Спосіб візуального визначення місць проникнення газів в області смуги обтюрації протипилового (з гумовою півмаскою), протигазового та газопилозахисного респіратора

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб візуального визначення місць проникнення газів в області смуги обтюрації протипилового (з гумовою півмаскою), протигазового та газопилозахисного респіратора з використанням тест-речовини, який відрізняється тим, що як тест-речовину використовують кислий газ (зокрема SO2).

2. Спосіб візуального визначення місць проникнення газів в області смуги обтюрації протипилового (з гумовою півмаскою), протигазового та газопилозахисного респіратора за п. 1, який відрізняється тим, що візуалізацію місць проникнення тест-речовини здійснюють за зміною забарвлення нанесеного на обтюратор індикатора природного походження, (наприклад курку-міну) під дією кислого газу, зокрема SO2.

Текст

Дивитися

Реферат: Спосіб візуального визначення місць проникнення газів в області смуги обтюрації протипилового (з гумовою півмаскою), протигазового та газопилозахисного респіратора з використанням тест-речовини. Як тест-речовину використовують кислий газ (зокрема SO2). UA 106371 U (12) UA 106371 U UA 106371 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до способів оцінювання захисних властивостей засобів індивідуального захисту органів дихання людини (ЗІЗОД) - респіраторів. Досконалість конструкцій респіраторів, зокрема захисна ефективність оцінюється за щільністю прилягання респіратора до обличчя по смузі обтюрації шляхом визначення місць "підсмоктування" шкідливих речовин (аеродисперсних частинок, газів і парів) в підмасковий простір. Відомі протипилові респіратори з гумовою півмаскою, що споряджаються змінним гігієнічним трикотажним обтюратором (наприклад, див. Пат. на корисну модель 19749 Україна, МПК А62В 7/00, А62В 7/10. Респіратор "Шахтар". / Еннан А.А.-А., Абрамова Н.М., Кууск В.М., Шевченко Т.М. - № U200608646; заявл. 01.08.06; опубл. 15.12.06, Бюл. № 12.), а також фільтруючі протигазові та газопилозахисні респіратори з трикотажним обтюратором (див. Пат. на корисну модель 57503 Україна, МПК А62В 7/00. Респіратор. / Еннан А.А.-А., Абрамова Н.М., Байденко В.І.- №и201012919; заявл. 01.1 ЇЛО; опубл. 25.02.11, Бюл. № 4.). Для виявлення місць проникнення аерозолів в підмасковий простір згаданих ЗІЗОД, зокрема крізь щілину (щілини) між смугою обтюрації і обличчям, використовуються спеціальні аерозольні камери і тест-речовини: аеро-дисперсні частинки хлориду натрію, парафінового масла, діоктилфталату, ді-оксиду титану або пари органічних сполук, котрі при диханні забруднюють обтюратор та обличчя - візуалізують місця проникнення аерозольних частинок в підмасковий простір (див. Басманов П.И., Каминский С.Л., Коробейни-кова А.В., Трубицина М.Е. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Справочное руководство. - СПб.: ГИПП "Искусство России". 2002. - 400 с.). Недолік відомих способів - необхідність спеціального обладнання і трудомісткість експерименту. Найближчим до запропонованої корисної моделі по технічної суті і досягуваному результату є візуальний метод визначення щільності прилягання респіраторів до обличчя по смузі обтюрації (Миронов Л.А., Синицина И.Д. Актуальные вопросы гигиены труда и профпаталогии в некоторых отраслях химической промышленности и на автомобильном транспорте. - М., 1981.е. 35-40). Згідно з цим способом для швидкої візуалізації місць "підсмоктування" забрудненого повітря в підмасковий простір респіратора також використовується спеціальна камера, а як тестречовина - люмінесцентні флюорохромні порошки. Аеродисперсні частинки, що осаджуються на обтюраторі і обличчі випробувача під час користування респіратором у місцях, де є щілини між півмаскою та обличчям випробувача, виявляються за фотолюмінесценцією при опроміненні їх ультрафіолетовим світлом. Даний спосіб вибраний прототипом. Прототип і корисна модель, що заявляється, мають наступні спільні ознаки: - в обох випадках використовується тест-речовина; - місце проскоку визначається візуально. Недоліки відомого способу-прототипу зумовлені необхідністю використання спеціального обладнання - камери, оснащеної дозатором флюорохромного порошку, а також джерела ультрафіолетового випромінювання. В основу корисної моделі поставлена задача створити порівняно простий спосіб визначення щільності прилягання респіраторів до обличчя по смузі обтюрації в лабораторних та виробничих умовах з використанням доступних і дешевих обладнання і реагентів. Поставлена задача вирішується тим, що спосіб візуального визначення місць проникнення газів в області смуги обтюрації протипилового (з гумовою півмаскою), протигазового та газопилозахисного респіратора з використанням тест-речовини. Як тест-речовину використовують кислий газ (зокрема SO2). 1. Для досліджень використовується камера, укомплектована генератором газоповітряної суміші (ГПС), що містить задану кількість тест-речовини - кислого газу, зокрема SO2. 2. Для візуального визначення місць проникнення тест-речовини в підмасковий простір респіратор споряджається обтюратором з нанесеним індикатором природного походження (наприклад куркуміном). 3. Місця, де відбувається проникнення аерозолю в області смуги обтюрації, виявляються за зміною забарвлення обтюратора в результаті взаємодії індикатора з тест-речовиною - кислим газом, зокрема SO2. У місцях проникнення SO2 навіть при концентрації менше 0,1 ГДК у складі ГПС забарвлення обтюратора в місцях проникнення 80 г змінюється з коричневого на біле. 4. Для візуального визначення місць безпосередньо на у виробничих умовах місць "підсмоктування" шкідливих речовин крізь смугу обтюрації респіратор підготовлюється відповідно до п. 2. візуалізація місць "підсмоктування" здійснюється як описано у п. 3. 1 UA 106371 U 5 Новим в корисній моделі, що заявляється, є те, що як тест-речовина використовується кислий газ, зокрема SO2, який в місцях проникнення в підмасковий простір змінює забарвлення індикатора, нанесеного на обтюратор. Технічний результат корисної моделі полягає в тому, що запропонований спосіб дозволяє визначити місця "підсмоктування" шкідливих речовин в області смуги обтюрації респіраторів за спрощеною технологією, без використання спеціального обладнання і приладів, в тому числі дозволяє робити це безпосередньо на робочому місці. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 15 1. Спосіб візуального визначення місць проникнення газів в області смуги обтюрації протипилового (з гумовою півмаскою), протигазового та газопилозахисного респіратора з використанням тест-речовини, який відрізняється тим, що як тест-речовину використовують кислий газ (зокрема SO2). 2. Спосіб візуального визначення місць проникнення газів в області смуги обтюрації протипилового (з гумовою півмаскою), протигазового та газопилозахисного респіратора за п. 1, який відрізняється тим, що візуалізацію місць проникнення тест-речовини здійснюють за зміною забарвлення нанесеного на обтюратор індикатора природного походження, (наприклад курку-міну) під дією кислого газу, зокрема SO2. 20 Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for visual assessment of non-sealed sites at obturation band of dust-protection (with rubber half-mask), gas-protection and gas-and-dust protection respirator

