Спосіб лікування вагітних з передчасним розривом плідних оболонок

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб лікування вагітних з передчасним розривом плідних оболонок шляхом застосування антибіотика широкого спектра дії, який відрізняється тим, що одночасно призначають антагоніст, який самоелімінується, "Субалін" per os по 1 флакону, розчиняючи порошок у 3,0 мл кип'яченої води, зранку та увечері перед їдою на тлі традиційного приймання антибіотика курсом 7-10 днів, після чого застосовують інноваційні антагоністи, які самоелімінуються, "Субалін" і "Біоспорин" per os по 1 флакону зранку та увечері перед їдою, розчиняючи порошок у 3,0 мл кип'яченої води, протягом 10-15 днів.

Текст

Реферат: Винахід належить до медицини, а саме акушерства і гінекології, і може бути застосований при лікуванні вагітних з передчасним розривом плідних оболонок (ПРПО). Спосіб полягає у одночасному призначенні "Субаліну" per os по 1 флакону зранку та увечері перед їдою на тлі традиційного приймання антибіотика курсом 7-10 днів, після чого застосовують "Субалін" і "Біоспорин" per os по 1 флакону зранку та увечері перед їдою, розчиняючи протягом 10-15 днів. UA 106324 C2 (12) UA 106324 C2 UA 106324 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Винахід належить до медицини, а саме акушерства і гінекології, і може бути застосований при лікуванні вагітних з передчасним розривом плідних оболонок (ПРПО). Передчасні пологи - найгостріша проблема в акушерстві і гінекології - приводять до народження недоношених новонароджених з незавершеним періодом нормального внутрішньоутробного розвитку. Щорічно в світі передчасно народжуються 15 млн. дітей, а це кожна 9 дитина. У структурі перинатальної смертності недоношені діти складають 75 %, у тому числі ті, що народилися до 32 тижнів вагітності - 30-40 %. Більш 1 млн. недоношених дітей гине в перший тиждень життя, 50 % із них - стають важкими інвалідами. Соціальний аспект проблеми представлений також великими економічними витратами, пов'язаними з виходжуванням глибоко недоношених новонароджених. Частота передчасних пологів в Україні складає 12-46 % [2]. Переважаючою причиною передчасних пологів є розрив плідних оболонок, що становить 3456 %. ПРПО тісно пов'язаний з перинатальною інфекцією, підвищуючи в 10 разів ризик неонатального сепсису, перинатальною смертністю (18-20 %), що зростає в 4 рази, і перинатальною захворюваністю, що зростає в 3 рази, а так само ризиком гнійно-септичних ускладнень у матері. Компроміс між тривалістю латентного періоду при ПРПО та пов'язаною з нею перинатальною інфекцією і максимально допустимим пролонгуванням вагітності з народженням більш зрілого плода є резервом зниження захворюваності і смертності, інвалідизації дітей. Адже кожен додатковий день внутрішньоутробного розвитку в 24-27 тижнів гестації збільшує шанси виживання плода на 3 % [2]. Відомий спосіб використання бактерійних препаратів з живих мікробних культур (колі-, лакто-, біфідум-бактерин та їх комбінації) паралельно з антибіотиками для профілактики дисбактеріозу при різній патології [4]. Але при використанні цього способу на сьогодні виникає проблема зниження їх лікувальної дії, недостатньої ефективності по відношенню до деяких мікроорганізмів (патогенним бактеріям, грибам та ін.) [4]. Найбільш близьким до заявленого технічного рішення є спосіб комплексного лікування вагітних з ПРПО, який полягає в призначенні антибактеріальної терапії, що асоціюється з відстроченим пологорозродженням і зниженням маркерів важкої неонатальної захворюваності [1]. До недоліків цього способу слід віднести розвиток некротизуючого ентероколіту, системний кандидоз у новонароджених як ускладнення масивної антибактеріальної терапії, а також алергізацію, розвиток дисбактеріозу. Крім того, існує проблема широкого поширення резистентних форм патогенних мікроорганізмів і зниження ефективності ряду антибіотиков [3]. Це неминуче призводить до висхідного інфікування плацентарного комплексу при ПРПО, негативному перинатальному прогнозу. В основу винаходу поставлено задачу вдосконалення існуючих підходів у лікуванні вагітних з ПРПО шляхом застосування комплексу антибактеріальної терапії в поєднанні з ексклюзивними антагоністами, які самоелімінізуються, "Біоспорином" і рекомбінантним генноінженерним "Субаліном". До складу "Біоспорину" входять два штами - B. subtilis и В. licheniformis у вигляді ліофілізованих живих мікробних клітин, він має високу антагоністичну активність по відношенню до патогенної і умовно-патогенної флори, у тому числі стійким до антибіотиків, а саме: Salmonellaspp., Shigellaspp., ентеропатогенними Е. coli, Proteusspp., Staphylococcusspp., Candidaspp., завдяки вироблення антибіотикоподібних речовин і дипіколінової кислоти, не пригнічує резидентні мікроорганізми. "Субалін" містить Bacillus subtilis, має плазмідну ДНК (рВМВ 105), здатну продукувати α-2β інтерферон людини, перешкоджає реплікації вірусної інфекції, виділяє більш 70 антибактеріальних речовин, ферментів, які лізують бактеріальну стінку, сприяє підвищенню проникності тканинних бар'єрів для антибіотиків, спрямованої міграції імунних клітин у вогнище запалення [4, 5]. Враховуючи вищевказане, комбінація антибіотика широкого спектра дії