Спосіб оцінки селекційного матеріалу цукрових буряків на витривалість до холодового стресу в культурі in vitro

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб оцінки селекційного матеріалу цукрових буряків на витривалість до холодового стресу в культурі in vitro, що включає: використання як вихідних експлантів квітконосних пагонів або суцвіть, введення вихідних експлантів в культуру in vitro, за умов охолодження у термокамері при температурі +2-4 °C, який відрізняється тим, що використовують різні види експлантів - насіння та пазушні бруньки; об'єктом оцінки на витривалість до холодового стресу є бруньки in vitro; термін дії холодового стресу - 1-2 місяці; ознаку витривалості визначають по здатності відновлення ростових процесів бруньок та визначеному коефіцієнту розмноження через 6 тижнів після холодової обробки.

Текст

Реферат: Спосіб оцінки селекційного матеріалу цукрових буряків на витривалість до холодового стресу в культурі in vitro включає: використання як вихідних експлантів квітконосних пагонів або суцвіть, введення вихідних експлантів в культуру in vitro, за умов охолодження у термокамері при температурі +2-4 °C. Використовуються різні види експлантів - насіння та пазушні бруньки; об'єктом оцінки на витривалість до холодового стресу є бруньки in vitro; термін дії холодового стресу - 1-2 місяці; ознака витривалості визначається по здатності відновлення ростових процесів бруньок та визначеному коефіцієнту розмноження через 6 тижнів після холодової обробки. UA 106915 U (54) СПОСІБ ОЦІНКИ СЕЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ НА ВИТРИВАЛІСТЬ ДО ХОЛОДОВОГО СТРЕСУ В КУЛЬТУРІ IN VITRO UA 106915 U UA 106915 U 5 10 15 20 25 30 35 40 Корисна модель належить до галузі сільського господарства і може бути використана в сільськогосподарській біотехнології і селекції для створення нових форм рослин цукрових буряків. Враховуючи важливість створення сучасних гібридів цукрових буряків, які відповідають вимогам сільського господарства і виробництва необхідно вести селекційний добір на витривалість до біотичних і абіотичних факторів середовища. Запропонований спосіб дозволить істотно підвищити результативність добору селекційних зразків цукрових буряків на витривалість до холодового стресу за рахунок бракування небажаних генотипів на ранніх стадіях селекційного процесу. Відомим і найбільш близьким до корисної моделі є спосіб визначення витривалості рослин до холодового стресу на рівні калюсних тканин in vitro у герані (Егорова Н.А. Экспериментальные подходы в клеточной селекции на устойчивость к абиотическим стрессам у эфиромасличных растений /Н.А. Егорова, И.В. Ставцева //Сбірник НААН України Фактори експериментальної еволюції організмів. - К.: Логос, 2006. - Т. 3. - С. 446-451). За прототип взято метод, згідно з яким для отримання вихідних експлантів використовують сегменти листя, черешки, суцвіття. Визначення витривалості до холодового стресу +2-4 °C проводять на рівні отриманих з наведених експлантів калюсних тканин. Ознаку витривалості до холодового стресу визначають по приросту калюсних тканин та їх регенераційної здатності. Для підвищення ефективності добору проводять попередню обробку калюсних тканин колхіцином (в концентрації 1000 мг/л - 10 діб) за умов тривалості охолодження - 6 місяців. Відомий і пропонований способи оцінки селекційних зразків на витривалість до холодового стресу мають спільні ознаки: використання як вихідних експлантів квітконосних пагонів або суцвіть, введення вихідних експлантів в культуру in vitro, використання для охолодження термокамери з температурою +2-4 °C. В основу корисної моделі поставлено задачу розробити спосіб оцінки генотипів цукрових буряків в умовах in vitro до холодового стресу на різних етапах селекційного процесу. Поставлена задача вирішується тим, що за вихідні експланти використовують: насіння, бруньки цукрових буряків 1-го року життя або