Комбінований спосіб підведення та регулювання подачі природного і синтетичного газу (синтез-газу) в скловарних печах

Номер патенту: 105250

Опубліковано: 10.03.2016

Автор: Костів Мирон Андрійович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Комбінований спосіб підведення та регулювання подачі природного і синтетичного газу (синтез-газу) в скловарних печах, який полягає в тому, що природний газ подають через газорозподільний пристрій під тиском через систему трубопроводів до пальників, що розміщені опозиційно у кожному влеті скловарної печі, який відрізняється тим, що крім цього подають синтетичний газ з генератора синтетичного газу (газифікатора) в блок очистки газу, через систему газоходів та пневматичних засувок, які обладнані позиціонерами, далі газ подають до охолоджувальних пальників, що розміщені опозиційно у кожному влеті на скловарній печі, при цьому регулювання кількості подачі синтетичного газу здійснюють за допомогою автоматизованої системи управління пневматичними засувками, що розміщена в шафі управління.

Текст

Реферат: UA 105250 U UA 105250 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до скляної промисловості, а саме до способів подачі та регулювання паливних газів в скловарних печах. Відомі способи подачі газу до скловарної печі (Ящишин Й.М., Вахула Я.І., Жеплинський Т.Б., Козій О.І. Технологія скла у трьох частинах. Ч. III. Технологія скляних виробів: Підручник - Львів: Видавництво "Растр-7", 2011 р.) базуються на використанні природного газу та рідкого палива, а саме мазуту, нафтових залишків після добування з них парафінових, нафтенових і ароматичних вуглеводнів. Синтетичний газ широко використовується у скловарних печах у таких країнах як Китай, ПАР, Малайзія, Індія, Пакистан та ін., що зумовлене відсутністю у них власних родовищ природного газу, а також великою протяжністю шляхів його транспортування і як наслідок високої вартості природного газу. Проте, скловарні печі, на яких використовується синтез-газ, спроектовані виключно для роботи на синтез-газі і робота на природному газі цих печей практично неможлива. Синтетичний газ не використовувався у скловарних печах, що спроектовані та працюють на природному газі по причині відсутності технічного рішення по способу підключення синтетичного газу до скловарної печі та потребою кардинальної її перебудови, внаслідок чого у печі неможливо буде використовувати природний газ. Відомий спосіб подачі та спалювання палива в скловарній печі (Патент РФ № 2376526 "Способ и система для подачи и сжигания пылевидного топлива в стеклоплавильной печи и горелка для использования в системе", МПК F23D1/00), при цьому крім основного завдання корисної моделі, а саме заміні природного газу та мазуту на альтернативне пиловидне паливо нафтовий кокс, передбачається можливість використання одночасно двох або трьох типів палива - нафтового коксу, природного газу або мазуту. Однак недоліком є негативний вплив на структуру вогнетривів і екологічні проблеми через високий вміст сірки і ванадію при використанні нафтового коксу, а також необхідність кардинальної реконструкції існуючих печей, що працюють на природному газі та систем подачі палива. Відомий спосіб подачі та спалювання палива в скловарній печі (розробки фірми Techglass Sp.z o.o, www.techglass.pl), який полягає в тому, що газопостачання на цій печі реалізоване шляхом встановлення п'яти пар пальників натурального газу у п'яти влетах, при цьому натуральний газ подають через газорозподільний пристрій під тиском через систему трубопроводів малих діаметрів. Оскільки варіння скла відбувається при високих температурах і потребує великих енергетичних витрат, використання дорого природного газу і є головним недоліком відомих способів. Залежність від ризиків неритмічності в поставках і ціни природного газу негативно впливає на економічну ефективність скловарного виробництва. Тому актуальним завданням є вирішення питання підвищення ефективності та диверсифікації енергопостачання скловарних печей шляхом застосування альтернативних природному газу енергоносіїв, при цьому забезпечивши можливість їх комбінованого використання з мінімальними терміном окупності. В основу корисної моделі поставлено задачу створення такого комбінованого способу підведення та регулювання подачі природного і синтетичного газу (синтез-газу) в