Спосіб протипожежного захисту резервуарів для зберігання легкозаймистих та горючих рідин

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб протипожежного захисту резервуарів для зберігання легкозаймистих та горючих рідин, який полягає в тому, що резервуар для зберігання легкозаймистих або горючих рідин має плаваюче покриття для попередження випаровування рідин, яке складається з окремих елементів позитивної плавучості, які виготовлені і/або покриті, і/або просочені, і/або частково складаються із матеріалу, який під впливом високих температур під час пожежі розкладається і/або розплавляється, і/або спучується, утворюючи на поверхні розплав і/або розчин, і/або спінений коксовий шар, і/або прошарок негорючих залишків елементів плавучого покриття, при цьому продукти розкладання покриття виділяються в зону горіння і використовуються як інгібіториі/або флегматизатори для припинення горіння.

Текст

Реферат: Спосіб протипожежного захисту резервуарів для зберігання легкозаймистих та горючих рідин полягає в тому, що резервуар для зберігання легкозаймистих або горючих рідин має плаваюче покриття для попередження випаровування рідин, яке складається з окремих елементів позитивної плавучості, які виготовлені і/або покриті, і/або просочені, і/або частково складаються із матеріалу, який під впливом високих температур під час пожежі розкладається і/або розплавляється, і/або спучується, утворюючи на поверхні розплав і/або розчин, і/або спінений коксовий шар, і/або прошарок негорючих залишків елементів плавучого покриття, при цьому продукти розкладання покриття виділяються в зону горіння і використовуються як інгібітори і/або флегматизатори для припинення горіння. UA 106633 U (54) СПОСІБ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ РЕЗЕРВУАРІВ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ЛЕГКОЗАЙМИСТИХ ТА ГОРЮЧИХ РІДИН UA 106633 U UA 106633 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі пожежної безпеки, а саме способів протипожежного захисту та гасіння пожеж при зберіганні легкозаймистих та горючих рідин, у тому числі при зберіганні в резервуарах із стаціонарним дахом. Для зберігання легкозаймистих та горючих рідин, наприклад нафти та нафтопродуктів, в нафтохімічній, нафтопереробній та інших галузях промисловості використовуються вертикальні циліндричні резервуари. Відомий вертикальний циліндричний резервуар для зберігання світлих нафтопродуктів, що містить прийомно-роздавальний патрубок (один або два), дихальний і запобіжний клапани [1]. Недоліком цього резервуара є те, що у разі виникнення пожежі, її площа буде дорівнювати площі резервуара, а також значні втрати нафтопродукту під час великого і малого дихання і, як наслідок, забруднення навколишнього середовища. Відомий спосіб та пристрій протипожежного захисту резервуарів з нафтопродуктами [2], суть якого полягає в доставці після виявлення загоряння на плавучій платформі додаткових генераторів вогнегасного аерозолю із дна резервуара. Це дозволяє здійснити інтенсивне комбіноване гомогенно-гетерогенне інгібітування процесу горіння безпосередньо в середині факелу над поверхнею горючої рідини шляхом доставки необхідної кількості вогнегасних засобів, що призводить, у кінцевому випадку, до повного припинення горіння в основному осередку пожежі. Недоліком цього способу протипожежного захисту резервуарів є складність технічного обслуговування плавучої платформи, а також те, що під час аварійної ситуації, наприклад, вибуху у парогазовому просторі резервуара, можливе часткове руйнування обладнання та потрапляння уламків на дно резервуара. При цьому може відбутися перекіс та заклинювання плавучої платформи. Найбільш близьким по технічній суті до корисної моделі, що заявляється та вибраний нами за прототип, є спосіб зберігання горючої рідини під шаром плаваючого покриття для попередження випаровування рідини, що містить прошарок з позитивною плавучістю, для створення якого як покриття використовують в'язкопружний склад з рівномірно розподіленими в ньому пустотілими мікросферами наступного вмісту: 1-2 % водний розчин поліакриламіду (2530 %), неонол (0,3-1,0 %), метиловий спирт (10-20 %) та мікросфери з розмірами часток 10-500 мкм (решта) [3]. Недоліком цього способу зберігання є те, що метиловий спирт, який входить до складу, є легкозаймистою токсичною рідиною, і сам буде підтримувати горіння, тому ефективність забезпечення пожежовибухобезпеки та охорони навколишнього середовища у такий спосіб є малоефективною. Також неонол та метиловий спирт у невеликих кількостях можуть змішуватися з нафтопродуктами, погіршуючи їх якість. Крім того, потрапляння мікросфер малих розмірів до технологічних трубопроводів та апаратів може призвести до аварійних ситуацій. В основу корисної моделі поставлено задачу удосконалення протипожежного захисту резервуарів для зберіганні легкозаймистих та горючих рідин. Поставлена задача вирішується за рахунок того, що резервуар для зберігання легкозаймистих або горючих рідин має плаваюче покриття для попередження