Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб боротьби з бур'янами на посівах квасолі, що включає обробку їх гербіцидами, який відрізняється тим, що для обробки використовують бакову суміш Базаграна в нормі 2 л/га і Фюзилада-Форте 1 л/га у фазі 2-3 справжніх листочків квасолі, 2-4 листочків злакових і висоті 8-12 см дводольних бур'янів з витратою робочої рідини 300 л/га.

Текст

Реферат: Спосіб боротьби з бур'янами на посівах квасолі включає обробку їх гербіцидами. Для обробки використовують бакову суміш Базаграну в нормі 2 л/га і Фюзиладу-Форте 1 л/га у фазі 2-3 справжніх листочків квасолі, 2-4 листочків злакових і висоті 8-12 см дводольних бур'янів з витратою робочої рідини 300 л/га. UA 106600 U (12) UA 106600 U UA 106600 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Корисна модель належить до сільського господарства, зокрема до способу захисту посівів квасолі від бур'янів. Відомий спосіб обробітку квасолі, при якому в боротьбі із однорічними дводольними бур'янами використовують гербіцид Гезагард (3 кг/га) шляхом обприскування ґрунту за 2-3 дні до сходів культури [1]. Гезагард 500 FW при такій технології використання в оптимальних агроекологічних умовах знищує 45-50 % однорічних злакових і широколистих бур'янів. У несприятливих умовах температури і вологості ґрунту його біологічна ефективність знижується до 25-30 % загибелі бур'янів, а в подальший період відростає друга і третя хвилі смітних рослин і знижується урожайність квасолі. Найбільш близьким технологічним рішенням пропонованої корисної моделі - спосіб боротьби з бур'янами на основі застосування гербіциду Базагран. На посівах гороху і сої цей гербіцид застосовують у фазі 1-3 справжніх листочків культур в нормі 2-3 л/га. [2]. Випробування показали, що ці дози і терміни застосування Базаграна екологічно безпечні для квасолі. Недоліком є те, що Базагран не діє на злакові бур'яни, яких в посівах є багато. Суть запропонованого способу полягає у знищенні основних злакових широколистих, однорічних і багаторічних бур'янів в посівах квасолі з найменшими витратами праці і екологічним навантаженням на навколишнє середовище (ґрунт-рослина-урожай). Спосіб здійснюється таким чином. У фазі 2-3 справжніх листочків рослин квасолі, 2-4 листочків злакових і висоті 8-12 см широколистих бур'янів посіви квасолі обробляють баковою сумішшю гербіцидів з розрахунку - Базагран 2 л/га, Фюзилад-Форте - 1 л/га і при нормі витрати робочої рідини 300 л/га. Бакову суміш готують перед обприскуванням посіву квасолі в наступній черговості: набирають 1/3 частини розрахункової норми витрати води в бак обприскувача, або місткість вузла розчину, додають Базагран з розрахунку 2 л/га, включають мішалку, потім додають Фюзилад-Форте з розрахунку 1 л/га, воду до повної норми витрати з розрахунку 300 л/га і досягають повного розчинення усіх компонентів. На відміну від відомих способів боротьби з бур'янами в посівах квасолі даний спосіб дозволяє при одноразовому застосуванні гербіцидів в баковій суміші підвищити їх господарську, біологічну, економічну ефективність і екологічну безпеку (таблиця). Приклад: При висоті 8-12 см широколистих, у фазі 2-4 листочків злакових бур'янів і 2-3 справжніх листочків квасолі посів обробляли баковою сумішшю гербіцидів Базагран і ФюзиладФорте, яку готували за технологією: набирали в бак обприскувача 1/3 розрахункової витрати води, додавали Базагран, включали мішалку і добивалися повного