Спосіб оцінки ефективності корекції оксидативного стресу при експериментальному цукровому діабеті 2-го типу

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб оцінки ефективності корекції оксидативного стресу при експериментальному цукровому діабеті 2-го типу, що включає дослідження крові, який відрізняється тим, що визначають зміни тіобарбітурат-активних продуктів в сироватці крові та серці експериментальних щурів до і після корекції нікотинамідом, порівнюють з контролем і при їх зниженні оцінюють ефективність корекції оксидативного стресу.

Текст

Реферат: Спосіб оцінки ефективності корекції оксидативного стресу при експериментальному цукровому діабеті 2-го типу, що включає дослідження крові, причому визначають зміни тіобарбітуратактивних продуктів в сироватці крові та серці експериментальних щурів до і після корекції нікотинамідом, порівнюють з контролем і при їх зниженні оцінюють ефективність корекції оксидативного стресу. UA 105616 U (12) UA 105616 U UA 105616 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Корисна модель, що заявляється, належить до медицини, а саме до фармакотерапії, і може ви користуватися для оцінки ефективності корекції оксидативного стресу в експерименті. Цукровий діабет 2-го типу є багатофакторним метаболічним захворюванням з характерною для нього гіперглікемією, яка виникає через інсулінорезистентності, що нерідко призводить до інвалідизації і навіть смерті. Це захворювання супроводжується численними ускладненнями та становить на даний час одну з найважливіших медико-соціальних проблем, яка потребує наукового обґрунтованого вирішення. Кількість хворих на цукровий діабет 2-го типу в Україні постійно зростає у зв'язку із забрудненням навколишнього середовища, недостатнім фізичним навантаженням, нераціональним харчуванням і становить понад одного мільйона осіб на 2012 р [1]. Згідно з літературними даними гіперглікемія при цукровому діабеті 2-го типу призводить до активації цілого ряду біохімічних процесів, може запускати накопичення вільних радикалів, інтенсифікацію утворення активних форм оксигену (АФО). Ці реакційно активні молекули діють на β-клітини підшлункової залози. Розвивається оксидативний стрес, який є результатом надлишкового утворення АФО та неспроможності антиоксидантних систем забезпечити їх знешкодження. Оксидативний стрес є тригерним фактором, що запускає запальні та деструктивні процеси при цукровому діабеті. Вважається, що встановлення ролі оксидативного стресу в ґенезі експериментального цукрового діабету 2-го типу може сприяти зниженню ризику раннього розвитку фатальних ускладнень хвороби [2-3]. В зв'язку з вищезазначеним дослідження функціонального стану серцево-судинної системи та печінки при експериментальному цукровому діабеті 2-го типу, а також пошук шляхів корекції оксидативного стресу при цьому є дуже актуальним. Таким чином, важливою частиною при оцінці ефективності корекції оксидативного стресу є вивчення ефективності лікування при експериментальному цукровому діабеті 2-го типу. Відомий спосіб оцінки жирнокислотного складу ліпідів плазма крові хворих на цукровий діабет 2-го типу методом газорідинної хроматографії [4]. Однак, вказаний спосіб не можливо застосовувати в експерименті. Найбільш близьким за технічним вирішенням до способу, що заявляється, є спосіб оцінки ефективності лікування при експериментальному цукровому діабеті 2-го типу, який вибрано як прототип. Цим способом досліджують антидіабетичні властивості відвару підземних частин чорноголовника за умов дексаметазонового діабету 2-го типу. Задача корисної моделі, що заявляється, полягає у вивченні ефективності корекції оксидативного стресу при експериментальному цукровому діабеті 2-го типу. Технічний результат, який досягається при вирішенні здачі, полягає в підвищеній ефективності лікування, забезпечені протекторної дії та її результативності. Поставлена задача вирішується тим, що у відомому способі, який передбачає дослідження крові, згідно з корисною моделлю, що визначають зміни тіобарбітуратактивних продуктів в сироватці крові та серці експериментальних щурів до і після корекції нікотинамідом, порівнюють з контролем і при їх зниженні оцінюють ефективність корекції оксидативного стресу. Переваги цього способу: простота, надійність та точність в проведенні досліджень і визначенні показників. Спосіб здійснюється наступним чином: 1. Моделювання цукрового діабету 2-го типу щурів проводили за допомогою дексаметазону згідно з методикою [6]. 2. Корекцію проводили нікотинамідом в дозі 100 мг/на кг щодня внутрішньом'язово протягом 2 тижня. 3. Подготовка проб і спектрофотометричний аналіз ТБК-продуктів в сироватці крові та серці проводили згідно з [7]. Рівень ліпопероксидації в сироватці крові та серці щурів (М±m) Таблиця Групи тварин Контрольна група п=7 Діабет п=14 Діабет+нікотинамід п=14 ТБК-активні продукти в сироватці ТБК-активні продукти крові, нмоль/мл нмоль/г білка 8,8±0,7 7,0±0,8 16,9±1,7* 14,3±1,5* 13,1±1,2** 8,4±0,7** * достовірність розрізнень у порівнянні з контролем, р

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for the evaluation of oxidative stress correction efficiency in experimental type 2 diabetes mellitus

Автори англійською

Haiova Liudmyla Volodymyrivna, Yanitskaia Lesia Volodymyrivna, Yurzhenko Natalia Mykolaivna

Назва патенту російською

Способ оценки эффективности коррекции оксидативного стресса при экспериментальном сахарном диабете 2-го типа

Автори російською

Гайовая Людмила Владимировна, Яницкая Леся Владимировна, Юрженко Наталия Николаевна

МПК / Мітки

МПК: G01N 33/68, A61B 5/145

Мітки: спосіб, оксидативного, ефективності, 2-го, типу, стресу, оцінки, корекції, експериментальному, діабеті, цукровому

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-105616-sposib-ocinki-efektivnosti-korekci-oksidativnogo-stresu-pri-eksperimentalnomu-cukrovomu-diabeti-2-go-tipu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб оцінки ефективності корекції оксидативного стресу при експериментальному цукровому діабеті 2-го типу</a>

Подібні патенти