скловарних печах, що сприяє підвищенню енергетичної ефективності процесу скловаріння в скловарних печах за рахунок повної або часткової заміни природного газу на синтетичний газ, добутий з органічного палива, таким чином здешевлення газоподібного енергоносія і вдосконалення способу постачання та регулювання подачі цих паливних газів в різних комбінаціях та пропорціях. Поставлена задача вирішується тим, що в комбінованому способі підведення та регулювання подачі природного і синтетичного газу (синтез-газу) в скловарних печах, який полягає в тому, що природний газ подають через газорозподільний пристрій під тиском через систему газопроводів до пальників, що розміщені опозиційно у кожному влеті скловарної печі, згідно з корисною моделлю, крім цього синтетичний газ подають з генератора синтетичного газу (газифікатора) в блок очистки газу, через систему газоходів та пневматичних засувок, які обладнані позиціонерами, далі газ подають до охолоджувальних пальників, що розміщені опозиційно у кожному влеті на скловарній печі, при цьому регулювання кількості подачі синтетичного газу здійснюють за допомогою автоматизованої системи управління пневматичними засувками, що розміщена в шафі управління. Комбінований спосіб підведення та регулювання подачі природного і синтетичного газу (синтез-газу) в скловарних печах реалізовується за схемою (кресл.) Синтетичний газ з генератора синтетичного газу (газифікатора) 1 через блок очистки газу 2, далі через систему газоходів 3 та пневматичних засувок, обладнаних позиціонерами 4, подають в охолоджувальні пальники для синтетичного газу 7, що міститься на влетах 8 скловарної печі 6 1 UA 105250 U 5 10 15 поряд з пальником для природного газу 10. Регулювання кількості подачі синтетичного газу здійснюють за допомогою автоматизованої системи управління (АСУ) 5 пневматичними засувками, що розміщена в шафі управління. При цьому природний газ подають через газорозподільний пристрій (ГРП) 11 під тиском через систему трубопроводів до пальників для природного газу 10, що розміщені опозиційно у кожному влеті 8 скловарної печі 6. Крім цього природний газ подають через газорозподільний пристрій 11 під тиском через систему газопроводів 9 до пальників природного газу 10, що розміщені опозиційно у кожному влеті скловарної печі 8. Створення такого комбінованого способу підведення та регулювання подачі природного і синтетичного газу (синтез-газу) в скловарних печах сприяє підвищенню енергетичної ефективності процесу скловаріння в скловарних печах за рахунок повної або часткової заміни природного газу на синтетичний газ, добутий з органічного палива, таким чином здешевлюється газоподібний енергоносій і вдосконалюється спосіб постачання та регулювання подачі цих паливних газів в різних комбінаціях та пропорціях. Дане технічне рішення втілене практично та успішно працює на ПАТ "Іскра". ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 20 25 Комбінований спосіб підведення та регулювання подачі природного і синтетичного газу (синтезгазу) в скловарних печах, який полягає в тому, що природний газ подають через газорозподільний пристрій під тиском через систему трубопроводів до пальників, що розміщені опозиційно у кожному влеті скловарної печі, який відрізняється тим, що крім цього подають синтетичний газ з генератора синтетичного газу (газифікатора) в блок очистки газу, через систему газоходів та пневматичних засувок, які обладнані позиціонерами, далі газ подають до охолоджувальних пальників, що розміщені опозиційно у кожному влеті на скловарній печі, при цьому регулювання кількості подачі синтетичного газу здійснюють за допомогою автоматизованої системи управління пневматичними засувками, що розміщена в шафі управління. Комп’ютерна верстка Л. Литвиненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: C03B 5/00

Мітки: печах, спосіб, синтетичного, синтез-газу, комбінований, подачі, регулювання, газу, підведення, скловарних, природного

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-105250-kombinovanijj-sposib-pidvedennya-ta-regulyuvannya-podachi-prirodnogo-i-sintetichnogo-gazu-sintez-gazu-v-sklovarnikh-pechakh.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Комбінований спосіб підведення та регулювання подачі природного і синтетичного газу (синтез-газу) в скловарних печах</a>

Подібні патенти