Спосіб малоінвазивної одномоментної хірургії при субмакулярному крововиливі та макулярній дірці, які спостерігаються у хворого в одному і тому ж оці

Номер патенту: 106972

Опубліковано: 10.05.2016

Автори: Красновід Тетяна Андріївна, Асланова Вероніка

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб малоінвазивної хірургії при субмакулярному крововиливі та макулярній дірці, які спостерігаються у хворого в одному і тому ж оці, за яким здійснюють загальноприйняту передопераційну підготовку хворого ( за дві години до втручання і безпосередньо перед ним виконують інстиляції антибактеріального препарату широкого спектра дії, обробку операційного поля, місцеву інстиляційну анестезію і пальцевий масаж очного яблука з метою зниження внутрішньоочного тиску), встановлюють повікорозширювач, очне яблуко фіксують пінцетом, у верхньо-темпоральному квадранті в 3,5-4 мм від лімба здійснюють зрушення кон'юнктиви таким чином, щоб при проколі стінки очного яблука дефекти в кон'юнктиві і склері не співпадали один з одним, виконують пошарову пенетрацію склери в тангенціальному напрямі, голку інсулінового шприца (27 або 30 gauge) спрямовують в радіальному напрямі на усю товщину склери, напрямок введення голки не змінюють, після візуалізації голки, що введена на глибину до 1см, в порожнину склоподібного тіла вводять 0,6-0,7 мл 100 % перфлюоропропану (C3F8), виконують офтальмоскопічний контроль судин сітківки, у разі відсутності прохідності судин сітківки виконується парацентез, після здійсненого втручання хворому рекомендують дотримуватися похилого наперед положення голови під кутом 45° упродовж 1-3 днів, і здійснюють контроль за положенням і об'ємом газового пухиря в склоподібному тілі.

