Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Збірне сопло абразивоструменевих машин, яке містить корпус, яке відрізняється тим, щo воно обладнане жорстко закріпленими в корпусі роз’ємними частинами, а саме дифузором, конфузором та розташованою між конфузором і дифузором пористою проникною вставкою .

Текст

Реферат: Збірне сопло абразивоструменевих машин, яке містить корпус, обладнане жорстко закріпленими в корпусі роз’ємними частинами, а саме дифузором, конфузором та розташованою між конфузором і дифузором пористою проникною вставкою. UA 104492 U (54) ЗБІРНЕ СОПЛО АБРАЗИВОСТРУМЕНЕВИХ МАШИН UA 104492 U UA 104492 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Корисна модель відноситься до машинобудівної галузі, зокрема до абразивоструменевої обробки поверхонь, і може бути застосована для очистки поверхонь від забруднення та корозії, для підготовки поверхонь до подальших технологічних операцій. Найближчим до корисної моделі, що заявляється, є сопло для струминної обробки виробів (патент України № 88629, кл. В24С 5/00, 2014 р.) яке містить корпус, всередині якого розміщена втулка для подачі абразиву і штуцер для подачі стислого повітря. У втулці виконані отвори, розташовані під гострим кутом а в межах від 15° до 40° до центральної осі втулки по усій її довжині, які сполучають центральний канал втулки з внутрішньою поверхнею корпусу, а останній виконаний у вигляді конфузора. Недоліком прототипу є відносно швидке спрацювання внутрішньої робочої частини поверхні сопла за рахунок нерівномірного розподілу потоків повітря на даній поверхні профілю сопла, що призводить до виходу з ладу всього виробу, тобто ще й необхідно замінювати ціле сопло на нове. Такий стан речей є неефективним та економічно невигідним. В основу винаходу поставлена задача шляхом вдосконалення конструкції сопла для струминної обробки виробів отримати новий технічний результат, який полягає у вдосконаленні конструкції сопла струминної обробки виробів з метою покращення його зносостійких властивостей і, як наслідок, збільшення тривалості його роботи. Для вирішення такої задачі збірне сопло абразивоструменевих машин, що містить корпус, згідно з корисною моделлю, що заявляється, обладнане жорстко закріпленими в корпусі роз'ємними частинами, а саме дифузором, конфузором та розташованою між конфузором і дифузором пористою проникною вставкою. Дослідження спрацювання сопла абразивостуменевої машини показало, що дифузор практично не зношується, продуктивність роботи сопла падає за рахунок збільшення діаметру конфузора, а це, в свою чергу, відбувається через спрацювання його внутрішньої циліндричної частини (тобто зони розгону або ж шийки сопла). Тому зону розгону необхідно виготовити пористою з метою максимально рівномірного розподілу потоку повітря або рідини, що пропускається в радіальному напрямку крізь пористу стінку. Такий потік створює рівномірний прошарок повітря або рідини, який перешкоджає контакту абразивних частинок з внутрішньою робочою поверхнею сопла. За рахунок потоку повітря або рідини і абразивних частинок, який напрямлений вздовж осі збірного сопла абразивоструменевих машин, створюваний повітряний або рідинний прошарок на внутрішній пористій циліндричній частині буде розповсюджуватися і на внутрішню робочу поверхню конфузора. Така конструкція забезпечує збільшення тривалості роботи виробу в цілому. При тривалому використанні сопла буде все ж таки виникати спрацювання пористої проникної циліндричної вставки, яку без труднощів можна замінити на нову, оскільки сопло є збірним, тобто це є надзвичайно економічно доцільним. На приведених малюнках зображено збірне сопло абразивоструменевих машин, а саме на Фіг. 1 - вид спереду, на Фіг. 2 - розріз по А-А збірного сопла абразивоструменевих машин. Збірне сопло абразивоструменевих машин складається з корпусу 1, в якому жорстко закріплені наступні роз'ємні деталі: конфузор 2, дифузор 3 та пориста проникна вставка 4 з отвором, виконаним вздовж осі. Пориста проникна вставка 4 розташована між конфузором 2 і дифузором 3. В корпусі 1 між конфузором 2 і дифузором 3 під кутом до пористої вставки 4 розташовані отвори 5. Представлена корисна модель працює наступним чином: в конфузор 2 подається потік суміші абразиву з повітрям або з рідиною. Потік проходить через отвір пористої проникної вставки 4 і виходить через дифузор 3, набуваючи необхідних продуктивних робочих характеристик. Корпус 1 містить отвори 5, в які подається повітря або рідина, що далі проникає через пори пористої проникної вставки 4 і утворює рівномірний прошарок повітря або рідини на внутрішній робочій поверхні збірного сопла абразивоструменевих машин, який перешкоджає контакту абразивних частинок з вищезгаданою поверхнею. Така конструкція та технологія використання пористої проникної вставки 4 забезпечує тривалий період працездатності збірного сопла абразивоструменевих машин. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 55 Збірне сопло абразивоструменевих машин, яке містить корпус, яке відрізняється тим, щo воно обладнане жорстко закріпленими в корпусі роз’ємними частинами, а саме дифузором, конфузором та розташованою між конфузором і дифузором пористою проникною вставкою. 1 UA 104492 U Комп’ютерна верстка О. Рябко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B24C 5/00

Мітки: сопло, абразивоструменевих, збірне, машин

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-104492-zbirne-soplo-abrazivostrumenevikh-mashin.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Збірне сопло абразивоструменевих машин</a>

Подібні патенти