Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Завантажувальна секція одночерв'ячного екструдера, що містить порожнистий циліндричний корпус із завантажувальним вікном, споряджений знімною втулкою з можливістю її обертового переміщення, і розміщений в ньому черв'як, яка відрізняється тим, що черв'як має можливість переміщення відносно поздовжньої осі та кінематично зв'язаний із знімною втулкою за допомогою механізму регулювання її обертового переміщення.

Текст

Реферат: Завантажувальна секція одночерв'ячного екструдера містить порожнистий циліндричний корпус із завантажувальним вікном, споряджений знімною втулкою з можливістю її обертового переміщення, і розміщений в ньому черв'як. Черв'як має можливість переміщення відносно поздовжньої осі та кінематично зв'язаний із знімною втулкою за допомогою механізму регулювання її обертового переміщення. UA 106115 U (12) UA 106115 U UA 106115 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до обладнання для перероблення полімерів, пластмас і гумових сумішей, зокрема до черв'ячних екструдерів. Однією з функціональних зон екструдерів є зона завантаження вихідної сировини: гранул, порошку, пластівців або стрічки. Конструктивно завантажувальна функціональна зона виконується у вигляді однієї із секцій циліндричного корпуса екструдера, а саме завантажувальної секції. Зазначена завантажувальна секція забезпечує подавання вихідної сировини в робочий канал екструдера, де вона захоплюється черв'яком для подальшого перероблення у відповідний виріб або напівфабрикат. При цьому умови завантаження вихідної сировини змінюються залежно від геометрії поперечного вікна: форми, розмірів і розташування відносно поздовжньої осі корпуса [Шенкель Г. Шнековые прессы для пластмасс. Принцип действия, конструирования и эксплуатации; пер. с нем. - Л.: Госхимиздат, 1962. - С. 222, рис. 177]. Недоліком таких конструкцій є те, що вони не повністю забезпечують стабільність процесу подачі вихідної сировини. Найбільш близькою за технічною суттю до пропонованого технічного рішення є завантажувальна секція одночерв'ячного екструдера, що містить порожнистий циліндричний корпус із завантажувальним вікном, споряджений знімною втулкою з можливістю її обертового переміщення, і розміщений в ньому черв'як [патент України № 94903 U, МПК В29С 47/10, В29С 31/00 заявл. 08.05.2014, опубл. 10.12.2014]. В зазначеній завантажувальній секції знімна втулка має ручний режим регулювання, що призводить до унеможливлення процесу автоматизації регулювання завантажувальної ефективності машини. В основу корисної моделі поставлено задачу вдосконалення завантажувальної секції одночерв'ячного екструдера, у якому її нове виконання забезпечує можливість автоматичного регулювання зміни геометрії перерізу завантажувального вікна залежно від протитиску в наступній зоні машини, що істотно розширює технологічні можливості завантажувальної секції, а отже й екструдера в цілому. Поставлена задача вирішується тим, що в завантажувальній секції одночерв'ячного екструдера, що містить порожнистий циліндричний корпус із завантажувальним вікном, споряджений знімною втулкою з можливістю її обертового переміщення, і розміщений в ньому черв'як, згідно з корисною моделлю, черв'як має можливість переміщення відносно поздовжньої осі та кінематично зв'язаний із знімною втулкою за допомогою механізму регулювання її обертового переміщення. Перероблюваний матеріал надходить у завантажувальне вікно корпуса екструдера, де захоплюється нарізкою черв'яка й далі транспортується ним в напрямку наступних технологічних зон машини. При цьому ефективність процесу захоплення та транспортування сировини черв'яком залежить не лише від типу вихідної сировини (зокрема гранули, порошок, пластівці або стрічка), а й геометрії поперечного вікна для подавання вихідної сировини (зокрема форми, розмірів та орієнтації відносно поздовжньої осі корпуса завантажувальної секції). Саме завдяки відмітним ознакам пропонованого технічного рішення забезпечується можливість регулювання зазначених геометрично-просторових параметрів завантажувального вікна, зокрема його ширини, а також положення відносно поздовжньої осі циліндричної порожнини корпуса, а отже і потрібна ефективність роботи завантажувальної секції та екструдера в цілому. Суть корисної моделі пояснюється кресленням, на якому зображено поздовжній розріз завантажувальної секції. Завантажувальна секція одночерв'ячного екструдера містить порожнистий циліндричний корпус 1 із завантажувальним вікном 2, споряджений знімною втулкою 3, оснащеною зубчастим сегментом 4, і розміщений в ньому черв'як 5 з можливістю переміщення відносно поздовжньої осі. Черв'як 5 кінематично зв'язаний із знімною втулкою 3 за допомогою механізму регулювання 6 її обертового переміщення (наприклад, у вигляді рейкової передачі з зубчастим зачепленням), та принаймні одної тарілчастої пружини 7, яка забезпечує можливість регулювання величини зворотно-поступального руху черв'яка. Черв'як 5 та механізм регулювання обертового переміщення 6 змінної втулки 3 кінематично зв'язані між собою важелем 8. Завантажувальна секція працює у такий спосіб. Матеріал із завантажувального отвору 2 потрапляє в гвинтовий канал зони завантаження черв'яка 5, де захоплюється його витками і транспортується до наступних технологічних зон машини. При збільшенні протитиску в цих зонах, під дією черв'яка 5, тарілчаста пружина 7 стискається, при цьому черв'як 5 перемішує важіль 8, приводячи в дію механізм регулювання обертового переміщення 6, який, в свою чергу, передає обертовий рух через зубчастий сегмент 4 на знімну втулку 3. Внаслідок цього зменшується прохідний переріз завантажувального отвору 1 UA 106115 U 5 2. При зменшенні прохідного перерізу знижується протитиск і величина осьового зусилля на черв'як 5. Під дією стиснутої тарілчастої пружини 7, черв'як 5 відходить у початкове положення, знімна втулка 3 при цьому обертається в іншому напрямку і таким чином регулює кількість матеріалу, що подається до машини. Таким чином, за рахунок використання запропонованої корисної моделі завантажувальної секції одночерв'ячного екструдера досягається стабілізація процесу екструзії на виході з черв'ячної машини, що сприяє покращенню якості полімерних виробів. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 15 Завантажувальна секція одночерв'ячного екструдера, що містить порожнистий циліндричний корпус із завантажувальним вікном, споряджений знімною втулкою з можливістю її обертового переміщення, і розміщений в ньому черв'як, яка відрізняється тим, що черв'як має можливість переміщення відносно поздовжньої осі та кінематично зв'язаний із знімною втулкою за допомогою механізму регулювання її обертового переміщення. Комп’ютерна верстка Д. Шеверун Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Loading section of single screw extruder

Автори англійською

Sivetskyi Volodymyr Ivanovych, Kurylenko Valerii Mykolaiovych, Sokolskyi Oleksandr Leonidovych, Zaporozhets Oleksandr Yuriiovych, Ihnatenko Serhii Serhiiovych

Назва патенту російською

Загрузочная секция одночервячного экструдера

Автори російською

Сивецкий Владимир Иванович, Куриленко Валерий Николаевич, Сокольский Александр Леонидович, Запорожец Александр Юрьевич, Игнатенко Сергей Сергеевич

МПК / Мітки

МПК: B29C 47/10, B29C 31/00

Мітки: завантажувальна, секція, одночерв'ячного, екструдера

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-106115-zavantazhuvalna-sekciya-odnochervyachnogo-ekstrudera.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Завантажувальна секція одночерв’ячного екструдера</a>

Подібні патенти