Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб визначення антигену вірусу цитомегалії у жінок репродуктивного віку, що включає імуноферментні дослідження, який відрізняється тим, що досліджують антиген вірусу цитомегалії в тканині ендометрія імунофлюресцентним способом з моноклональними антитілами, причому вірусний антиген виявляють у вигляді яскраво-зеленого кольору.

Текст

Реферат: Спосіб визначення антигену вірусу цитомегалії у жінок репродуктивного віку, що включає імуноферментні дослідження. Досліджують антиген вірусу цитомегалії в тканині ендометрія імунофлюресцентним способом з моноклональними антитілами, причому вірусний антиген виявляють у вигляді яскраво-зеленого кольору. UA 106004 U (12) UA 106004 U UA 106004 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі медицини, а саме клінічної вірусології, та може бути використана в діагностиці цитомегаловірусної інфекції у жінок репродуктивного віку з гіперплазією ендометрія. Цитомегаловірусній інфекції належить чільне місце серед етіологічних чинників перинатальної патології. Це може бути причиною недоношеності, мертвонароджуваності, природних дефектів розвитку. Доведена можливість трансплацентарної передачі вірусу новонародженим, у них може розвиватись генералізована форма хвороби при виявленні інфекції в плаценті. (Дяченко С.С., Синяк К.М., Дяченко Н.С. "Патогенні віруси людини". / "Здоров'я". - Київ, 1974). В основу обстеження жінок під час вагітності покладений той факт, що 50-88 % жінок є серопозитивні щодо ЦМВ. При цьому антиген ЦМВ у сечі та крові виявляється у 3-17 % вагітних (О.М. Долгошапко, І.В. Новікова. Особливості перебігу вагітності, профілактика та лікування її ускладнень при цитомегаловірусній інфекції у ВІЛ-інфікованих жінок. / Медико-соціальні 3 проблеми сім'ї. - 2012. - № /4. - С. 44-52). Відомий спосіб діагностики реплікативних безсимптомних форм цитомегаловірусної інфекції у вагітних та новонароджених дітей (пат. 58449 UA), в якому передбачено визначення анти ЦМВ IgG антитіл серологічним методом, однак виявлення IgG антитіл не є свідченням активної інфекції. Специфічні антитіла класу IgM втратили роль показника активної інфекції, оскільки визначаються в крові після первинного інфікування через 12-18 тижнів і співпадають з реплікацією первинного інфікування менш, ніж у 50 % випадків. Відома імуноферментна тест-система для виявлення антитіл класу IgM проти цитомегаловірусу в сироватці крові людини (ДIА-CMV-IgM), однак відомий спосіб є серологічним, який дозволяє визначити результат IgM та IgG антитіл та відповідь організму на перенесену інфекцію, в той час, як визначення антигену вірусу ЦМВ в тканині ендометрія дає можливість визначити початок захворювання і призначити відповідне лікування. Найбільш близьким за технічною суттю є спосіб діагностики інфікування цитомегаловірусом (ЦМВ) пухлин головного мозку (пат. 94944 UA), що є лабораторним методом діагностики, в якому використовується одна дослідна тканина-пухлина мозку. В основу корисної моделі поставлена задача здійснення способу, в якому використовується непрямий метод імунофлюоресценції з моноклональними антитілами, що дасть можливість досягти високу інформативність і прогностичну значущість та глибину уражень ендометрія ЦМВ інфекції. Поставлена задача вирішується тим, що спосіб визначення антигену вірусу цитомегалії у жінок репродуктивного віку, що включає імуноферментні дослідження. Досліджують антиген вірусу цитомегалії в тканині ендометрія імунофлюресцентним способом з моноклональними антитілами, причому: вірусний антиген виявляють у вигляді яскраво-зеленого кольору. Спосіб здійснюється наступним чином: для дослідження ендометрія використовується метод Кунса в непрямій модифікації із застосуванням мічених флуоресціюючим барвником моноклональних антитіл До ЦМВ, які містять одну хімічно однорідну популяцію антитіл, комплементарно специфічній детермінанті антигену, що дозволяє здійснити диференціацію