Пристрій для моделювання перелому нижньої щелепи малих лабораторних тварин

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для моделювання перелому нижньої щелепи малих лабораторних тварин, що містить дві бранші з пружної медичної сталі, перехресно з'єднані за допомогою шарніра, на одному кінці яких знаходяться овальні кільцевидні ручки, який відрізняється тим, що пристрій містить бранші, з'єднані між собою з можливістю рухів, та робочі щічки, одна з яких містить гостру остеотомуючу поверхню, яку вводять із внутрішньої поверхні щелепи, яка при стисканні бранш проходить між двома плоскими щічками, які накладають із зовнішньої поверхні щелепи, при цьому відстань між гострою та плоскими браншами складає від 0,1 до 20 мм.

Текст

Реферат: Пристрій для моделювання перелому нижньої щелепи малих лабораторних тварин містить дві бранші з пружної медичної сталі, перехресно з'єднані за допомогою шарніра, на одному кінці яких знаходяться овальні кільцевидні ручки. Пристрій містить бранші, з'єднані між собою з можливістю рухів, та робочі щічки, одна з яких містить гостру остеотомуючу поверхню, яку вводять із внутрішньої поверхні щелепи, яка при стисканні бранш проходить між двома плоскими щічками, які накладають із зовнішньої поверхні щелепи. Відстань між гострою та плоскими браншами складає від 0,1 до 20 мм. UA 104791 U (54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРЕЛОМУ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ МАЛИХ ЛАБОРАТОРНИХ ТВАРИН UA 104791 U UA 104791 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до галузі експериментальної медицини, а також до хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії, і призначена для моделювання травматичного перелому нижньої щелепи в експерименті у малих лабораторних тварин. Існує декілька основних пристроїв для моделювання переломів нижньої щелепи в експерименті. Відомий пристрій для моделювання перелому в експерименті за рахунок прикладання надмірної сили до нижньої щелепи у щурів в поєднанні з черепно-мозковою травмою. Зазначений пристрій має пружинний ударник, який у заданий час здійснює дозований удар 3 силою 780 та 1325 Н/см по зафіксованій голові наркотизованої тварини. Під нижню щелепу щура підкладають жорсткий металевий валик, а череп тварини від пошкоджень захищають металевою пластиною у формі шолома з м'якою підкладкою всередині. Такий удар забезпечував вірогідність двостороннього перелому нижньої щелепи лише у 85 % тварин та може призвести до можливої загибелі тварини від ускладнень, що є його недоліком [1]. До інших пристроїв та інструментів, що передбачають створення перелому, відносять долота та молотки, пилки, С-подібні затискачі, які використовують для моделювання перелому нижньої щелепи щурів зовнішнім доступом [2]. Але ці інструменти обумовлюють недоліки травматичні переломи в житті майже не виникають від долота, пилки і бору, тому ці інструменти не можуть забезпечувати моделювання травматичних переломів, які відповідають дійсності. Існує також спосіб створення перелому циркулярною фрезою діаметром 5 мм, яку використовували для надпилюванні кортикальної пластинки нижньої щелепи і в наступному надламування кістки багнетоподібними щипцями для видалення зубів, не зміщуючи фрагментів перелому [2]. Цей пристрій та спосіб теж не відповідає реальним механізмам переломів, бо зовнішній доступ із застосування пошарових розрізів шкіри, підшкірної клітковини, м'язів, оголення кістки нижньої щелепи не є природним для травматичних переломів нижньої щелепи, що виникають безпосередньо у пацієнтів. В основу корисної моделі поставлена задача забезпечити можливість експериментального моделювання, за рахунок створення пристрою для відтворення перелому нижньої щелепи, що буде максимально наближеним до реальних умов виникнення травматичних переломів та відповідати патогенетичним особливостям перебігу переломів у людини. Поставлена задача вирішується тим, що у відомому пристрої, що містить дві бранші з пружної медичної сталі, перехресно з'єднані за допомогою шарніра, на одному кінці яких знаходяться овальні кільцевидні ручки, згідно з корисною моделлю, пристрій має бранші, з'єднані між собою з можливістю рухів, та робочі щічки, одна з яких має гостру остеотомуючу поверхню, яку вводять із внутрішньої поверхні щелепи, яка при стисканні бранш проходить між двома плоскими щічками, які накладають із зовнішньої поверхні щелепи, при цьому відстань між гострою та плоскими браншами складає від 0,1 до 20 мм. За відомими даними літератури такий, мінімально інвазивний, пристрій для моделювання перелому щелепи в межах зубного ряду та поза нього у малих лабораторних тварин ще не описаний. Суть корисної моделі пояснюється графічно, де На фіг. 1 зображено загальний вид пристрою, робоча частина якого складається із 2-х плоских 1 браншей (накладаються на щелепу ззовні) і 1-ї загостреної 2 бранші (проколює шкіру та м'які тканини в під нижньощелепній ділянці) та при активуванні остеотомує тіло щелепи в межах зубного ряду. На фіг. 2 зображено пристрій і його функціональна частина: дві ручки 3, що зводяться і утворюють тиск між браншами 1, 2 інструмента, з'єднувальний елемент 4. Перевагою та відмінною особливістю запропонованого пристрою є те, що при його застосуванні немає необхідності пошарової сепарації тканин, що більш відповідає механізму травми при переломах нижньої щелепи, бо він забезпечує перелом нижньої щелепи від її згину, без втрати об'єму кісткової тканини. Пристрій можна використовувати для моделювання відкритих та закритих переломів нижньої щелепи в межах її гілки або тіла, не потребуючи застосування додаткових хірургічних інструментів. Запропонований метод і пристрій прості у використанні, потребує нетривалого часу проведення операції, не потребує додаткової фіксації фрагментів перелому. Джерела інформації: 1. Берест Е.Л. Метод прогнозирования гнойно-воспалительных осложнений переломов нижней челюсти при изолированной и сочетанной челюстно-мозговой травме в эксперименте / Берест Е.Л. // Таврический медико-биологический вестник. - 2012. - Том 15, № 4 (60). - С. 379382. 1 UA 104791 U 2. Деклараційний патент України на корисну модель № 16998. Опубл. 15.09.2006, Бюл. № 9, 2006 р. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 10 Пристрій для моделювання перелому нижньої щелепи малих лабораторних тварин, що містить дві бранші з пружної медичної сталі, перехресно з'єднані за допомогою шарніра, на одному кінці яких знаходяться овальні кільцевидні ручки, який відрізняється тим, що пристрій містить бранші, з'єднані між собою з можливістю рухів, та робочі щічки, одна з яких містить гостру остеотомуючу поверхню, яку вводять із внутрішньої поверхні щелепи, яка при стисканні бранш проходить між двома плоскими щічками, які накладають із зовнішньої поверхні щелепи, при цьому відстань між гострою та плоскими браншами складає від 0,1 до 20 мм. Комп’ютерна верстка А. Крулевський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/56

Мітки: перелому, пристрій, щелепи, лабораторних, моделювання, нижньої, тварин, малих

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-104791-pristrijj-dlya-modelyuvannya-perelomu-nizhno-shhelepi-malikh-laboratornikh-tvarin.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для моделювання перелому нижньої щелепи малих лабораторних тварин</a>

Подібні патенти