Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб одержання гранульованого хлористого калію, що включає додавання в початковий подрібнений продукт пластифікатора, наступного гранулювання часток калію хлору, класифікування і сушіння гранульованого продукту, який відрізняється тим, що як пластифікатор використовують 25 % водний розчин калію хлору, при цьому частки калію хлору перед гранулюванням змішують з рідкою складовою пластифікатора у співвідношенні 5,5:9,6 і подають на грануляцію в тарілчастий або барабанний гранулятор.

Текст

Реферат: Спосіб одержання гранульованого хлористого калію включає додавання в початковий подрібнений продукт пластифікатора, наступного гранулювання часток калія хлору, класифікування і сушіння гранульованого продукту. Як пластифікатор використовують 25 % водний розчин калію хлору, при цьому частки калію хлору перед гранулюванням змішують з рідкою складовою пластифікатора у співвідношенні 5,5:9,6 і подають на грануляцію в тарілчастий або барабанний гранулятор. UA 104504 U (12) UA 104504 U UA 104504 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до хімічної промисловості, зокрема до галузі одержання мінеральних добрив, і може бути використана для гранулювання добрив, наприклад хлористого калію. Відомий спосіб отримання гранульованого хлористого калію шляхом зволоження порошкоподібної маси, обкатування сирої суміші в барабанних або тарілчастих грануляторах та сушіння отриманих гранул. (Позін М.Є. технологія мінеральних добрив. - Л.: Хімія, 1074. - с. 6066). Недоліком відомого способу є низька міцність одержуваних гранул добрива, що обумовлює їх значне руйнування і злежування при зберіганні і транспортуванні. Відомий також спосіб отримання добрива шляхом змішування тонкоподрібнених водорозчинних неорганічних добрив з плавом пластифікатором-сумішшю парафіну з бітумом, які використовують в кількості 5-15 % від маси вихідного добрива (Патент США № 3276857, кл. 71-64, 1966). Недоліком даного способу є значна кількість пластифікатора, що призводить до зниження ефективності дії готового продукту за рахунок зменшення вмісту в ньому поживних компонентів, а також до подорожчання готового добрива, оскільки парафін має високу вартість і дефіцитний. Крім того, дана єднальна добавка не збільшує міцність гранульованого добрива, що негативно впливає на якість. Найбільш близьким до корисної моделі по технічній суті і досягуваному результату є спосіб отримання гранульованого хлористого калію шляхом введення в дрібнозернистий вихідний продукт добавки на основі продуктів переробки нафти, подальшого гранулювання, сушіння, дроблення і виділення готової фракції. За цим способом як добавку використовують мінеральне масло, яке вводять у кількості 0,03-0,5 % від маси хлористого калію (А.с. СРСР № 96088, публ. 15.10.82, бюл. № 38). Однак, дана добавка також недостатньо ефективно покращує фізико-механічні властивості гранул. Міцність гранул практично не збільшується, а розчинність зменшується незначно. В основу запропонованого способу поставлено задачу вдосконалити і спростити технологію виробництва гранульованого хлористого калію і одержати більш якісний продукт. Поставлена задача вирішується тим, що в способі одержання гранульованого хлористого калію, що включає додавання в початковий подрібнений продукт пластифікатора, наступного гранулювання часток калію хлору, класифікування і сушіння гранульованого продукту, згідно з корисною моделлю, як пластифікатор використовують 25 % водний розчин калію хлору, при цьому частки калію хлору перед гранулюванням змішують з рідкою складовою пластифікатора у співвідношенні 5,5-9,6 і подають на грануляцію в тарілчастий або барабанний гранулятор. Технічним результатом корисної моделі є підвищення статичної міцності гранул (зниження лежкості), забезпечення підвищеної стійкості гранул до термічних циклів нагрів-охолодження, відсутність сегрегації компонентів на поверхні гранул (зниження пилоутворення). Технічний результат досягається тим, що при змочуванні подрібнених часток калію хлору рідкою складовою пластифікатора, відбувається попереднє розчинення поверхні часток калію хлору, за рахунок розвиненої поверхні подрібненого калію хлору, та зближення і зліплення (агломерація) частинок за рахунок утворення капілярними і Вар-дер-Ваальсовими силами рідких перемичок між частинками калію хлору. Загломеровані частинки калію хлору при обкатуванні по поверхні барабана чи тарілчастого гранулятора ущільнюються і за рахунок вологи, що видавлюється з агломерату, шляхом захоплення більш дрібних часток збільшуються в розмірах до досягнення розмірів товарної фракції. Заявлені параметри процесу агломерації частинок калію хлору дозволяють повністю реалізувати одержання якісного гранульованого продукту. Спосіб реалізується таким чином. Приклад. Кристалічний калій хлор у кількості 642 г подрібнюють у кульовому млині до розмірів основної маси матеріалу менше 0,4 мм (55 % часток менш 0,1 мм). В окремій ємності готують 115 г розчину пластифікатора, який являє собою водний розчин 25 % калію хлору. В окремий ємності змішують пластифікатор при температурі 55 °C і подрібнені частки калію хлору, потім подають суміш у гранулятор обкатування (барабанний чи тарілчастий). Саме на грануляторі проходить процес агломерації порошкоподібних часток калію хлору та обкатування і збільшення гранул до товарних розмірів. Температуру гранул при сушінні підтримують у межах 105 °C. Висохлі гранули класифікують і розсівають за стандартною технологією. Грануляційний склад отриманого продукту складає: Більше 5 мм - 30 %; (2-5) мм - 70 %; менше 2 мм - відсів. Статична міцність гранул складає 2 15 кгс/см . 1 UA 104504 U Використання корисної моделі у порівнянні з найближчим аналогом дозволить підвищити статичну міцність гранул (знизити лежкість), забезпечити підвищену стійкість гранул до термічних циклів нагрів-охолодження, забезпечити відсутність сегрегації компонентів на поверхні гранул (знизити пилоутворення). 5 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 Спосіб одержання гранульованого хлористого калію, що включає додавання в початковий подрібнений продукт пластифікатора, наступного гранулювання часток калію хлору, класифікування і сушіння гранульованого продукту, який відрізняється тим, що як пластифікатор використовують 25 % водний розчин калію хлору, при цьому частки калію хлору перед гранулюванням змішують з рідкою складовою пластифікатора у співвідношенні 5,5:9,6 і подають на грануляцію в тарілчастий або барабанний гранулятор. 15 Комп’ютерна верстка О. Гергіль Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: C05D 1/02

Мітки: одержання, хлористого, спосіб, гранульованого, калію

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-104504-sposib-oderzhannya-granulovanogo-khloristogo-kaliyu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб одержання гранульованого хлористого калію</a>

Подібні патенти