Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Монета, що виконана у вигляді пластини з кантом по периферії кожної з її торцевих поверхонь, заплечик якого має форму кругового циліндра, яка відрізняється тим, що пластина в плані має форму епіциклоїди.

Текст

Реферат: UA 107211 U UA 107211 U 5 10 15 20 25 30 35 Корисна модель належить до сфери грошового обігу, а саме до монет, і може бути використана під час виготовлення монет, а також жетонів і знаків різноманітного призначення. Відома монета, що виконана у вигляді пластини з кантом по периферії кожної з її торцевих поверхонь, при цьому пластину виконано у вигляді трикутника Рело [пат. України № 73403 U, МПК А44С 21/00, опубл. 25.09.2012]. Недолік цієї монети - відсутність можливості розміщення на кантах її торцевих поверхонь (аверсі й реверсі монети) додаткової інформації. Найближчим до пропонованого технічного рішення є монета, що виконана у вигляді круглої пластини з кантом по периферії кожної з її торцевих поверхонь, заплечик якого має форму кругового циліндра [пат. Росії № 92771 U1, МПК А44С 21/00, опубл. 10.04.2010]. На відміну від аналога, що розглянуто, ця монета є більш технологічною у виготовленні, проте має той самий недолік - відсутність можливості розміщення на кантах її торцевих поверхонь додаткової інформації. В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалити монету, у якій її нове конструктивне виконання забезпечує можливість розміщення на кантах її торцевих поверхонь додаткової інформації, що поліпшує інформативність монети. Поставлена задача вирішується тим, що монета виконана у вигляді пластини з кантом по периферії кожної з її торцевих поверхонь, заплечик якого має форму кругового циліндра. Пластина в плані має форму епіциклоїди. Використання монети у вигляді епіциклоїди (у плані) забезпечує збільшення площі кожного з кантів, що дає змогу розмістити на них додаткову інформацію, яка не буде переобтяжувати основну інформацію (основну легенду монети), нанесену на торцеві поверхні пластини всередині кожного з кантів [див. наприклад, Бронштейн И.Н., Семендяев К.А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. - М.: Гостехиздат, 1955. -С. 110-111]. Крім цього зберігається зручність користування монетою та її зорова привабливість через оригінальну форму пластини. Суть корисної моделі пояснює креслення. Монета виконана у вигляді пластини 1 з кантом 2 по периферії кожної з її торцевих поверхонь 3 і 4, заплечик 5 якого має форму кругового циліндра, при цьому пластину 1 в плані виконано у вигляді епіциклоїди 6 (креслення). Монету виготовляють з традиційних матеріалів (зазвичай металів і сплавів) відомими методами. При цьому під час виготовлення монети можливе застосування як одного, так і декількох матеріалів (наприклад біметалу). Оскільки монета (пластина 1) у плані має форму епіциклоїди, то це збільшує площу канта 2 кожної з її торцевих поверхонь 3 і 4 (при цьому заплечик 5 канта 2 має форму кругового циліндра). Це дає змогу розмістити на обох кантах 3 додаткову інформацію, яка не буде переобтяжувати основну інформацію, нанесену на торцеві поверхні 3 і 4 пластини 1 всередині кожного з кантів 2. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 40 Монета, що виконана у вигляді пластини з кантом по периферії кожної з її торцевих поверхонь, заплечик якого має форму кругового циліндра, яка відрізняється тим, що пластина в плані має форму епіциклоїди. 1 UA 107211 U Комп’ютерна верстка Л. Литвиненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A44C 21/00

Мітки: монета

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-107211-moneta.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Монета</a>

Подібні патенти