Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Бродильний апарат, що складається з циліндричного корпусу, сорочки охолодження, конічного днища, патрубків підведення і відведення середовища, запобіжного клапана та клапана санітарної обробки, який відрізняється тим, що устаткований циркуляційним контуром по парогазовій фазі у складі трубопроводу з засувкою, який з′єднаний через патрубок з газовим середовищем циліндричного корпусу та циркуляційним контуром по парогазовій та парогазорідинній фазах, що обладнаний трубопроводами, засувкою, компресором, скрубером-конденсатором барботером газової фази, що розміщений в рідинному середовищі циліндричного корпусу, та має датчик рівня піни, що з′єднаний з контролером, який управляє компресором і засувками парогазового контуру, причому скрубер-конденсатор містить додатковий контур у складі трубопроводів, насоса, запірної арматури і теплообмінника.

Текст

Реферат: Бродильний апарат належить до технологічного обладнання, яке призначене для зброджування цукровмісних середовищ. Бродильний апарат складається з циліндричного корпусу, сорочки охолодження, конічного днища, патрубків підведення і відведення середовища, запобіжного клапана та клапана санітарної обробки і устатковано циркуляційним контуром по парогазовій фазі у складі трубопроводу з засувкою, який з′єднаний через патрубок з газовим середовищем циліндричного корпусу та циркуляційним контуром по парогазовій та парогазорідинній фазах, що обладнаний трубопроводами, засувкою, компресором, скрубером-конденсатором, барботером газової фази, що розміщений в рідинному середовищі циліндричного корпусу; а також має датчик рівня піни, що з′єднаний з контролером, який управляє компресором і засувками парогазового контуру, причому скрубер-конденсатор містить додатковий контур у складі трубопроводів, насоса, запірної арматури і теплообмінника. UA 104401 C2 (12) UA 104401 C2 UA 104401 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Бродильний апарат належить до технологічного обладнання, яке призначене для зброджування цукровмісних середовищ і може бути використаний в пивоварній, спиртовій, виноробній та квасовій галузях. Відомий бродильний апарат [Маринченко В.О., Домарецький В.А., Шиян П.Л. та ін. Технологія спирту. "Поділля-2000", 2003. - С. 163, рис. 9.1], що складається з циліндричного корпусу, сорочки охолодження, конічного днища, патрубків підведення і відведення середовища, запобіжного клапана та клапана санітарної обробки. Але вказаний апарат не забезпечує інтенсифікацію масообмінних процесів, стабілізацію оптимальної для бродіння концентрації спирту в середовищі апарата на рівні 5…6 %, що приводить до необхідності завершувати процес бродіння при концентрації спирту біля 9 %. В основу винаходу поставлено задачу інтенсифікації масообмінних процесів, стабілізації оптимальної для бродіння концентрації спирту в середовищі апарата на рівні 5…6 % та подовження процесу бродіння в часі. Поставлена задача вирішується за рахунок того, що бродильний апарат складається з циліндричного корпусу, сорочки охолодження, конічного днища, патрубків підведення і відведення середовища, запобіжного клапана та клапана санітарної обробки. Згідно з винаходом бродильний апарат устатковано циркуляційним контуром по парогазовій фазі у складі трубопроводу з засувкою, який з’єднаний через патрубок з газовим середовищем циліндричного корпусу та циркуляційним контуром по парогазовій та парогазорідинній фазах, що обладнаний трубопроводами, засувкою, компресором, скрубером-конденсатором, барботером газової фази, що розміщений в рідинному середовищі циліндричного корпусу, та має датчик рівня піни, що з’єднаний з контролером, який управляє компресором і засувками парогазового контуру, а скрубер-конденсатор містить додатковий контур у складі трубопроводів, насоса, запірної арматури і теплообмінника. Причинно-наслідковий зв'язок між ознаками, що пропонуються, і результатом, що очікується, наступний. Забезпечення бродильного апарата циркуляційним контуром по парогазовій фазі у складі трубопроводу з засувкою, який з’єднаний через патрубок з газовим середовищем циліндричного корпусу, та циркуляційним контуром по парогазовій та парогазорідинній фазах, що обладнаний трубопроводами, засувкою, компресором, скрубером-конденсатором, барботером газової фази, що розміщений в рідинному середовищі циліндричного корпусу, та має датчик рівня піни, що з’єднаний з контролером, який управляє компресором і засувками парогазового контуру, а