бруньки і квітконосні пагони цукрових буряків ІІ-го року життя. Вихідні експланти вводять в стерильну культуру in vitro, проводять проліферацію пазушних бруньок, бруньки in vitro піддають дії холодової обробки в термокліматичній камері або холодильнику при +4 °C упродовж 1-2 місяців. Оцінку витривалості до холодового стресу визначають по відновленню ростових процесів і утворенню пазушних бруньок через 6 тижнів за умов культивування в термальному приміщенні при температурі 24і2 °C, освітленні інтенсивністю 3000 4000 лк і 16-годинному фотоперіоді. Новими відмінними від існуючого прототипу ознаками є: - введення в стерильну культуру насіння, бруньок; - об'єктом оцінки на холодостійкість є бруньки in vitro; - короткочасність дії холодової обробки +4 °C упродовж 1-2 місяців; - ознака витривалості визначається по здатності відновлення ростових процесів бруньок. Нижче приводяться порівняльні характеристики запропонованого способу і прототипу Таблиця 1 Показники ефективного використання запропонованого способу оцінки генотипів цукрових буряків на холодостійкість Показники Вихідні експланти Об'єкт дослідження Тривалість холодового впливу Температура Попередня обробка Ознака витривалості Необхідне обладнання 45 Відомий спосіб Сегменти листя, черешки, суцвіття Калюсна тканина 6 місяців +2-4 °C Колхіцин (1000 мг/л-10 діб) Приріст калюсної тканини, регенераційна здатність Термокамера Запропонований спосіб Насіння, бруньки, квітконосні пагони Бруньки 1-2 місяці +4 °C Коефіцієнт розмноження бруньок Термокамера або холодильник Відмінні від прототипу ознаки при взаємодії з відомими дозволяють аналізувати селекційні матеріали цукрових буряків на ознаку витривалості до холодового стресу на різних етапах селекційного процесу. 1 UA 106915 U 5 Отримати культуру бруньок цукрових буряків можливо з різних наведених експлантів та не потребує додаткового етапу регенерації бруньок із калюсної тканини. Скорочує термін визначення ознаки витривалості до холоду. Впровадження запропонованої корисної моделі сприятиме скороченню строків визначення ознаки витривалості до холодового стресу і дозволить відібраний матеріал укорінити і залучити у селекційний процес. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 15 Спосіб оцінки селекційного матеріалу цукрових буряків на витривалість до холодового стресу в культурі in vitro, що включає: використання як вихідних експлантів квітконосних пагонів або суцвіть, введення вихідних експлантів в культуру in vitro, за умов охолодження у термокамері при температурі +2-4 °C, який відрізняється тим, що використовують різні види експлантів насіння та пазушні бруньки; об'єктом оцінки на витривалість до холодового стресу є бруньки in vitro; термін дії холодового стресу - 1-2 місяці; ознаку витривалості визначають по здатності відновлення ростових процесів бруньок та визначеному коефіцієнту розмноження через 6 тижнів після холодової обробки. Комп’ютерна верстка В. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for assessing sugar beet breeding material for cold stress resistance in culture in vitro

Автори англійською

Bekh Natalia Stepanivna, Kotsar Maria Oleksandrivna, Boiko Iryna Ihorivna

Назва патенту російською

Способ оценки селекционного материала сахарной свеклы на устойчивость к холодовому стрессу в культуре in vitro

Автори російською

Бех Наталья Степановна, Коцар Мария Александровна, Бойко Ирина Игоревна

МПК / Мітки

МПК: A01H 4/00

Мітки: спосіб, витривалість, культури, селекційного, холодового, матеріалу, цукрових, стресу, vitro, буряків, оцінки

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-106915-sposib-ocinki-selekcijjnogo-materialu-cukrovikh-buryakiv-na-vitrivalist-do-kholodovogo-stresu-v-kulturi-in-vitro.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб оцінки селекційного матеріалу цукрових буряків на витривалість до холодового стресу в культурі in vitro</a>

Подібні патенти