Спосіб розмірної обробки електричною дугою отворів по принципу прошивання

Номер патенту: 106080

Опубліковано: 11.04.2016

Автори: Юр'єв Віталій Віталійович, Носуленко Віктор Іванович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб розмірної обробки електричною дугою отворів по принципу прошивання електродом-інструментом з отвором, периметр якого формує контур отвору, при прокачуванні робочої рідини в напрямку від периферії електрода-інструмента до його центра і надалі через отвір електрода-інструмента на злив, який відрізняється тим, що в центрі мас отвору попередньо передбачають технологічний отвір діаметром не менше 1…3 мм, а торцеву поверхню електрода-інструмента формують у вигляді зовнішньої конічної поверхні, основа якої являє собою периметр ЕІ, а вершину розташовують в точці, що відповідає центру мас зазначеного технологічного отвору, і надалі здійснюють процес при прокачуванні робочої рідини через технологічний отвір в напрямку від периферії до центра електрода-інструмента і надалі на злив.

Текст

Реферат: UA 106080 U UA 106080 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Корисна модель належить до області електроерозійної обробки, і може бути використана в машинобудуванні для розмірної обробки електричною дугою несиметричних, складних за контуром отворів. Як прототип приймають відомий спосіб розмірної обробки електричною дугою простих за контуром отворів [1] по принципу прошивання електродом-інструментом з отвором, периметр якого формує контур отвору, при прокачуванні робочої рідини в напрямку від периферії електрода-інструмента до його центра і надалі через отвір електрода-інструмента на злив. Проте відомий спосіб розмірної обробки електричною дугою не забезпечує умови реалізації процесу, за яких можливо отримати отвори більш складного несиметричного контуру. Задачею корисної моделі є отримання отворів складного несиметричного контуру. Поставлена задача вирішується тим, що в центрі мас отвору, попередньо передбачають технологічний отвір діаметром не менше 1…3 мм, а торцеву поверхню електрода-інструмента формують у вигляді зовнішньої конічної поверхні, основа якої являє собою периметр електродаінструмента, а вершину розташовують в точці, що відповідає центру мас зазначеного технологічного отвору, і надалі здійснюють процес при прокачуванні робочої рідини через технологічний отвір в напрямку від периферії до центра електрода-інструмента і надалі на злив. Надалі корисна модель пояснюється кресленнями, на яких: На Фіг. 1 - зображений в ізометрії електрод-інструмент для обробки отворів несиметричного складного контуру, на Фіг. 2 - зображено в ізометрії несиметричний складний контур типу розвинена "Щілина", на Фіг. 3 - технологічна схема формоутворення при прокачуванні робочої рідини через заготовку. Спосіб здійснюється завдяки пристрою, який складається з електрода-інструмента 1, заготовки 2, притискної гайки 3, підкладки 4, фланця 5, підкладної плити 6, гідрокамери 7. Спосіб реалізується наступним чином. В заготовці 2 попередньо отримують технологічний отвір діаметром 1…3 мм. Для зменшення впливу довгих дуг під заготовку 2 підкладають підкладку 4, це забезпечить якісний вихід електрода-інструмента. Заготовка разом з підкладкою за рахунок різьбового з'єднання притискаються гайкою 3 до фланця 5. Фланець кріпиться до підкладної плити 6 і остаточно замикає електричний ланцюг таким чином, щоб розрив лише був у міжелектродному зазорі між електродом-інструментом 1 та заготовкою і вся ця конструкція закривається гідрокамерою 7. Обробка починається з технологічного отвору в заготовці, по мірі руху вниз робоча ділянка електрода-інструмента "розганяє" отвір до необхідної форми. Далі в роботу вступає калібруюча ділянка, вона надає необхідних розмірів отвору. Робоча ділянка електрода-інструмента формується під кутом 30…60° до периметру готового отвору, як така при якій забезпечується достатня, для стабільного процесу, течія робочої рідини з міжелектродного зазору та мінімально можлива висота робочої ділянки електрода. Запропонована корисна модель має такі переваги перед існуючою: - технологічна можливість отримувати отвори складного контуру. - підвищення економічної ефективності процесу. - розширення меж його раціонального застосування. - конкурентоспроможність за рахунок оптимального поєднання кількісних і якісних характеристик процесу. Джерела інформації: 1. Чумаченко О.С Розмірна обробка електричною дугою листових деталей: автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. техн. наук: спец. 05.03.07 "Процеси фізико-технічної обробки" / О.С Чумаченко. - К., 202. - 20 с - С. 11, рис. 4, а. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 50 55 Спосіб розмірної обробки електричною дугою отворів по принципу прошивання електродомінструментом з отвором, периметр якого формує контур отвору, при прокачуванні робочої рідини в напрямку від периферії електрода-інструмента до його центра і надалі через отвір електрода-інструмента на злив, який відрізняється тим, що в центрі мас отвору попередньо передбачають технологічний отвір діаметром не менше 1…3 мм, а торцеву поверхню електрода-інструмента формують у вигляді зовнішньої конічної поверхні, основа якої являє собою периметр ЕІ, а вершину розташовують в точці, що відповідає центру мас зазначеного технологічного отвору, і надалі здійснюють процес при прокачуванні робочої рідини через технологічний отвір в напрямку від периферії до центра електрода-інструмента і надалі на злив. 1 UA 106080 U Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for electric arc sizing holes by broaching

Автори англійською

Nosulenko Viktor Ivanovych, Yuriev Vitalii Vitaliiovych

Назва патенту російською

Способ размерной обработки электрической дугой отверстий по принципу прошивки

Автори російською

Носуленко Виктор Иванович, Юрьев Виталий Витальевич

МПК / Мітки

МПК: B23H 1/00

Мітки: прошивання, обробки, принципу, розмірної, дугою, електричною, отворів, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-106080-sposib-rozmirno-obrobki-elektrichnoyu-dugoyu-otvoriv-po-principu-proshivannya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб розмірної обробки електричною дугою отворів по принципу прошивання</a>

Подібні патенти