у поєднанні з ексклюзивними антагоністами, що самоелімінізуються, "Біоспорином" і рекомбінантним генно-інженерним "Субаліном" дозволить потенціювати бактерицидну і бактеріостатичну дію антибіотика, в тому числі на антибіотикорезистентні штами кількох збудників, підвищити біодоступність антибіотика, зменшити кількість курсів антибактеріальної терапії до одного. Поставлена задача вирішується тим, що згідно з винаходом, одночасно призначають антагоніст, який самоелімінується "Субалін" per os по 1 флакону, розчиняючи порошок у 3,0 мл кип'яченої води, зранку та увечері перед їдою на тлі традиційного приймання антибіотика курсом 7-10 днів, після чого застосовують інноваційні антагоністи, які самоелімінуються, 1 UA 106324 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 "Субалін" і "Біоспорин" per os no 1 флакону зранку та увечері перед їдою, розчиняючи порошок у 3,0 мл кип'яченої води протягом 10-15 днів. Спосіб виконується наступним чином: Приклад 1 Першовагітна Д., 21 року, госпіталізована в II акушерське відділення пологового будинку № 5 зі скаргами на підтікання навколоплідних вод протягом 2 годин. Строк вагітності 28-29 тижнів. Компонент діагнозу: ПРПО, високий боковий надрив плідного міхура. Ex consilio була вироблена тактика пролонгування вагітності. Призначені профілактика респіраторного дистрес-синдрому плода дексаметазоном, токолітична, антибактеріальна терапія аугментином внутрішньовенно 23 доби, з послідуючим переходом на внутрішньом'язові його ін'єкції. Одночасно з антибактеріальною терапію призначений "Субалін", з наступним прийомом "Субаліну" і "Біоспорину" у вищезгаданому дозуванні. Звертають на себе увагу результати бактеріологічного посіву піхвової мікрофлори, згідно з якими отримана повна елімінація E. coli, Gargnerella vaginalis, а також відсутність кандидозу у немовляти і породіллі. Приклад 2 Вагітна Ю., 34 роки, доставлена каретою швидкої допомоги зі скаргами на підтікання навколоплідних вод протягом 4 годин у терміні вагітності 29-30 тижнів. Компонент діагнозу: Загроза пологів до строку. ПРПО. Хронічний токсоплазмоз, цитомегаловірусна інфекція. У відділенні оглянута ex consilio, призначені токолітична терапія гініпралом внутрішньовенно, профілактика респіраторного дистрес-синдрому плода дексаметазоном, антибактеріальна терапія аугментином, паралельно з "Субаліном", з наступним прийомом "Субаліну" і "Біоспорину" у вищезгаданому дозуванні. Клінічна картина загрози передчасних пологів знівелювала вже на 2-гу добу лікування, що можна пояснити доброю біодоступністю антибіотика, значним противірусним ефектом у разі мікст-інфекції, що дає можливість знизити базальний тонус біометрія внаслідок інфікування, оптимізувати комплексне лікування хворих з ПРПО. Таким чином, у порівнянні з прототипом, запропонований спосіб лікування дозволяє, за рахунок сполучного застосування комплексу антибактеріальної терапії і препаратів "Біоспорин" і "Субалін" досягти більш вираженого клінічного ефекту у вагітних з ПРПО, а саме зменшити кількість курсів антибактеріальної терапії до одного, мінімізувати запальний фактор патогенезу, висхідного інфікування плодово-плацентарного комплексу, пролонгувати латентний період і строк вагітності, і, як наслідок, отримати більш зрілого плода. Джерела інформації: 1. Festin M. Применение антибиотиков при преждевременном разрыве плодного пузыря: Комментарий БРЗ (последняя редакция: 14 июня 2003 г.). Библиотека репродуктивного здоровья ВОЗ; Женева: Всемирная организация здравоохранения 2. Каминский В.В., Жук С.И. Токолитическая терапия: новые возможности // Жіночий лікар. 2008. № 6. - С. 3. 3. Корнева В.В., Козачук В.Г., Боярская Е.А. Использование биоспорина биофарма в терапии хронических запоров у детей // Современная педиатрия. - 2010. № 3 (31). - С. 1-4. 4. Смирнов В.В. Антибиотики и/или пробиотики: Размышления и факты // Лікування та діагностика.-1998. № 2. - С. 8. 5. Stein Т. Bacillyssubtilis antibiotics: structures, syntheses and specific functions. Моl. Microbiol., 2005; 56. 845-857. 45 ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 50 Спосіб лікування вагітних з передчасним розривом плідних оболонок шляхом застосування антибіотика широкого спектра дії, який відрізняється тим, що одночасно призначають антагоніст, який самоелімінується, "Субалін" per os по 1 флакону, розчиняючи порошок у 3,0 мл кип'яченої води, зранку та увечері перед їдою на тлі традиційного приймання антибіотика курсом 7-10 днів, після чого застосовують інноваційні антагоністи, які самоелімінуються, "Субалін" і "Біоспорин" per os по 1 флакону зранку та увечері перед їдою, розчиняючи порошок у 3,0 мл кип'яченої води, протягом 10-15 днів. 55 Комп’ютерна верстка М. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Zelinskyi Oleksandr Oleksiiovych

Автори російською

Зелинский Александр Алексеевич

МПК / Мітки

МПК: A61P 15/06, A61K 35/74, A61P 31/04

Мітки: вагітних, передчасним, плідних, розривом, лікування, спосіб, оболонок

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-106324-sposib-likuvannya-vagitnikh-z-peredchasnim-rozrivom-plidnikh-obolonok.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб лікування вагітних з передчасним розривом плідних оболонок</a>

Подібні патенти