Спосіб лікування постменопаузального остеопорозу при цукровому діабеті 2 типу

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб лікування постменопаузального остеопорозу у жінок при цукровому діабеті 2-го типу, що включає застосування комплексної цукрознижуючої терапії, який відрізняється тим, що при терапії додатково застосовують калію оротат по 0,5 г тричі на день тривалістю 3-9 місяців.

Текст

Реферат: Спосіб лікування постменопаузального остеопорозу у жінок при цукровому діабеті 2-го типу включає застосування комплексної цукрознижуючої терапії та додатково застосовують калію оротат по 0,5 г тричі на день тривалістю 3-9 місяців. UA 105744 U (12) UA 105744 U UA 105744 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до медицини, а саме ендокринології та травматології. Постменопаузальний остеопороз (ПМО) характеризується інтенсивними процесами кісткової резорбції та послабленням кісткового ремоделювання. На сьогодні обґрунтована провідна роль статевих гормонів яєчників в регуляції кісткового ремоделювання. При настанні менопаузи в організмі зменшується кількість провідного естрогену естрадіолу, внаслідок чого знижується щільність кісткової маси (на 2-3 % щороку). Характерною особливістю ПМО є переважне ураження трабекулярної кісткової тканини. У зв'язку з цим найуразливішими областями є хребет, що на 95 % складається з трабекулярної кістки, дистальний відділ променевої кістки, шийка стегна [2]. Остеопороз вражає від третини до половини всіх жінок у постменопаузальному періоді. На даний час у світі ПМО діагностований приблизно у 200 млн жінок [5]. Одним із хронічних ускладнень цукрового діабету 2 типу (ЦД2) є втрата кісткових мінеральних компонентів і подальша зміна кісткової тканини [3], що обтяжує перебіг ПМО. Важливою причиною крихкості кісток можуть бути і трофічні порушення, що спостерігаються за цукрового діабету, розвиток патології мікросудинного русла [6]. Існує спосіб відновлення репараційних процесів у матриксах тканин, що постраждали при катаболізмі білків, за рахунок протекторного ефекту нестероїдного стимулятора репарації оротату калію на окремі показники апоптозу та кальцієвого гомеостазу [1]. Проте, це стосується осіб, що приймали інгаляційні кортикостероїди, які, як відомо, пригнічують репарацію за рахунок глюконеогенезу, який має місце і за цукрового діабету. За прототип прийнятий спосіб лікування ПМО у здорових жінок у віці 55-65 років із застосуванням препаратів калію цитрату дозою 55,5 мЕкв та 18,5 мЕкв на добу протягом 2 років [4, 7], який за рахунок нормалізації кислотно-лужного балансу, ацидо- та амоніогенезу у нирках зменшує екскрецію кальцію із сечею. Недоліком прототипу є застосування неорганічних солей калію при лікуванні ПМО, які не впливають на органічну складову кісткової тканини. В основу корисної моделі поставлена задача удосконалення способу лікування ПМО шляхом застосування калію оротату, що забезпечить додатковий нестероїдний анаболічний вплив на фіксацію кальцію в кістковій тканині та тим самим дозволить підвищити ефективність лікування жінок хворих на ЦЦ2 у сполученні із ПМО. Головним лікувальним ефектом оротової кислоти є її участь у синтезі піримідинових основ як безпосередній попередник. Вона є ключовим продуктом на шляху біосинтезу нуклеїнових кислот (ДНК та РНК) і залежного від них синтезу протеїнів. Поставлена задача вирішується тим, що у способі лікування жінок із ЦД2 та ПМО на тлі застосування цукрознижуючої терапії, згідно з корисною моделлю у комплексній терапії застосовують калію оротат по 0,5 г тричі на день після їжі тривалістю по 6-12 місяців. Клінічний ефект оцінюється за показниками фосфорно-кальцієвого обміну (добова екскреція кальцію із сечею, паратирин та вітамін Д3 крові), маркерами остеосинтезу (остеокальцин) та остеодеструкції β-CrossLaps), DEXA - двохенергетична рентгенівська абсорбціометрія (Dual Energy X-ray Absorbtiometry). Біохімічний контроль проводиться кожні 3 місяці, радіологічний - 1 раз на рік. Попередня терапія препаратами кальцію та вітаміну Д3 із наступним лікуванням ПМО, згідно з корисною моделлю сприяє досягненню суттєвого позитивного результату: зниження ризику переломів кісток, розширення рухової активності, поліпшення загального стану хворого та якості життя. Заявлений спосіб ілюструється прикладами конкретного виконання. Приклад 1. Пацієнтка М., 65 років, звернулася до ендокринолога УНПЦЕХ, ТЕОіТ на консультацію з приводу цукрового діабету 2 типу. Хворіє на діабет 17 років, приймає пероральні цукрознижуючі препарати 12 років. Менопауза 15 років. На підставі огляду ендокринолога, невропатолога, окуліста, гінеколога, клініко-лабораторного обстеження (глікований гемоглобін 8,6 %, глікемія натще 9,2 ммоль/л, глікемічний профіль 7,8-12,3-11,6-9,8 ммоль/л, остеокальцин 13,2 нг/мл, CrossLaps 1,875 нг/мл, Т-критерій -2,9SD, гіперкальціурія) пацієнтці було встановлено діагноз: цукровий діабет 2-го типу, середнього ступеня важкості, декомпенсація. Постменопаузальний