Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Фільтруючий респіратор, який містить фільтруючу півмаску і протигазовий фільтр, виготовлений з волокнистого матеріалу, який відрізняється тим, що протигазовий фільтр виготовлено із волокнистого матеріалу, з функцією зміни забарвлення волокон при уловлюванні кислих газів.

Текст

Реферат: Фільтруючий респіратор містить фільтруючу півмаску і протигазовий фільтр, виготовлений з волокнистого матеріалу. Протигазовий фільтр виготовлено із волокнистого матеріалу, з функцією зміни забарвлення волокон при уловлюванні кислих газів. UA 107042 U (12) UA 107042 U UA 107042 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до засобів індивідуального захисту органів дихання людини (ЗІЗОД) - респіраторів. Відомо, що респіратори відповідно до свого функціонального призначення розподіляються на респіратори від газів або/і парів і від газів або/і парів та аеродисперсних частинок різного походження (пил, дим, туман) (див. Басманов П.И., Каминский С.Л., Коробейникова А.В., Трубицына М.Е. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. СПб. - 2002. - 400 с). Обов'язковими конструктивними елементами фільтруючих протигазових і газопилозахисних респіраторів є протигазові фільтри (ПГФ). ПГФ, що забезпечують захист користувача від токсичних кислих газів, виготовляються з іонообмінних волокнистих (переважно аніонообмінних) або волокнистих матеріалів, імпрегнованих основами. Час захисної дії (момент спрацьовування) ПГФ встановлюється або користувачем респіратора вельми наближено - органоліптично, коли він відчуває токсикант у підмасковому просторі, або працівниками відділів охорони праці розрахунковим шляхом на основі даних щодо поглинальної ємності ПГФ, тяжкості роботи, що виконує користувач, результатів інструментальних вимірювань рівня забруднення повітря під час експлуатації респіратора. При цьому в першому випадку приймається суб'єктивне рішення (щодо визначення моменту проскоку токсиканту), що здатне бути ураженням органів дихання та отруєнням користувача, а в другому - для одержання необхідної інформації потрібні спеціальне обладнання та підготовлений персонал. Очевидно, розрахований час захисної дії респіратора (ПГФ) - умовна величина, що визначається у першому наближенні, особливо при непрогнозованому коливанні вмісту шкідливих кислих газів у повітрі робочої зони, та при виконанні протягом часу експлуатації респіратора різноманітної роботи (що супроводжується зміною об'єму вдихуваного повітря). Тобто суттєвий недолік відомих фільтруючих респіраторів, призначених для захисту від токсичних кислих газів, - неможливість в умовах їх масового використання своєчасного визначення моменту спрацьовування поглинальної ємності ПГФ - фіксації проскоку сорбтиву у підмасковий простір, а отже, своєчасної заміни респіратора з вмонтованим ПГФ або ПГФ, якщо використовується фільтруючий респіратор багаторазового використання. Найближчим до запропонованої корисної моделі по технічній суті є протигазовий фільтруючий респіратор "Снежок ГП-В", що містить ПГФ із іонообмінних волокнистих матеріалів, для поглинання кислих газів (див. Басманов П.И., Каминский С.Л., Коробейникова А.В., Трубицына М.Е. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. СПб. - 2002. - С. 292-293). Даний респіратор вибраний прототипом. Прототип і корисна модель, що заявляється, мають наступні спільні ознаки: містять півмаску і ПГФ із волокнистого хемосорбенту кислих газів, розвернутий зі внутрішньої сторони (оберненої до обличчя) півмаски. Проте, при використанні відомого респіратора-прототипу важко визначати термін закінчення часу його захисної дії, особливо при непрогнозованому коливанні вмісту шкідливих кислих газів у повітрі робочої зони, а також при виконанні користувачем роботи різної важкості під час експлуатації респіратора. В основу корисної моделі поставлено задачу створити фільтруючий респіратор, спрацьовування ПГФ котрого (при взаємодії з кислим газом) користувач ЗІЗОД зможе візуально визначити за зміною забарвлення ПГФ з внутрішньої сторони півмаски під час проскоку токсиканту у підмасковий простір. Поставлена задача вирішена за рахунок використання у складі фільтруючого респіратора ПГФ, виготовленого з: - іонообмінного волокнистого матеріалу з функцією зміни забарвлення при уловлювання кислих газів, наприклад аніонообмінного волокнистого матеріалу "ВИОН АН-3", імпрегнованого моноетаноламіном (див. пат. UA № 97536, МПК B01D 39/00, 25.03.2015, Бюл. № 6) або аніонообмінного волокнистого матеріалу, імпрегнованого одним із кислотно-основних індикаторів (див. Kosandrovich E.G., Soldatov V.S. Fibrous Ion Exchangers // Ion Exchange Technology I. Theory and Materials. Springer - 2012. - Vol. XXII. - P. 299-371.); - імпрегнованого волокнистого хемосорбенту з функцією зміни забарвлення при уловлюванні кислих газів, наприклад волокнистого матеріалу, отриманого з використанням складу для просочування, що містить азотовмісну органічну сполуку та кислотно-основний індикатор (див. пат. UA № 85923, МПК B01D 39/00, 10.12.2013, Бюл. № 23; пат. UA № 94660, МПК А62В 7/00, 25.11.2014, Бюл. № 2). Новим в корисній моделі, що заявляється, є те, що протигазовий фільтр виготовлено з волокнистого матеріалу з функцією зміни забарвлення волокон при уловлюванні кислих газів. 1 UA 107042 U 5 Технічний результат корисної моделі полягає в тому, що спрацьовування ПГФ фільтруючого респіратора (при взаємодії з кислим газом) користувач візуально визначає за зміною забарвлення ПГФ. Момент спрацьовування ПГФ визначається за зміною забарвлення волокон, на поверхні хемосорбенту, що дозволяє будь-якому користувачу визначати час, коли необхідно здійснити заміну респіратора або переспорядити його новим ПГФ. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 Фільтруючий респіратор, який містить фільтруючу півмаску і протигазовий фільтр, виготовлений з волокнистого матеріалу, який відрізняється тим, що протигазовий фільтр виготовлено із волокнистого матеріалу, з функцією зміни забарвлення волокон при уловлюванні кислих газів. Комп’ютерна верстка А. Крулевський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Ennan Alim Amidovych, Dlubovskyi Ruslan Mykhailovych, Khoma Ruslan Yevheniovych, Abramova Nataliia Mykolaivna, Naumchak Viktor Anatoliiovych

Автори російською

Эннан Алим Амидович, Длубовский Руслан Михайлович, Хома Руслан Евгеньевич, Абрамова Наталья Николаевна, Наумчак Виктор Анатольевич

МПК / Мітки

МПК: A62B 7/00, A62B 7/10, B01D 39/16

Мітки: фільтра, кислих, респіратор, індикацією, спрацювання, газів, протигазового

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-107042-respirator-vid-kislikh-gaziv-z-indikaciehyu-spracyuvannya-protigazovogo-filtra.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Респіратор від кислих газів з індикацією спрацювання протигазового фільтра</a>

Подібні патенти