Текст

Реферат: Спосіб малоінвазивної хірургії при субмакулярному крововиливі та макулярній дірці, які спостерігаються у хворого в одному і тому ж оці, за яким здійснюють загальноприйняту передопераційну підготовку хворого (за дві години до втручання і безпосередньо перед ним виконують інстиляції антибактеріального препарату широкого спектра дії, обробку операційного поля, місцеву інстиляційну анестезію і пальцевий масаж очного яблука з метою зниження внутрішньоочного тиску), встановлюють повікорозширювач, очне яблуко фіксують пінцетом. У верхньо-темпоральному квадранті в 3,5-4 мм від лімба здійснюють зрушення кон'юнктиви таким чином, щоб при проколі стінки очного яблука дефекти в кон'юнктиві і склері не співпадали один з одним, виконують пошарову пенетрацію склери в тангенціальному напрямі, голку інсулінового шприца спрямовують в радіальному напрямі на усю товщину склери, напрямок введення голки не змінюють. Після візуалізації голки, що введена на глибину до 1см, в порожнину склоподібного тіла вводять 0,6-0,7 мл 100 % перфлюоропропану, виконують офтальмоскопічний контроль судин сітківки. UA 106972 U (54) СПОСІБ МАЛОІНВАЗИВНОЇ ОДНОМОМЕНТНОЇ ХІРУРГІЇ ПРИ СУБМАКУЛЯРНОМУ КРОВОВИЛИВІ ТА МАКУЛЯРНІЙ ДІРЦІ, ЯКІ СПОСТЕРІГАЮТЬСЯ У ХВОРОГО В ОДНОМУ І ТОМУ Ж ОЦІ UA 106972 U UA 106972 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до медицини, конкретно до офтальмології, і може бути використана під час лікування хворих з субмакулярними крововиливами і макулярними розривами при їх наявності в одному і тому ж оці. Проблема лікування хворих з субмакулярними крововиливами (СМК) і макулярними розривами (МР), що є причиною різкого зниження центрального зору, аж до його безповоротної втрати, продовжує залишатися актуальною [Асланова В.С, Красновид Т.А. Субмакулярні крововиливи (клініка, діагностика, лікування).Монографія.Одеса: Астропринт, 010.- 176с; Нероев В.В., Гундорова Р.А., Горобина М.В., Андреев А.А. Досвід лікування посттравматичних макулярних розривів Російський Офтальмологічний журнал, 2009,№1]. Застосування сучасних технологій вітреоретинальних втручань (ВРВ) дозволяє в значному відсотку випадків отримати позитивні результати, як при СМК, так і при МР. Проте, виконання ВРВ, що вимагають використання дорогого устаткування, зв'язане з ризиком розвитку у ряді випадків серйозних інтра- і післяопераційних ускладнень, як при СМК, так і при МР [Нероев В.В., Гундорова Р.А., Горобина М.В., Андреев А.А Досвід лікування посттравматичних макулярних розривів Російський Офтальмологічний журнал, 2009,№1]. Крім того необхідно відмітити, що наявні в літературі відомості торкаються лікування кожної з вказаних патологій окремо. Авторами в доступних джерелах інформації не знайдено опису способу, схожого на пропонований спосіб. В основу корисної моделі поставлена задача розробки способу хірургічного лікування макулярного розриву і субмакулярного крововиливу на одному і тому ж оці шляхом застосування малоінвазивної хірургії, за рахунок чого стає можливим одномоментне повне зміщення СМК з області макули і закриття МР, що дозволяє уникнути інтраопераційних ускладнень, можливих при інтравітреальних маніпуляціях при проведенні вітректомії та значно зменшити термін реабілітації хворих. Поставлена задача вирішується тим, що у способі малоінвазивної одномоментної хірургії при субмакулярному крововиливі та макулярній дірці, які спостерігаються у хворого в одному і тому ж оці, згідно з корисною моделлю, здійснюють загальноприйняту передопераційну підготовку хворого ( за дві години до втручання і безпосередньо перед ним виконують інстиляції антибактеріального препарату широкого спектра дії, обробку операційного поля, місцеву інстиляційну анестезію і пальцевий масаж очного яблука з метою зниження внутрішньоочного тиску), встановлюють повікорозширювач, очне яблуко фіксують пінцетом, у верхньотемпоральному квадранті в 3,5- 4 мм від лімба здійснюють переміщення кон'юнктиви таким чином, щоб при проколі стінки очного яблука дефекти в кон'юнктиві і склері не співпадали один з одним, виконують пошарову пенетрацію склери в тангенціальному напрямі, голку інсулінового шприца (27 або 30 gauge) спрямовують в радіальному напрямі на усю товщину склери, напрямок введення голки не змінюють, після візуалізації голки, що введена на глибину до 1см, в порожнину склоподібного тіла вводять 0,8-0,9 мл 100 % перфлюоропропану (C3F8), виконують офтальмоскопічний контроль судин сітківки, у разі відсутності прохідності судин сітківки виконується парацентез, після здійсненого втручання хворому рекомендують дотримуватися похилого наперед положення голови під кутом 45° упродовж 1-3 днів, і здійснюють контроль за положенням і об'ємом газового пухиря в склоподібному тілі. Причинно-наслідкові зв’язки: - інтравітреальне введення 0,8-0,9 мл СЗ F8 - за рахунок цього стає можливим одномоментне повне зміщення СМК з області макули і закриття МР, що дозволяє уникнути інтраопераційних ускладнень, можливих при інтравітреальних маніпуляціях при проведенні вітректомії та значно зменшити термін реабілітації хворих. Опис запропонованого способу Запропонований спосіб було використано у ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім.. В.П.Філатова АМН України». Випадок №1. Б-ная С, 25-ти років (и.б. № 506118), звернулася у відділ посттравматичної патології ока інституту ім. акад.В. П. Філатова 27.04. 2009 року з діагнозом: Контузія лівого очного яблука. Субмакулярний крововилив. Макулярний розрив. Розрив судинної оболонки. Офтальмогіпертензія. У анамнезі удар по лівому оку 31.03. 