Спосіб вибору лікування раку шлунка

Номер патенту: 105336

Опубліковано: 10.03.2016

Автори: Левик Олена Миколаївна, Шевченко Анатолій Іванович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб вибору тактики лікування раку шлунку шляхом проведення імуногістохімічного дослідження зразків первинної пухлини і визначення рівня експресії маркера HER-2/neu, який відрізняється тим, що додатково визначають рівень експресії р53 та Кі-67, і, якщо експресія маркерів р53 та Кі-67 складає більше 25 % імунопофарбованих клітин карциноми шлунка та спостерігається позитивна експресія HER-2/neu у випадках наявності у пухлині більше 10 % імунопозитивних клітин, то призначають ад'ювантну хіміотерапію.

Текст

Реферат: Спосіб вибору тактики лікування раку шлунка шляхом проведення імуногістохімічного дослідження зразків первинної пухлини і визначення рівня експресії маркера HER-2/neu. Додатково визначають рівень експресії р53 та Кі-67. Якщо експресія маркерів р53 та Кі-67 складає більше 25 % імунопофарбованих клітин карциноми шлунка та спостерігається позитивна експресія HER-2/neu, у випадках наявності у пухлині більше 10 % імунопозитивних клітин призначають ад'ювантну хіміотерапію. UA 105336 U (12) UA 105336 U UA 105336 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до медицини, а саме онкології, і може бути використаною у лікуванні раку шлунка. Існує багато способів лікування раку шлунка, але вони недостатньо ефективні, вибір доцільної комбінації методів лікування інтуїтивний, який ґрунтується лише на стадії захворювання та ступені диференціювання первинної пухлини, у деяких випадках призначене лікування призводить до вираженої побічної дії на фоні відсутності достатньої ефективності та наявності впливу на загальну та безрецидивну виживаність хворих на рак шлунка, що викликало необхідність у розробці нових способів. Найбільш близьким аналогом за технічною суттю та результатом, що досягається, є спосіб, який полягає у проведенні імуногістохімічного дослідження зразків первинної пухлини, визначення імуногістохімічного маркера HER-2/neu, і, в залежності від отриманих результатів дослідження, призначення хворому неоад'ювантної та ад'ювантної хіміотерапії за схемою ECF 2 2 2 (епірубіцин 50 мг/м , цисплатин 60 мг/м та 5-фторурацил 200 мг/м ) один раз на три тижні [Effect of HER2 on prognosis and benefit from perioperative chemotherapy in early oesophago-gastric adenocarcinoma in the MAGIC trial / A. F. C. Okines, L. C. Thompson, D. Cunningham [et al.] // Ann. Oncol.-2013. - Vol. 24 (5). - P. 1253-1261]. Спільними суттєвими ознаками найближчого аналога і корисної моделі, що заявляється, є такі: - проведення імуногістохімічного дослідження зразків первинної пухлини, - визначення імуногістохімічного маркера HER-2/neu. Цей спосіб є недостатньо ефективним, тому що передбачає визначення лише одного імуногістохімічного маркера HER-2/neu, який не завжди є достатньо інформативним для вирішення питання щодо подальшого призначення хіміотерапії, і, в разі необґрунтованого вибору тактики лікування, хворі отримують надлишкове навантаження хіміопрепаратами, що призводить до побічних ефектів та ускладнень у пацієнтів, що, в свою чергу, веде до погіршення якості життя та подовження терміну лікування. В основу корисної моделі поставлено задачу удосконалення способу вибору лікування раку шлунка шляхом визначення додаткових імуногістохімічних маркерів р53 та Кі-67, що забезпечить підвищення ефективності лікування, зниження токсичності та скорочення терміну лікування. Поставлена задача вирішується тим, що у способі, який включає проведення імуногістохімічного дослідження зразків первинної пухлини і визначення рівня експресії маркера HER-2/neu, згідно з корисною моделлю, додатково визначають рівень експресії р53 та Кі-67, і, якщо експресія маркерів р53 та Кі-67 складає більше 25 % імунопофарбованих клітин карциноми шлунка та спостерігається позитивна експресія HER-2/neu у випадках наявності у пухлині більше 10 % імунопозитивних клітин, то призначають ад'ювантну хіміотерапію. Причинно-наслідковий зв'язок між сукупністю ознак, що заявляються, та технічним результатом полягає у наступному. Визначення двох додаткових маркерів пухлини, а саме р53 та Кі-67, які є високоінформативними щодо розвитку пухлини, дають змогу чітко і обґрунтовано визначити етап розвитку хвороби та об'єктивно оцінити стан пухлини. Це дає можливість обрати вірний варіант ведення хворого та вирішити питання призначення хіміотерапії. Хоча