Електроди для зварювання вуглецевих сталей з високим вмістом сірки в поверхневих шарах металоконструкцій

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Електроди для зварювання вуглецевих сталей з високим вмістом сірки в поверхневих шарах металоконструкцій, що включають в складі шихти покриття наступні компоненти: слюда-мусковіт; ільменіт (FeO×TiO2); пісок кварцовий; целюлоза, які відрізняються тим, що в процесі виготовлення електродів в шихту додатково вводиться у вигляді дисперсного порошку марганець металевий при наступному співвідношенні компонентів, % мас:

слюда-мусковіт

10-12

ільменіт (FeO×TiO2)

57-59

пісок кварцовий

10-12

целюлоза

3-4

марганец металевий

17-20.

Текст

Дивитися

Реферат: Електроди для зварювання вуглецевих сталей з високим вмістом сірки в поверхневих шарах металоконструкцій включають в складі шихти покриття наступні компоненти: слюда-мусковіт; ільменіт (FeOTiO2); пісок кварцовий; целюлоза. В процесі виготовлення електродів в шихту додатково вводиться у вигляді дисперсного порошку марганець металевий. UA 105082 U (12) UA 105082 U UA 105082 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Корисна модель належить до галузі обробки металів і переробної промисловості, а саме до зварювання сталей з високим вмістом сірки. Найближчим аналогом до корисної моделі є зварювальні електроди [Макаренко В.Д., Грачев С.И., Прохоров Н.Н. и др. Сварка и коррозия нефтегазопроводов в Западной Сибири. - Київ: Сільгоспосвіта, 1996. - с. 207], які вміщують в своему покритті наступні шихтуючі матеріали: слюда-мусковіт; ільменіт (FeOTiO2); феромарганець (FeMn); пісок кварцовий; целюлоза. Як електродний дріт використовується дріт марки Св-08, а зв′язуючим шихти служить калійнатрійова силікатна глиба в кількості 12 % до ваги сухої шихти. Недоліком такого електрода є те, що при зварюванні вуглецевих сталей з високим вмістом сірки (до 0.1-0.15 %) в поверхневому шарі виникають гарячі тріщини, які в процесі експлуатації конструкцій визивають руйнування, наприклад, теплообмінників, бродильних чанів, фільтраційних котлів тощо. В основу корисної моделі поставлена задача підвищення якості зварювальних з′єднань обладнання харчової і переробної промисловості. Поставлена задача вирішується тим, що для підвищення якості зварювального з′єднання використовують зварювальні електроди з покриттям наступного складу, % мас: слюда-мусковіт 10-12; ільменіт (FeOTiO2) - 57-59; пісок кварцовий - 10-12; целюлоза - 3-4, згідно з корисною моделлю, в процесі підготовки електродного покриття в шихту вводять марганець металевий у вигляді дисперсного порошку в кількості 17-20 % до маси шихти. Причинно-наслідковий зв'язок між запропонованими ознаками і технічним результатом полягає в наступному. В процесі нагріву електродного покриття марганець металевий, попадаючи в крапельному вигляді у розплавлену зварювальну ванну, дуже активно взаємодіє з сіркою, яка знаходиться в атомарному стані, в результаті чого утворюється хімічно стійке з′єднання сульфіду Марганця (MnS), не розчинене в розплавленій ванні, а тому в процесі кристалізації металу воно витісняється в шлак, який потім легко видаляється після закінчення зварювальних робіт. Таким чином, сірка, завдяки марганцю металевому, видаляється із розплавленого металу, що забезпечує високу стійкість зварювального шва проти утворення гарячих тріщин, пор і інших дефектів, що сприятиме підвищенню спротиву зварювальних конструкцій руйнуванню. Таким чином, пропоновані ознаки в сполученні з раніше відомими дозволять отримати новий позитивний ефект, що полягає в підвищенні експлуатаційного безаварійного ресурсу зварювальних апаратів і обладнання харчової і переробної промисловості. Пропонований зварювальний електрод реалізується на практиці наступним чином. В процесі виготовлення електродів в заводських умовах в шихту покриття наступного складу, % мас: слюда-мусковіт - 10-12; ільменіт (FeOTiO2) - 57-59; пісок кварцовий - 10-12; целюлоза - 3-4, добавляють марганець металевий у порошкоподібному вигляді в кількості 1720 % від маси шихти, яка є оптимальною для досягнення технічного результату щодо підвищення якості зварювальних з'єднань. При зварюванні такими електродами марганець металевий, маючи більш високу хімічну спорідненість до сірки, ніж менш активний феромарганець, з'єднує іі в хімічно стійку сполуку, яка не розчиняється в рідкому металі розплавленої ванни і видаляється в процесі кристалізації в шлак. Таким чином забезпечується висока стійкість металу зварного шва проти утворення гарячих тріщин, а, тим самим, підвішується стійкість зварного стику проти руйнування в процесі експлуатації. Введення в шихту електродного покриття марганцю металевого в кількості 17-20 % дозволить, за рахунок хімічної взаємодії марганцю (Μn) і сірки (S), видалити останню із розплавленої ванни в шлак, що призведе до неуможливлювання утворення гарячих тріщин в процесі зварювання металу і сприятиме підвищенню працездатності зварних з'єднань без руйнувань. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 50 55 Електроди для зварювання вуглецевих сталей з високим вмістом сірки в поверхневих шарах металоконструкцій, що включають в складі шихти покриття наступні компоненти: слюдамусковіт; ільменіт (FeOTiO2); пісок кварцовий; целюлоза, які відрізняються тим, що в процесі виготовлення електродів в шихту додатково вводиться у вигляді дисперсного порошку марганець металевий при наступному співвідношенні компонентів, % мас.: слюда-мусковіт 10-12 57-59 ільменіт (FeOTiO2) пісок кварцовий 10-12 целюлоза 3-4 марганец металевий 17-20. 1 UA 105082 U Комп’ютерна верстка М. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Додаткова інформація

Автори англійською

Makarenko Valeriy Dmytrovych, Kindrachuk Myroslav Vasylyovych, Makarenko Yuliya Valeriivna, Kovalenko Sergiy Dmytrovych, Makarenko Iryna Oledivna

Автори російською

Макаренко Валерий Дмитриевич, Киндрачук Мирослав Васильевич, Макаренко Юлия Валериевна, Коваленко Сергей Дмитриевич, Макаренко Ирина Олеговна

МПК / Мітки

МПК: B23H 7/22, B23K 35/00, B23K 9/14

Мітки: зварювання, металоконструкцій, електроді, шарах, сталей, вуглецевих, сірки, поверхневих, високим, вмістом

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-105082-elektrodi-dlya-zvaryuvannya-vuglecevikh-stalejj-z-visokim-vmistom-sirki-v-poverkhnevikh-sharakh-metalokonstrukcijj.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Електроди для зварювання вуглецевих сталей з високим вмістом сірки в поверхневих шарах металоконструкцій</a>

Подібні патенти