2009 пробкою, що «вистрілила», при відкриванні пляшки з шампанським. При надходженні до стаціонару гострота зору лівого ока - 0,01 не коригована. При офтальмоскопії субмакулярний крововилив, МР, підтверджені результатами дослідження - оптичної комп'ютерної томографії (ОКТ), розрив судинної оболонки. Тракції склоподібного тіла, а також периферичні розриви сітківки відсутні. Внутрішньоочний тиск 18 мм. рт. ст. по Маклакову (під 0,5 % арутимолом 2 рази в день). На правому оці - міопія слабкого ступеня. Гострота зору правого ока 0,3 з корр.-1, 0=0,8. Заломлюючі середовища і очне дно без видимих патологічних змін. Внутрішньоочний тиск 18 1 UA 106972 U 5 10 15 20 25 мм. рт. ст. по Маклакову. 29.04.09 під епібульбарною інстиляційною анестезією 0,5 % розчином алкаїну за розробленою нами методикою зроблено інтравітреальне введення 0,6 мл СЗ F8. При огляді наступного дня око спокійне, у вітреальній порожнині 45-50 % газу. При офтальмоскопії відмічено майже повне зміщення крововиливу з області макули з підвищенням гостроти зору до 0,12. Неповне відновлення зору обумовлене наявністю центрально розташованого розриву судинної оболонки. При виписці око спокійне. Випадок № 2. Хворий Ш - до, 25 років (історія хвороби №548076), був прийнятий на лікування у відділ вітреоретинальної і лазерної хірургії інституту ім. акад. В. П. Філатова 31.01.12 року з діагнозом: Контузія очного яблука з розривом склери. Макулярний розрив. Субмакулярний крововилив. У анамнезі удар по оку гачком багажної сумки. За місцем проживання наступного дня після травми була здійснена первинна хірургічна обробка розриву склери. Гострота зору при вступі - 0,1 не кор. Офтальмоскопічно: макулярний розрив, субмакулярний крововилив. Тракції склоподібного тіла, а також периферичні розриви сітківки відсутні. Під епібульбарною інстиляційною анестезією 0,5 % розчином алкаїну за запропонованою нами методикою зроблено інтравітреальне введення 0,80,9 мл СЗ F8. При огляді наступного дня око спокійне, у вітреальній порожнині 45-50 % газу і в день виписки крововилив з макулярної області майже повністю змістився донизу від макули. При контрольному огляді через 2 місяці в обох випадках спостерігається закриття МР. У зміщеному донизу та у бік від макули згустку крововиливу спостерігаються депозити фібрину. Гострота зору підвищилася до 0,17 в першому і до 0,7 в другому випадку. При огляді через 6 місяців гострота зору підвищилася до 0,17 в першому і до 0,85-1,0, на ОКТ зберігається повне закриття МР При огляді через 12 місяців спостерігаються стабільні анатомо-функціональні результати. На ОКТ МР закритий. Гострота зору - 1,0 Стабільність отриманих результатів зберігається в обох випадках впродовж 4-х і 2-х років спостереження відповідно. Отримані результати доводять, що запропонована малоінвазивна хірургія у вигляді інтравітреального введення 0,8-0,9 мл СЗ F8, виявилася ефективною як в плані дислокації СМК з області макули, так і в плані закриття МР. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 30 35 40 45 Спосіб малоінвазивної хірургії при субмакулярному крововиливі та макулярній дірці, які спостерігаються у хворого в одному і тому ж оці, за яким здійснюють загальноприйняту передопераційну підготовку хворого (за дві години до втручання і безпосередньо перед ним виконують інстиляції антибактеріального препарату широкого спектра дії, обробку операційного поля, місцеву інстиляційну анестезію і пальцевий масаж очного яблука з метою зниження внутрішньоочного тиску), встановлюють повікорозширювач, очне яблуко фіксують пінцетом, у верхньо-темпоральному квадранті в 3,5-4 мм від лімба здійснюють зрушення кон'юнктиви таким чином, щоб при проколі стінки очного яблука дефекти в кон'юнктиві і склері не співпадали один з одним, виконують пошарову пенетрацію склери в тангенціальному напрямі, голку інсулінового шприца (27 або 30 gauge) спрямовують в радіальному напрямі на усю товщину склери, напрямок введення голки не змінюють, після візуалізації голки, що введена на глибину до 1см, в порожнину склоподібного тіла вводять 0,6-0,7 мл 100 % перфлюоропропану (C3F8), виконують офтальмоскопічний контроль судин сітківки, у разі відсутності прохідності судин сітківки виконується парацентез, після здійсненого втручання хворому рекомендують дотримуватися похилого наперед положення голови під кутом 45° упродовж 1-3 днів, і здійснюють контроль за положенням і об'ємом газового пухиря в склоподібному тілі. Комп’ютерна верстка Д. Шеверун Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method of minimally invasive surgery in submacular hemorrhage and macular hole in the same eye

Автори англійською

Aslanova Veronika, Krasnovid Tetiana Andriivna

Назва патенту російською

Способ малоинвазивной хирургии при субмакулярном кровоизлиянии и макулярной дыре в одном и том же глазу

Автори російською

Асланова Вероника, Красновид Татьяна Андреевна

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/00

Мітки: крововиливі, оці, спостерігаються, хворого, одномоментної, дірці, макулярній, спосіб, малоінвазивної, одному, субмакулярному, хірургії, тому

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-106972-sposib-maloinvazivno-odnomomentno-khirurgi-pri-submakulyarnomu-krovovilivi-ta-makulyarnijj-dirci-yaki-sposterigayutsya-u-khvorogo-v-odnomu-i-tomu-zh-oci.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб малоінвазивної одномоментної хірургії при субмакулярному крововиливі та макулярній дірці, які спостерігаються у хворого в одному і тому ж оці</a>

Подібні патенти