скрубер-конденсатор обладнаний додатковим контуром у складі трубопроводів, насоса, запірної арматури і теплообмінника, дає можливість інтенсифікувати масообмінні процеси, стабілізувати оптимальну для бродіння концентрацію спирту в середовищі апарата на рівні 5…6 % та подовжити процес бродіння в часі. Таким чином сукупність запропонованих ознак дозволяє забезпечити в повному обсязі очікуваний технічний результат. На кресленні показано бродильний апарат. Він складається з циліндричного корпусу 1, сорочки охолодження 2, конічного днища 3, патрубків підведення 4 і відведення 5 середовища, запобіжного клапана 6, клапана санітарної обробки 7, циркуляційного контуру по пapoгазовій фазі 8, циркуляційного контуру по парогазовій та парогазорідинній фазах 9 з трубопроводами, засувками 10 та 11, компресором 12, барботером газової фази 13, датчиком рівня піни 14, контролером 15 і скруберомконденсатором 16 з додатковим контуром у складі трубопроводів, насоса 17, запірної арматури 18 і теплообмінника 19. Бродильний апарат працює наступним чином. Через патрубок 4 підведення середовища здійснюється заповнення об'ємів конічного днища 3 і циліндричного корпусу 1. У процесі бродіння відбувається насичення середовища діоксидом вуглецю, зростає внутрішній тиск в газовому просторі циліндричного корпусу. Компресором 12 парогазова суміш потрапляє при закритій засувці 10 і відкритій засувці 11 у скруберконденсатор 16, де здійснюється конденсація і відокремлення сконденсованої суміші води і спирту. А газова фаза СО2 подається в барботер 13 і диспергується в рідинне середовище, утворюючи поверхню поділу фаз. За рахунок масообміну між рідинною і диспергованою газовою фазами здійснюється насичення останньої парами спирту і води. Парогазові бульбашки виходять в об'єм газової фази апарата і цикл повторюється. За умови утворення піни в апараті спрацьовує датчик рівня піни 14 і контролер 15 закриває засувку 11 та відкриває засувку 10. В результаті на кілька секунд компресор створює підвищений тиск в газовій фазі апарата, який і гасить піну. Після цього засувка 10 закривається, засувка 11 відкривається і парогазовий потік спрямовується в скрубер-конденсатор з 1 UA 104401 C2 5 10 повторенням попереднього циклу. Конденсація парової фази здійснюється за рахунок її взаємодії з сумішшю води і спирту, циркуляція якої забезпечується насосом 17 з охолодженням в теплообміннику 19. Безперервне вилучення спирту з середовища бродильного апарата приводить до стабілізації концентрації спирту на рівні 5….6 %, що забезпечує вказані переваги. Після завершення циклу бродіння середовище відводиться з апарата через патрубок відведення середовища 5. Запобіжний клапан 6 та клапан санітарної обробки 7 використовуються для технічної підготовки апарата до наступного циклу. Технічний результат полягає в можливості інтенсифікації масообмінних процесів, стабілізації оптимальної для бродіння концентрації спирту в середовищі апарата на рівні 5…6 % та подовження процесу бродіння в часі. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 15 20 25 Бродильний апарат, що складається з циліндричного корпусу, сорочки охолодження, конічного днища, патрубків підведення і відведення середовища, запобіжного клапана та клапана санітарної обробки, який відрізняється тим, що устаткований циркуляційним контуром по парогазовій фазі у складі трубопроводу з засувкою, який з′єднаний через патрубок з газовим середовищем циліндричного корпусу та циркуляційним контуром по парогазовій та парогазорідинній фазах, що обладнаний трубопроводами, засувкою, компресором, скруберомконденсатором барботером газової фази, що розміщений в рідинному середовищі циліндричного корпусу, та має датчик рівня піни, що з′єднаний з контролером, який управляє компресором і засувками парогазового контуру, причому скрубер-конденсатор містить додатковий контур у складі трубопроводів, насоса, запірної арматури і теплообмінника. Комп’ютерна верстка А. Крулевський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Kryvorotko Volodymyr Mykhailovych, Sokolenko Anatolii Ivanovych, Maksymenko Iryna Fadeivna, Boiko Oleksii Olehovych

Автори російською

Криворотько Владимир Михайлович, Соколенко Анатолий Иванович, Максименко Ирина Фаддеевна, Бойко Алексей Олегович

МПК / Мітки

МПК: C12M 1/00, C12F 3/08

Мітки: бродильний, апарат

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-104401-brodilnijj-aparat.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Бродильний апарат</a>

Подібні патенти