випаровування рідин, яке складається з окремих елементів позитивної плавучості, які виготовлені і/або покриті, і/або просочені, і/або частково складаються із матеріалу, який під впливом високих температур під час пожежі розкладається і/або розплавляється, і/або спучується, утворюючи на поверхні розплав і/або розчин, і/або спінений коксовий шар, і/або прошарок негорючих залишків елементів плавучого покриття. Це дає змогу ізолювати легкозаймисту чи горючу рідину від впливу полум'я і/або досягти припинення горіння за рахунок флегматизуючої чи інгібуючої дії продуктів термічного розкладання елементів плавучого покриття, які виділяються в зону горіння під час пожежі. На кресленні представлено спосіб протипожежного захисту резервуарів для зберігання легкозаймистих та горючих рідин, де: 1 - резервуар; 2 - легкозаймиста або горюча рідина; 3 плаваюче покриття. Спосіб реалізовується наступним чином. При виникненні пожежі та часткового руйнування резервуара 1 частини падаючих до середини резервуара уламків вільно проникають через плаваюче покриття 3 та легкозаймисту або горючу рідину 2 і потрапляють на дно резервуара. Окремі елементи плаваючого покриття, що були затоплені внаслідок падіння уламків, завдяки своїй плавучості спливають на поверхню. Розкладання матеріалу, з якого виготовлені і/або покриті, і/або просочені, і/або частково складаються елементи плавучого покриття, призводить до утворення на поверхні рідини прошарку розплаву і/або розчину, і/або спіненого коксового шару, і/або прошарку негорючих залишків елементів плавучого покриття, що захищає поверхню горючої рідини від теплового впливу полум'я та перешкоджає її прогрівання в глибину. Продукти термічного розкладання матеріалу, з якого виготовлені і/або покриті, і/або просочені, і/або частково складаються елементи плавучого покриття, потрапляючи до зони 1 UA 106633 U 5 10 15 20 25 30 горіння поступово знижують концентрацію парів легкозаймистої або горючої рідини до моменту повного припинення горіння і/або впливають на полум'я як інгібітор. Таким чином, застосування запропонованого способу протипожежного захисту резервуарів для зберігання легкозаймистих та горючих рідин дозволяє забезпечити протипожежний захист резервуара, підвищити його експлуатаційну надійність, зменшити втрати рідини від випаровування та обмежити влив продуктів випаровування на навколишнє середовище. Джерела інформації: 1. Пектемиров Г.А. Справочник инженера и техника нефтебаз / Пектемиров Г.А. - М.: Издательство нефтяной и горно-топливной литературы, 1954. - 363 с. 2. Пат. 2320385 Российская Федерация, МПК А62С 3/06. Способ и устройство противопожарной защиты резервуаров с нефтепродуктами / Баратов А.Н., Забегаев В.И., Копылов Н.П.; заявитель и патентообладатель ФГУ ВНИИ противопожарной обороны МЧС России. - № 2005124126/12; заявл. 28.07.2005; опубл. 27.03.2008. 3. Заяв. 96112949 Российская Федерация, МПК6 B65D88/50, B65D88/34. Плавающее покрытие для предотвращения испарения легкоиспаряющихся жидкостей / Муллаев Б.Т.-С, Праведников Н.К., Маслянцев Ю.В. и др.; заявитель и патентообладатель Муллаев Б.Т.-С, Праведников Н.К., Маслянцев Ю.В. и др. - № 96112949/13; заявл. 01.07.1996; опубл. 20.10.1998 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://wwwl.fips.ru/fips_serv1/fips_ servIet. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Спосіб протипожежного захисту резервуарів для зберігання легкозаймистих та горючих рідин, який полягає в тому, що резервуар для зберігання легкозаймистих або горючих рідин має плаваюче покриття для попередження випаровування рідин, яке складається з окремих елементів позитивної плавучості, які виготовлені і/або покриті, і/або просочені, і/або частково складаються із матеріалу, який під впливом високих температур під час пожежі розкладається і/або розплавляється, і/або спучується, утворюючи на поверхні розплав і/або розчин, і/або спінений коксовий шар, і/або прошарок негорючих залишків елементів плавучого покриття, при цьому продукти розкладання покриття виділяються в зону горіння і використовуються як інгібітори і/або флегматизатори для припинення горіння. Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method of fire protection for storage tanks for flammable and combustible liquids

Автори англійською

Hryhorenko Oleksandr Mykolaiovych, Pyshniak Artem Mykolaiovych

Назва патенту російською

Способ противопожарной защиты резервуаров для хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей

Автори російською

Григоренко Александр Николаевич, Пышняк Артем Николаевич

МПК / Мітки

МПК: A62C 3/06, B65D 88/34

Мітки: зберігання, рідин, захисту, протипожежного, спосіб, резервуарів, горючих, легкозаймистих

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-106633-sposib-protipozhezhnogo-zakhistu-rezervuariv-dlya-zberigannya-legkozajjmistikh-ta-goryuchikh-ridin.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб протипожежного захисту резервуарів для зберігання легкозаймистих та горючих рідин</a>

Подібні патенти