білків. Результат досліджується за допомогою люмінесцентного мікроскопа, як позитивний вважається за наявності зміни червоного кольору хемілюмінесценцій мічених моноклональних антитіл на зелений у випадку створення комплексу антиген-антитіло. Суть способу пояснюється прикладами. Приклад 1. Хвора Ф., 40 років, знаходилась на лікуванні у відділенні планування сім'ї ДУ "Інститут ПАГ НАМН України". Клінічний діагноз: аденоміоз, лейоміома, поліп цервікального каналу. При комплексному вірусологічному обстеженні: кров, оперативний матеріал (вишкріб з матки) вірусне інфікування підтверджено, методом імуноферментного аналізу виявлені антитіла IgM та IgG до вірусу цитомегалії та генітального герпесу. 1Е Рівень IgG антитіл до CMV був позитивний 24,0 Nu-0,670 /мл, рівень IgM до CMV в межах 1Е норми - 8,0 Nu-0,250 /мл. NTU - одиниця виміру Nova Tec. ІЕ Рівень IgM до генітального герпесу HSV-2 був позитивний - 12,0 Nu або 0,353 /мл, IgG були 1Е в нормі 2,0 Nu-0,099 /мл. При дослідженні мазків-відбитків ендометрія антиген вірусу цитомегалії був виявлений з активністю Ag CMV ++++, зеленого кольору, антиген генітального герпесу не виявлений. Отримані дані свідчать про наявність цитомегаловірусного інфікування ендометрія. Приклад 2. Хвора III., 31 рік. 1 UA 106004 U 5 10 15 20 25 Клінічний діагноз: хронічний двобічний сальпінгіт, п/о кіста, неспроможність рубця на матці. При комплексному вірусологічному обстеженні: кров, вишкріб з матки вірусне інфікування підтверджено методом імуноферментного аналізу до CMV та генітального герпесу HSV-2. 1Е Рівень IgG антитіл до CMV був позитивний 73,0 Nu-1,196 /мл, IgM - теж були позитивні ІЕ 20,0 Nu-0,686 /мл. 1Е Рівень IgM до генітального герпесу HSV-2-6,0 Nu-0,178 /мл -від'ємний, IgG антитіла теж в ІЕ межах норми 5,0 Nu-0,239 /мл. При дослідженні мазків-відбитків ендометрію антиген вірусу цитомегалії виявлений з активністю Ag CMV +++. Ступінь активності +++ зеленого кольору. Антиген генітального герпесу не виявлений. Отримані дані свідчать про наявність цитомегаловірусного інфікування ендометрія. Таким чином, верифікація діагнозу активної ЦМВ за допомогою корисної моделі має вирішальне значення на етапі планування вагітності, передгравідарної підготовки та на ранніх етапах вагітності, яка забезпечить контроль імунної системи над вірусом під час гестаційного періоду і дозволить зберегти здоров'я майбутньої дитини. Спосіб має високу клінічну інформативність і прогностичну значущість, детальну інформацію про фазність та глибину ураження ЦМВ організму жінки, що дозволяє ефективно використовувати лікування. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Спосіб визначення антигену вірусу цитомегалії у жінок репродуктивного віку, що включає імуноферментні дослідження, який відрізняється тим, що досліджують антиген вірусу цитомегалії в тканині ендометрія імунофлюресцентним способом з моноклональними антитілами, причому вірусний антиген виявляють у вигляді яскраво-зеленого кольору. Комп’ютерна верстка В. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for the detection of cytomegaly virus antigen in reproductive age women

Автори англійською

Netreba Neli Ivanivna, Vovk Iryna Borysivna, Horban Natalia Yevhenivna, Basiuk Svitlana Mykolaivna, Dobrochynska Larysa Ivanivna

Назва патенту російською

Способ определения антигена вируса цитомегалии у женщин репродуктивного возраста

Автори російською

Нетреба Нелли Ивановна, Вовк Ирина Борисовна, Горбань Наталья Евгеньевна, Басюк Светлана Николаевна, Доброчинская Лариса Ивановна

МПК / Мітки

МПК: C12Q 1/00

Мітки: спосіб, цитомегалії, вірусу, жінок, віку, репродуктивного, антигену, визначення

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-106004-sposib-viznachennya-antigenu-virusu-citomegali-u-zhinok-reproduktivnogo-viku.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб визначення антигену вірусу цитомегалії у жінок репродуктивного віку</a>

Подібні патенти