Спосіб перерозподілу нормальних реакцій ґрунту на рушії повнопривідних тракторів

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб перерозподілу нормальних реакцій ґрунту на рушії повнопривідних тракторів, що включає перерозподіл нормальних реакцій ґрунту між колесами переднього і заднього мостів, який відрізняється тим, що перерозподіл нормальних реакцій здійснюють за допомогою зміни положення точки причепу начіпного пристрою у вертикальній площині і в горизонтальній уздовж осі трактора.

Текст

Реферат: Спосіб перерозподілу нормальних реакцій ґрунту на рушії повнопривідних тракторів включає перерозподіл нормальних реакцій ґрунту між колесами переднього і заднього мостів. Перерозподіл нормальних реакцій здійснюють за допомогою зміни положення точки причепу начіпного пристрою у вертикальній площині і в горизонтальній уздовж осі трактора. UA 104304 U (12) UA 104304 U UA 104304 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Корисна модель належить до аграрного виробництва і може бути використана при конструюванні та експлуатації повнопривідних тракторів. Відомо спосіб підвищення тягово-зчіпних властивостей повнопривідних колісних тракторів, які реалізуються зміною кута дії сили тяги на крюку зчіпки трактора (RU № 2264924 МПК/В60С 023/00). До недоліків такого способу можна віднести обмеженість його використання, а саме регулювання перерозподілу нормальних реакцій на ґрунт тільки зміною кута дії сили тяги. Найбільш близьким за технічною сутністю до способу перерозподілу нормальних реакцій ґрунту на рушії повнопривідних тракторів, що пропонується, є спосіб зниження негативного впливу кінематичної невідповідності трансмісії повнопривідних машин (RU № 2202477 МПК/В60С 023/00 - прототип). Недоліком приведеного способу (найближчого аналога) є наступне. Відповідно до формули винаходу, перерозподіл нормальних реакцій по ведучих осях трактора пропонується тільки зміною кута дії сили тяги на крюку, що обмежує можливості такого способу в його реалізації і знижує універсальність. В основу корисної моделі поставлена задача шляхом удосконалення відомого способу забезпечити отримання нового технічного результату, що полягає у розширенні його можливостей у перерозподілі нормальних реакцій ґрунту на колеса повнопривідних тракторів за рахунок зміни положення точки причепу начіпного пристрою у вертикальній площині і в горизонтальній вподовж осі трактора. Поставлена задача вирішується тим, що в способі перерозподілу нормальних реакцій ґрунту на рушії повнопривідних тракторів, що включає перерозподіл нормальних реакцій ґрунту між колесами переднього і заднього мостів, згідно з заявленою корисною моделлю, перерозподіл нормальних реакцій здійснюється за допомогою зміни положення точки причепу начіпного пристрою у вертикальній площині і в горизонтальній вподовж осі трактора. Суть заявленої корисної моделі з теоретичним обґрунтуванням наведено в [Силовий аналіз тракторного агрегату з пахотним плугом / Довжик М.Я., Татьянченко Б.Я., Соларьов О.О. // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. - 2015. - Вип. 157. - С. 208-214.]. На фіг. 1 - схема сил, що діють на тракторний агрегат з начіпним знаряддям. З метою визначення нормальних реакцій ґрунту на колеса ведучих осей (Y1, Y2), необхідно скласти рівняння суми моментів усіх сил діючих на агрегат:    Y1a1  G 2  Y2   a2   P sin    a   P cos   b  0; (1)   Y1   a1   G 1  Y2a2  P sin   a  P cos  b  0 . (2) Після деяких перетворень отримаємо: G 1  a sin   b cos  G 1  кр a tg   b  (3) Y1   ;   G 2    a  sin   b cos   G 2  кр a    tg   b . (4) Y2     Як видно із залежностей (3, 4), значення нормальних реакцій Y1, Y2 залежить від параметрів b і а, тобто положення точки причепу начіпного пристрою у вертикальній площині і в горизонтальній вподовж осі трактора. Реалізація запропонованого способу можлива, наприклад, обладнанням начіпного пристрою трактора телескопічними тягами або іншими гідравлічними пристроями, за допомогою яких можна змінювати положення точки причепу начіпного пристрою у вертикальній площині (b) і в горизонтальній вподовж осі трактора (а). ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Спосіб перерозподілу нормальних реакцій ґрунту на рушії повнопривідних тракторів, що включає перерозподіл нормальних реакцій ґрунту між колесами переднього і заднього мостів, який відрізняється тим, що перерозподіл нормальних реакцій здійснюють за допомогою зміни положення точки причепу начіпного пристрою у вертикальній площині і в горизонтальній уздовж осі трактора. 1 UA 104304 U Комп’ютерна верстка А. Крулевський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B60C 23/00, B60D 1/00

Мітки: рушії, повнопривідних, спосіб, перерозподілу, ґрунту, реакцій, нормальних, тракторів

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-104304-sposib-pererozpodilu-normalnikh-reakcijj-runtu-na-rushi-povnoprividnikh-traktoriv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб перерозподілу нормальних реакцій ґрунту на рушії повнопривідних тракторів</a>

Подібні патенти