Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини аквахелатами ag, cu, zn, ca

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини, що включає пероральне застосування розчинів наноаквахелатів Ag, Cu, Zn, який відрізняється тим, що додатково застосовують розчин наноаквахелату Са, що створює високу концентрацію Са в сироватці крові, стимулює обмінні процеси в кістковій тканині, забезпечує швидке відновлення кісткової тканини при травмах та переломах.

Текст

Реферат: Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини включає пероральне застосування розчинів наноаквахелатів Ag, Cu, Zn. Додатково застосовують розчин наноаквахелату Са, що створює високу концентрацію Са в сироватці крові, стимулює обмінні процеси в кістковій тканині, забезпечує швидке відновлення кісткової тканини при травмах та переломах. UA 107263 U (12) UA 107263 U UA 107263 U 5 10 15 20 25 30 35 40 Корисна модель належить до області нанотехнологій і може бути використана в травматології та ортопедії для стимуляції регенерації кісткової тканинах при травмах і переломах. Відомий спосіб полягає в стимуляції регенеративних процесів в кістковій тканині за допомогою застосування суміші наночастин металів та молекул води як лігандів, комбінація яких утворює наноаквахелати. Аквахелати застосовуються як транспортні системи для перенесення металів крізь клітинні мембрани тканин. Так як кісткова тканина є прикладом наномомпозиту, регенерацію кісткової системи у вищезгаданому способі стимулюють, застосовуючи наноаквахелати металів Ag, Cu, Zn [1]. Недоліком даного способу є те, що для стимуляції регенерації кісткової тканини не застосовують наноаквахелат Са, як однієї з основних складових кістки. Са відіграє значну роль в ряді пластичних процесів побудови кісткової тканини, стимулює обмінні процеси та знижує проникність кровоносних судин. Са підтримує нормальний перебіг вуглеводневого, білкового та жирового обмінів. В основу корисної моделі поставлено задачу вдосконалити відомий спосіб, в якому регенерацію кісткової тканини при травмах та переломах стимулюють, застосовуючи крім наноаквахелатів металів Ag, Cu, Zn, наноаквахелат Са. Поставлену задачу вирішують шляхом перорального застосування водного розчину наноаквахелатів металів Ag, Cu, Zn та додавання до них розчину наноаквахелату Са. Приклад. Досліди проводили на білих статевозрілих щурах (n=72) масою 200-220 грам, яких утримували на стандартному раціоні віварію. Піддослідних тварин поділили на три групи: І інтактні, II - контрольна група (тварини із травматичним кістковим дефектом), III - тварини із травмою, яких лікували сумішшю наноаквахелатів. Тваринам другої та третьої груп за допомогою стоматологічного бора було створено кістковий дефект розміром 2,0 мм в діаметрі у проксимальному відділі великогомілкової кістки. Рану пошарово ушивали, тваринам проводили антибактеріальну та знеболюючу терапії. Наноаквахелати вводились перорально за допомогою зонда в дозі 1,0 мл одноразово щоденно протягом всього експерименту (1 мл суміші містив 0,02 мг кожного металу). Тварин декапітували під тіопенталовим наркозом на 3-ю, 7-у, 14-у та 28-у добу після створення експериментального кісткового дефекту. Утримання тварин та експерименти проводились у відповідності до положень "Європейської конвенції про захист хребетних тварин, що використовуються для дослідних та інших наукових цілей" (Страсбург, 1986) та Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження". У сироватці крові вивчали вміст кальцію (за допомогою стандартних наборів реактивів). Математична обробка отриманих даних проводилась у відділі статистичних досліджень Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського з використанням статистичних прикладних програм Microsoft Excel 2007 і STATISTIC A vlO. Достовірність отриманих результатів визначали за критерієм Манна-Уітні. Відмічали подальше лінійне зростання рівня Са на 14-у (+163 %) та 28-у (+168 %) добу у групі лікованих тварин, порівняно з інтактними тваринами. Дані зміни були статистично достовірними у порівнянні і з контрольною групою (див. таблицю). Таблиця Біохімічні зміни репарації кісткової тканини 3-й день 7-й день 14-й день 28-й день Інтактні тварини Контроль Ліковані Контроль Ліковані Контроль Ліковані Контроль Ліковані Са (ммоль/л) 2,2±0,13 3,48±0,17 3,3±0,2 3,1±0,2 3,5±0,22 2,4±0,11 3,6±0,19 2,8±0,11 3,7±0,21 Показники 45 50 Отримані результати свідчать про те, що Са накопичувався в організмі тварин за рахунок щоденного перорального введення даного мікроелементу у вигляді наночастинок. Пропонований спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини аквахелатами нанометалів Ag, Cu, Zn, Са забезпечує суттєві переваги над відомим, адже додавання наноаквахелату Са створює високу концентрацію Са в сиворотці крові, стимулює обмінні процеси в кістковій тканині, що в свою чергу забезпечує швидке відновлення кісткової тканини при травмах та переломах, скорочуючи таким чином час перебування хворого на стаціонарному лікуванні. Джерело інформації: 1 UA 107263 U 1. Нанотехнологія у ветеринарній медицині /В.Б. Борисевич, Б.В. Борисевич, В.Г. Каплуненко та ін. - Київ: Поліграфцентр "Ліра", 2009. -232 с. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 10 Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини, що включає пероральне застосування розчинів наноаквахелатів Ag, Cu, Zn, який відрізняється тим, що додатково застосовують розчин наноаквахелату Са, що створює високу концентрацію Са в сироватці крові, стимулює обмінні процеси в кістковій тканині, забезпечує швидке відновлення кісткової тканини при травмах та переломах. Комп’ютерна верстка Л. Литвиненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B82Y 5/00, A61K 33/00, A61P 19/00, A61K 33/06

Мітки: регенерації, кісткової, стимуляції, аквахелатами, спосіб, тканини

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-107263-sposib-stimulyaci-regeneraci-kistkovo-tkanini-akvakhelatami-ag-cu-zn-ca.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини аквахелатами ag, cu, zn, ca</a>

Подібні патенти