Автори англійською

Ennan Alim Abdul Amidovych, Khoma Ruslan Yevheniiovych, Naumchak Viktor Anatoliiovych, Abramova Nataliia Mykolaivna, Dlubovskyi Ruslan Mykhailovych

Назва патенту російською

Способ визуального определения мест проникновения газов в области полосы обтюрации противопылевого (с резиновой полумаской), противогазового и газопылезащитного респиратора

Автори російською

Эннан Алим Абдул Амидович, Хома Руслан Евгеньевич, Наумчак Виктор Анатольевич, Абрамова Наталья Николаевна, Длубовский Руслан Михайлович

МПК / Мітки

МПК: A62B 7/00

Мітки: протигазового, респіратора, визначення, протипилового, обтюрації, півмаскою, місць, газів, проникнення, газопилозахисного, гумовою, візуального, області, смуги, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-106371-sposib-vizualnogo-viznachennya-misc-proniknennya-gaziv-v-oblasti-smugi-obtyuraci-protipilovogo-z-gumovoyu-pivmaskoyu-protigazovogo-ta-gazopilozakhisnogo-respiratora.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб візуального визначення місць проникнення газів в області смуги обтюрації протипилового (з гумовою півмаскою), протигазового та газопилозахисного респіратора</a>

Подібні патенти