Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

 Фільтруючий респіратор, призначений для очищення повітря від токсичних основних газів і парів, у складі якого є фільтруюча півмаска і протигазовий фільтр, виготовлений з волокнистого матеріалу, який відрізняється тим, що протигазовий фільтр виготовлено із волокнистого матеріалу з функцією зміни забарвлення волокон при уловлюванні основних газів і парів.

Текст

Реферат: Фільтруючий респіратор призначений для очищення повітря від токсичних основних газів і парів, у складі якого є фільтруюча півмаска і протигазовий фільтр, виготовлений волокнистого матеріалу. Протигазовий фільтр виготовлено із волокнистого матеріалу з функцією зміни забарвлення волокон при уловлюванні основних газів і парів. UA 107043 U (12) UA 107043 U UA 107043 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до засобів індивідуального захисту органів дихання людини респіраторів. Відомо, що респіратори, відповідно до свого функціонального призначення, розподіляються на респіратори від газів або/і парів і від газів або/і парів та аеродисперсних частинок різного походження (пил, дим, туман) (див. Басманов П.И., Каминский С.Л., Коробейникова А.В., Трубицына М.Е. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. - СПб., 2002. - 400 с.). Обов'язковими конструктивними елементами фільтруючих протигазових і газопилозахисних респіраторів є протигазові фільтри (ПГФ). ПГФ, що забезпечують захист користувача від токсичних основних газів і парів (аміак, пари амінів тощо), виготовляються з іонообмінних волокнистих (переважно катіонообмінних у Н-формі) або волокнистих матеріалів, імпрегнованих сполуками кислотними властивостями. Час захисної дії (момент спрацьовування) ПГФ встановлюється або користувачем респіратора вельми наближено - органолептично, коли він відчуває токсикант у підмасковому просторі, або працівниками відділів охорони праці розрахунковим шляхом на основі даних щодо поглинальної ємності ПГФ, тяжкості і тривалості роботи, що виконує користувач, результатів інструментальних вимірювань рівня забруднення повітря під час експлуатації респіратора. При цьому в першому випадку приймається суб'єктивне рішення (щодо визначення моменту проскоку токсиканту), що здатне викликати ураження органів дихання та отруєння користувача, а в другому - для одержання необхідної інформації потрібні спеціальне обладнання та підготовлений персонал. Очевидно, розрахований час захисної дії респіратора (ПГФ) - умовна величина, що визначається у першому наближенні, особливо при непрогнозованому коливанні вмісту шкідливих основних газів у повітрі робочої зони та при виконанні протягом часу експлуатації респіратора різноманітної роботи, що, як відомо, супроводжується зміною об'єму вдихуваного повітря. Тобто суттєвий недолік відомих фільтруючих респіраторів, призначених для захисту від токсичних основних газів, - неможливість в умовах їх масового використання своєчасного визначення моменту спрацьовування поглинальної ємності ПГФ - фіксації проскоку сорбтиву у підмасковий простір, а отже, своєчасної заміни респіратора зі вмонтованим ПГФ або ПГФ, якщо використовується фільтруючий респіратор багаторазового використання. Найближчим до запропонованої корисної моделі по технічній суті є протигазовий фільтруючий респіратор "Снежок ГП", призначений для поглинання основних газів, що містить ПГФ із катіонообмінних (у Н-формі) волокнистих матеріалів, для поглинання основних газів (див. Басманов П.И., Каминский С.Л., Коробейникова А.В., Трубицына М.Е. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. - СПб., 2002. - С. 292-293). Даний респіратор вибраний прототипом. Прототип і корисна модель, що заявляється, мають наступні спільні ознаки: містять півмаску і ПГФ із катіонообмінного (у Н-формі) волокнистого матеріалу, розгорнутого з внутрішньої сторони (оберненої до обличчя) півмаски. Проте, при використанні відомого респіратора - прототипу утруднено визначати термін закінчення часу його захисної дії, особливо при непрогнозованому коливанні вмісту шкідливих основних газів у повітрі робочої зони, а також при виконанні користувачем роботи різної тяжкості під час експлуатації респіратора. В основу корисної моделі поставлено задачу створити фільтруючий респіратор, спрацьовування ПГФ котрого (при взаємодії з основним газом) користувач зможе візуально визначити за зміною забарвлення ПГФ з внутрішньої сторони півмаски, коли здійснюється проскок токсиканту у підмасковий простір. Поставлена задача вирішена за рахунок використання у складі фільтруючого респіратора ПГФ, виготовленого з: катіонообмінного (у Н-формі) волокнистого матеріалу з функцією зміни забарвлення при уловлюванні основних газів, наприклад катіонообмінного (у Н-формі) волокнистого матеріалу, імпрегнованого одним із кислотно-основних індикаторів (див. Kosandrovich E.G., Soldatov V.S. Fibrous Ion Exchangers // Ion Exchange Technology I. Theory and Materials. Springer-2012. - Vol. XXII. - P. 299-371.); волокнистого матеріалу, імпрегнованого волокнистого хемосорбенту з функцією зміни забарвлення при уловлюванні основних газів, отриманого з використанням складу для просочування, що містить лимонну кислоту та кислотно-основний індикатор (див. пат. UA № 102156, МПК B01D 39/00, 26.10.2015, Бюл. №20). Новим в корисній моделі, що заявляється, є те, що протигазовий фільтр виготовлено із волокнистого матеріалу з функцією зміни забарвлення волокон при уловлюванні основних газів. 1 UA 107043 U 5 Технічний результат корисної моделі полягає в тому, що спрацьовування ПГФ фільтруючого респіратора (при взаємодії з основним газом) користувач візуально визначає за зміною забарвлення ПГФ. Момент спрацьовування ПГФ визначається за зміною забарвлення волокон, на поверхні хемосорбенту, що дозволяє користувачу визначати час, коли необхідно здійснити заміну респіратора або переспорядити його новим ПГФ. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 Фільтруючий респіратор, призначений для очищення повітря від токсичних основних газів і парів, у складі якого є фільтруюча півмаска і протигазовий фільтр, виготовлений з волокнистого матеріалу, який відрізняється тим, що протигазовий фільтр виготовлено із волокнистого матеріалу з функцією зміни забарвлення волокон при уловлюванні основних газів і парів. Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A62B 7/00, A62B 7/10

Мітки: спрацювання, протигазового, фільтра, індикацією, газів, основних, респіратор

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-107043-respirator-vid-osnovnikh-gaziv-z-indikaciehyu-spracyuvannya-protigazovogo-filtra.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Респіратор від основних газів з індикацією спрацювання протигазового фільтра</a>

Подібні патенти