розчинення, потім додавали Фюзилад-Форте і доливали воду до повної норми, ретельно розчиняли і обприскували посіви квасолі. У досліді було 5 варіантів, які відрізнялися один від одного по видах гербіцидів, дозах і термінах їх застосування. Технологія обробітку квасолі в досліді була загальноприйнята (ґрунт, попередник, сорт, добрива, норма висіву насіння, строки сівби, та ін.). Особливості застосування гербіцидів, їх норми і вплив на бур'яни і квасолю показані в таблиці. На варіанті без гербіцидів засміченість посіву квасолі перед збиранням врожаю склала 105 2 2 шт/м з легко-сухою масою 820 г/м . Урожайність зерна квасолі на цьому фоні склала 14,2 ц/га. Гезагард 500 FW в нормі 3 л/га при використанні у вищезгаданих термінах понизив 2 забур'янення посіву квасолі до 56,4 шт/м або на 46,3 % і забезпечив надбавку урожаю 0,9 ц/га. Базагран в нормі 3 л/га понизив забур'янення посіву квасолі на 59,8 % з надбавкою урожаю 2,1 ц/га. Фюзилад-Форте при внесенні 2 л/га забур'янення на 38,8 % з надбавкою урожаю - 2,0 ц/га. Найбільшу ефективність показала бакова суміш гербіцидів Базаграна (2 л/га) і Фюзилада-Форте (1 л/га) - 99 % загибелі бур'янів і 3,9 ц/га надбавки урожаю насіння квасолі. На посівах квасолі найбільшу ефективність зниження забур'янення (99 %), пригнічення бур'янів (96,8 %) і надбавки урожаю (3,9 ц/га) показав варіант 5 - бакова суміш Базаграна (2 л/га) з Фюзиладом-Форте (1 л/га), при витраті робочої рідини 300 л/га з обробкою у фазі 2-3 справжніх листочків квасолі, 2-4 листочків злакових і висоті 8-12 см дводольних бур'янів. 1 UA 106600 U Таблиця Особливості застосування гербіцидів, їх норми і вплив на бур'яни і квасолю Бур'яни Варіанти Кількість 2 знищення, шт./м % 1. Без гербіцидів і ручних прополок 105,0 2. Гезагард, 3 л/га 5 6,4 46,3 3. Базагран, 3 л/га 42,2 59,8 4. Фюзилад-Форте,2 л/га 64,3 38,8 5. Базагран+Фюзилад-Форте 1,1 99,0 (2л/га+1л/га) 5 Урожайність Прибавка урожаю Маса зниження, г/м % 820,0 532,2 35,1 350,0 57,4 475,6 42,0 ц/га ц/га % 14,2 15,1 16,3 16,2 0,9 2,1 2,0 5,9 12,9 12,3 26,2 18,1 3,9 21,5 2 96,8 Джерела інформації: 1. Захаренко В.А. //Гербициды - Μ.: Агропромиздат, 1990. - 160 с. 2. Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні. Видання офіційне. - К.: 2014. – 332 с. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 Спосіб боротьби з бур'янами на посівах квасолі, що включає обробку їх гербіцидами, який відрізняється тим, що для обробки використовують бакову суміш Базаграну в нормі 2 л/га і Фюзиладу-Форте 1 л/га у фазі 2-3 справжніх листочків квасолі, 2-4 листочків злакових і висоті 812 см дводольних бур'янів з витратою робочої рідини 300 л/га. Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for controlling weeds in bean crops

Автори англійською

Ovcharuk Oleh Vasyliovych, Ovcharuk Olena Viktorivna, Stepas Andrii Volodymyrovych, Akulenko Vitalii Volodymyrovych, Okolodko Yurii Volodymyrovych

Назва патенту російською

Способ борьбы с сорняками на посевах фасоли

Автори російською

Овчарук Олег Васильевич, Овчарук Елена Викторовна, Степась Андрей Владимирович, Акуленко Виталий Владимирович, Околодько Юрий Владимирович

МПК / Мітки

МПК: A01M 21/00

Мітки: посівах, квасолі, бур'янами, боротьби, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-106600-sposib-borotbi-z-buryanami-na-posivakh-kvasoli.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб боротьби з бур’янами на посівах квасолі</a>

Подібні патенти