хіміотерапія є на сьогодні високоефективним способом лікування онкологічних захворювань, але внаслідок високої токсичності препаратів, бажано уникати необґрунтованого її призначення. Проведення хіміотерапії у випадку низької експресії маркерів HER-2/neu, р53 та Кі-67 та відсутності інших несприятливих чинників, таких як: низька ступень диференціювання, недиференційований рак шлунка, метастатичне ураження реґіонарних лімфатичних вузлів, може бути відмінено. Таким чином, сукупність вищезазначених позитивних впливів дозволить підвищити ефективність лікування, прискорити одужання хворих, знизити кількість ускладнень та рецидивів, подовжити термін ремісії та покращити якість життя пацієнтів. Спосіб здійснюють таким чином. На першому етапі проводять радикальне хірургічне лікування хворого на резектабельний рак шлунка, в об'ємі субтотальної резекції шлунка або гастректомії, в залежності від розташування та поширеності злоякісного процесу, з виконанням D2 лімфодисекції. На парафінових зрізах первинної пухлини, отриманих при плановому післяопераційному гістологічному дослідженні, проводять імуногістохімічну реакцію з визначенням рівнів експресії маркерів HER-2/neu, р53 та Кі-67. У разі наявності високої експресії HER-2/neu, а саме більше 10 % імунопозитивних клітин у пухлині та високій експресії р53 та Кі-67 - більше 25 % імунопофарбованих клітин карциноми 1 UA 105336 U 5 10 15 20 25 шлунка на другому етапі лікування проводять ад'ювантну хіміотерапію за схемою - 52 фторурацил 425 мг/м на добу внутрішньовенно 30-хвилинна інфузія та Са-фолінат 20 мг/м на добу внутрішньовенно с першого по п'ятий день, кожні 3 тижня. Курс лікування - 4 цикла. Приклад Хворий Н., 1950 р. н., був госпіталізований у Комунальну установу "Запорізький обласний клінічний онкологічний диспансер" Запорізької обласної ради 20.09.2010 з діагнозом - Рак шлунка (антральний відділ) T3N0M0G4 st II, історія хвороби № 4779. ФГДС від 08.09.10 - у нижній третині шлунка слизова оболонка напівциркулярно інфільтрована, піднята, ригідна. Перистальтика в цій зоні не простежується. Слизова антрального відділу горбиста, блідо-сірого кольору, циркулярно інфільтрована, ригідна, повністю не розправляється. Висновок: інфільтративний рак нижньої третини тіла і антрального відділу шлунка. ПГВ №27617-18 від 10.09.10 - недиференційований рак шлунка. УЗД від 02.09.10 - захворювання шлунка, дифузні зміни печінки, хронічний холецистопанкреатит. Після обстеження йому був призначений курс лікування, за способом, що пропонується, а саме: 30.09.2010 була проведена операція - радикальна субтотальна дистальна резекція шлунка. ПГВ № 30151-56 від 04.10.10 - недиференційований рак шлунка з інфільтрацією всієї товщі стінки. В краях резекції, лімфовузлах і сальнику елементів пухлини не виявлено pT3N0MxG4. Імуногістохімічне дослідження: Кі-67 - до 75 % імунопозитивних клітин пухлини (3 бали), р53 - до 50 % імунопозитивних клітин пухлини (++); HER-2/neu - помірне імунопофарбування більшості клітин пухлини (++). На підставі отриманих результатів хворому 2 призначено ад'ювантну хіміотерапію за схемою - 5-фторурацил 425 мг/м на добу внутрішньовенно 30-хвилинна інфузія та Са-фолінат 20 мг/м на добу внутрішньовенно з першого по п'ятий день, кожні 3 тижні (1 цикл з 01.11.10 по 05.11.10, 2 цикл з 29.11.10 по 03.12.10,3 цикл з 27.12.10 по 30.12.10, 4 цикл-з 24.01.11 по 28.01.11). На 10.12.2014 пацієнт живий, проходить контрольне обстеження раз на рік, на 10.12.2014 загальна та безрецидивна виживаність хворого складає 51 місяць (4 роки і 3 місяці). ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 30 35 Спосіб вибору тактики лікування раку шлунка шляхом проведення імуногістохімічного дослідження зразків первинної пухлини і визначення рівня експресії маркера HER-2/neu, який відрізняється тим, що додатково визначають рівень експресії р53 та Кі-67, і, якщо експресія маркерів р53 та Кі-67 складає більше 25 % імунопофарбованих клітин карциноми шлунка та спостерігається позитивна експресія HER-2/neu у випадках наявності у пухлині більше 10 % імунопозитивних клітин, то призначають ад'ювантну хіміотерапію. Комп’ютерна верстка В. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: G01N 33/48, G01N 33/53, G01N 21/00

Мітки: вибору, раку, лікування, спосіб, шлунка

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-105336-sposib-viboru-likuvannya-raku-shlunka.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб вибору лікування раку шлунка</a>

Подібні патенти