумуляторі плунжер 14 і золотник 12 зміщуються в напрямку стискання пружини 13. Зміщення золотника 12 1 UA 107281 U 5 10 15 перемикає його розточку для вільного сполучення осьового каналу з виходом 9, що забезпечує перетікання всієї рідини від насоса 1 крізь гідропідсилювач руля. При зупинці насоса 1 і відсутності тиску на вході 8 регулятора електроконтакти датчика 16 замикають ланцюг живлення елктродвигуна 3 привода насоса 2, який крізь зворотний клапан 11 подає рідину крізь вихід 10 регулятора до гідроакумулятора і гідропідсилювача гальм. Діапазон тиску в гідроаккумуляторі забезпечується роботою датчика тиску 17. Підвищення ефективності застосування автомобільної гідравлічної системи засобів керування, яка заявляється у порівнянні з прототипом, досягається за рахунок підвищення надійності роботи гідропідсилювачів рульового керування і гальм як при маневруванні з одночасним гальмуванням так і при гальмуванні з відмовою основного насоса. Джерела інформації: 1. Bremsanlage der neuen gropen BMW-Wagen Bauereiche 7. Helmut Geupel. ATZ, 1977. - № 11. - S 499…500, 503…504 - аналог. 2. Гидравлическая система транспортного средства. Авторское свидетельство СССР к изобретению № 931562 В62D 5/06 от 30.05.82. Авторы: А.С. Федосов, В.М. Цырлин, В.Н. Скляров, Е.М. Гецович. - прототип. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 20 25 Автомобільна гідравлічна система засобів керування з основним і запасним насосами, гідропідсилювачем рульового керування з відкритим центром, гідропідсилювачем гальм з закритим центром, гідроакумулятором, сполученим з гідропідсилювачем гальм і регулятором, в корпусі якого розміщений золотник і елементи його керування, яка відрізняється тим, що має гарантоване забезпечення потоком рідини роботи гідропідсилювача гальм з метою підвищення надійності роботи гідросистеми з одночасною роботою гідропідсилювача рульового керування, управління золотником регулятора виконано плунжером з зворотним клапаном, гідравлічно крізь порожнину в корпусі з'єднано з гідроакумулятором і входом крізь зворотний клапан від резервного насоса з електроприводом, для включення резервного насоса регулятор оснащений електрогідравлічними датчиками. Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B62D 5/06

Мітки: гідравлічна, засобів, система, автомобільна, керування

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-107281-avtomobilna-gidravlichna-sistema-zasobiv-keruvannya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Автомобільна гідравлічна система засобів керування</a>

Подібні патенти