Спосіб ортопедичного лікування патологічного стирання твердих тканин зубів

Номер патенту: 106721

Опубліковано: 10.05.2016

Автор: Струк Володимир Іванович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб ортопедичного лікування патологічного стирання твердих тканин зубів шляхом проведення препарування вітальних зубів та використання незнімних ортопедичних конструкцій, який відрізняється тим, що після препарування здійснюють антисептичну обробку відпрепарованої поверхні, потім використовують десенситайзер: послідовно на поверхню дентину наносять водний розчин солей калію та водний розчин солей кальцію й стронцію, далі фіксують тимчасові конструкції, внаслідок чого утворюється мікрокристалічний комплекс, який герметизує дентинні канальці.

Текст

Реферат: Спосіб ортопедичного лікування патологічного стирання твердих тканин зубів шляхом проведення препарування вітальних зубів та використання незнімних ортопедичних конструкцій. Після препарування здійснюють антисептичну обробку відпрепарованої поверхні. Використовують десенситайзер: послідовно на поверхню дентину наносять водний розчин солей калію та водний розчин солей кальцію й стронцію. Фіксують тимчасові конструкції, внаслідок чого утворюється мікрокристалічний комплекс, який герметизує дентинні канальці. UA 106721 U (54) СПОСІБ ОРТОПЕДИЧНОГО ЛІКУВАННЯ ПАТОЛОГІЧНОГО СТИРАННЯ ТВЕРДИХ ТКАНИН ЗУБІВ UA 106721 U UA 106721 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до галузі медицини, а саме до стоматології, і може бути використана для профілактики ускладнень при ортопедичному лікуванні патологічного стирання зубів. Загальновідомим завданням ортопедичного лікування є відновлення анатомічної форми зубів, функціональної ефективності зубощелепної системи та естетичних вад. Характер вибраного лікування залежить від клінічної форми патологічного стирання (вертикальна, горизонтальна, змішана; локалізована чи генералізована; компенсована, субкомпенсована чи некомпенсована), ступеня стирання твердих тканин зубів, наявності дефектів зубних рядів, їх довжини та локалізації, ступеня зниження висоти прикусу та інших факторів. Залежно від виду клінічної патології, відновлення анатомічної форми зубів та нормалізація висоти прикусу може бути проведена за двоетапною схемою - шляхом виготовлення на першому етапі роз'єднуючорепозиційних, релаксаційних та стабілізуючих кап, з наступною фіксацією досягнутого положення на раціональних конструкціях зубних протезів. Прототипом корисної моделі є спосіб ортопедичного лікування локалізованої чи генералізованої форми патологічного стирання твердих тканин зубів (Біда В.І. Патологічне стирання твердих тканин зубів та основні принципи його лікування // Навчально-методичний посібник. - К., 2002. - 93 с.), в якому залежно від виду клінічної патології, відновлення анатомічної форми зубів та нормалізацію висоти прикусу проводять за двоетапною схемою: шляхом виготовлення на першому етапі роз'єднуючо-репозиційних, релаксаційних та стабілізуючих кап, з наступною фіксацією досягнутого положення на раціональних конструкціях зубних протезів. Спосіб включає попереднє препарування вітальних зубів, що проводиться з метою створення необхідного простору для попередньовиготовленої конструкції майбутнього протезу та надання куксі зуба форми, котра забезпечить надійну фіксацію протеза. Недоліком прототипу-способу є те, що протез виготовляється попередньо і фіксується на зубі, що не дозволяє достатньо закрити дентинні канальці, які відкриваються внаслідок препарування вітальних зубів, під час якого відбувається оголення поверхні дентину. Це призводить до збільшення вірогідності інфікування пульпи через відкриті дентинні канальці, проявів підвищеної післяопераційної чутливості зубів та збереження підвищеної чутливості вітальних зубів після фіксації на них ортопедичних конструкцій. В основу корисної моделі поставлено задачу вдосконалити спосіб ортопедичного лікування патологічного стирання твердих тканин зубів шляхом виготовлення незнімних конструкцій зубних протезів на вітальних зубах із застосуванням десенситайзеру на основі солей калію, кальцію та стронцію з метою обтурації дентинних канальців після препарування. Спільною ознакою корисної моделі та прототипу є ортопедичне лікування шляхом проведення препарування вітальних зубів та використання незнімних ортопедичних конструкцій. Відмінними ознаками корисної моделі від прототипу є те, що після препарування здійснюють антисептичну обробку відпрепарованої поверхні, потім використовують десенситайзер на основі солей калію, кальцію та стронцію, далі фіксують тимчасові конструкції, внаслідок чого утворюється мікрокристалічний комплекс, який герметизує дентинні канальці. Визначення термінів, які використовуються при описі корисної моделі: ортопедичне лікування, патологічне стирання твердих тканин зубів, вітальні зуби, десенситайзер. Спосіб здійснюється наступним чином. Ортопедичне лікування хворих з патологічним стиранням твердих тканин здійснюють шляхом попереднього препарування вітальних зубів та подальшого виготовлення незнімних конструкцій зубних протезів на вітальних зубах із застосуванням десенситайзеру на основі солей калію, кальцію та стронцію з метою обтурації дентинних канальців після препарування. Для цього після антисептичної обробки послідовно на поверхню дентину наносять водний розчин солей калію та водний розчин солей кальцію й стронцію, далі фіксують тимчасові конструкції, що призводить до утворення мікрокристалічного комплексу, який закупорює дентинні канальці, усуваючи гіперестезію вітальних зубів. Приклади використання корисної моделі. Дана методика була апробована на кафедрі терапевтичної стоматології Буковинського державного медичного університету та кафедрі ортопедичної стоматології НМАПО імені П. Л. Шупика. Технічний результат: запропонований спосіб дозволяє запобігти інфікуванню пульпи через відкриті дентинні канальці, тобто зменшує вірогідність ускладнень при протезуванні. 1 UA 106721 U ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 10 Спосіб ортопедичного лікування патологічного стирання твердих тканин зубів шляхом проведення препарування вітальних зубів та використання незнімних ортопедичних конструкцій, який відрізняється тим, що після препарування здійснюють антисептичну обробку відпрепарованої поверхні, потім використовують десенситайзер: послідовно на поверхню дентину наносять водний розчин солей калію та водний розчин солей кальцію й стронцію, далі фіксують тимчасові конструкції, внаслідок чого утворюється мікрокристалічний комплекс, який герметизує дентинні канальці. Комп’ютерна верстка О. Гергіль Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for orthopedic treatment of pathological dental abrasion of hard tissue

Автори англійською

Struk Volodymyr Ivanovych

Назва патенту російською

Способ ортопедического лечения патологического стирания твердых тканей зубов

Автори російською

Струк Владимир Иванович

МПК / Мітки

МПК: A61C 5/00, A61C 13/00

Мітки: стирання, тканин, спосіб, лікування, зубів, ортопедичного, патологічного, твердих

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-106721-sposib-ortopedichnogo-likuvannya-patologichnogo-stirannya-tverdikh-tkanin-zubiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб ортопедичного лікування патологічного стирання твердих тканин зубів</a>

Подібні патенти