остеопороз. Пацієнтці оптимізували дієту, скорегували цукрознижуючу, симптоматичну терапію, рекомендовали прийом кальцію карбонату 2500 мг на добу, холекальціферолу 400 МО на добу протягом 3 місяців, після чого було призначено калію оротату по 0,5 г тричі на день протягом 9 місяців. В результаті комплексного 12-місячного лікування із застосуванням калію оротату відзначені позитивні клінічні ефекти, що проявлялися в зменшенні болю у кістках, особливо у хребті, збільшенні рухової активності, поліпшенні загального стану. Клініко-лабораторне обстеження показало збільшення концентрації остеокальцину крові до 21,3 нг/мл (вікова норма 1 UA 105744 U 5 10 15 20 25 30 35 40 15-46), зменшення концентрації -CrossLaps до 1,021 нг/мл (вікова норма < 1,008), стабілізацію Т-критерію (-2,6SD), нормокальціурію. Приклад 2. Пацієнтка К., 58 років, звернулася до ендокринолога поліклініки УНПЦЕХ, ТЕОіТ на консультацію після обстеження у гінеколога. Менопауза 6 років. Вважає себе хворою протягом 5 років, коли вперше був виявлений цукровий діабет 2 типу легкого ступеня. Діабет контролює дієтою, прийомом метформіну 1500 мг на добу. На підставі даних анамнезу, об'єктивного та лабораторного обстеження (остеокальцин, -CrossLaps, глікований гемоглобін, глікемія натще, глікемічний профіль, показників денситометрії) пацієнтці було встановлено діагноз: цукровий діабет 2-го типу, легкого ступеня, компенсація, менопауза, остеопенія (Т-критерій (-1,8SD)). Пацієнтці було скореговано дієту, подовжено антигіперглікемічну терапію та рекомендовано прийом калію оротату по 0,5 г тричі на день протягом 6 місяців. В результаті лікування остеопеничного синдрому у пацієнтки покращились показники денситометрії (Т-критерій (1,2SD)), нормалізувались маркери остеодеструкції та остеосинтезу. За заявленим способом проліковано 17 жінок хворих на цукровий діабет 2 типу у постменопаузі. Проведений аналіз показав можливість підвищення ефективності лікування хворих на цукровий діабет 2 типу з постменопаузальним остеопорозом та використання заявленого способу в установах терапевтичного та ендокринологічного профілю. Джерела інформації: 1. Домницкая Т. М., Трошина С. В. Влияние оротата калия на отдельные показатели апоптоза и кальциевого гомеостаза у детей в фазе ремиссии бронхиальной астмы // Соврем, педиатрия. Научно-практ. журнал.-2005. -№3. -С. 46-49. 2. Подзолкова Н. М. Менопаузальный остеопороз: классификация остеопороза, диагностика остепороза, профилактика и лечение остеопороза, морфология и физиология нормальной кости / Н. М. Подзолкова, И. В. Кузнецова, Т. И. Никитина. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012.-63 с. 3. Порушення мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на цукровий діабет / Н. В. Пасєчко, А. М. Швед, Л. П. Мартинюк [та ін.] // Вісн. наук. досліджень.-2004. - № 4. - С 71-72. 4. Effect of potassium citrate supplementation or increased fruit and vegetable intake on bone metabolism in healthy postmenopausal women: a randomized controlled trial / H. M. Macdonald, A. J. Black, L. Aucott [et al.] // Am J Clin Nutr.-2008. - Vol. 88, N 2. - P. 465-74. 5. Evaluation of secondary causes that may lead to bone loss in women with osteoporosis: a retrospective study / E. Odabasi, M. Turan, F. Tekbas, M. Kutlu // Arch. Gynecol. Obstet.-2009, - Vol. 279, N 6. - P. 863-867. 6. Nelson D. A. Why do older women with diabetes have an increased fracture risk? / D. A. Nelson, S. J. Jacober // J. Clin. Endocrinol. Metab.-2001. - Vol. 86,N1.-P.29-31. 7. The effect of supplementation with alkaline potassium salts on bone metabolism: a metaanalysis / H. Lambert, L. Frassetto, J. B. Moore [et al.] // Osteoporosis International.-2015. -Vol. 26, Issue 4. -P. 1311-1318. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Спосіб лікування постменопаузального остеопорозу у жінок при цукровому діабеті 2-го типу, що включає застосування комплексної цукрознижуючої терапії, який відрізняється тим, що при терапії додатково застосовують калію оротат по 0,5 г тричі на день тривалістю 3-9 місяців. 45 Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for treatment of postmenopausal osteoporosis in women with diabetes type 2

Автори англійською

Kyryliuk Mykhailo Lazarovych, Schekaturova Liuchia Viacheslavivna, Tretiak Olena Eduardivna

Назва патенту російською

Способ лечения постменопаузального остеопороза у женщин при сахарном диабете 2-го типа

Автори російською

Кирилюк Михаил Лазаревич, Щекатурова Лючия Вячеславовна, Третьяк Елена Эдуардовна

МПК / Мітки

МПК: A61P 3/14, A61K 31/00, C07F 1/06, A61P 19/10

Мітки: діабеті, лікування, типу, цукровому, спосіб, остеопорозу, постменопаузального

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-105744-sposib-likuvannya-postmenopauzalnogo-osteoporozu-pri-cukrovomu-diabeti-2-tipu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб лікування постменопаузального остеопорозу при цукровому діабеті 2 типу</a>

Подібні патенти