Спосіб моніторингу загальної рухливості суглобів

Номер патенту: 104074

Опубліковано: 12.01.2016

Автори: Корягін Віктор Максимович, Блавт Оксана Зіновіївна

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб моніторингу загальної рухливості суглобів, згідно з яким здійснюють тестування індексу гнучкості опорно-рухового апарату суб'єкта, який відрізняється тим, що тестування здійснюють з використанням гумової стрічки, яку прикріплюють на суб'єкті і на якій закріплюють світлодіод із широким спектром, сигнали з якого під час виконання вправи суб'єктом, через фотодіод й блок підсилення, бездротовими каналами інфрачервоного зв'язку подають на електронно-обчислювальний пристрій, де оцінюють за тестовими шкалами і за значенням яких судять про рівень загальної рухливості суглобів.

Текст

Реферат: Спосіб моніторингу загальної рухливості суглобів, згідно з яким здійснюють тестування індексу гнучкості опорно-рухового апарату суб'єкта. Тестування здійснюють з використанням гумової стрічки. Стрічку прикріплюють на суб'єкті і на ній закріплюють світлодіод із широким спектром, сигнали з якого під час виконання вправи суб'єктом, через фотодіод й блок підсилення, бездротовими каналами інфрачервоного зв'язку подають на електронно-обчислювальний пристрій, де оцінюють за тестовими шкалами і за значенням яких судять про рівень загальної рухливості суглобів. UA 104074 U (54) СПОСІБ МОНІТОРИНГУ ЗАГАЛЬНОЇ РУХЛИВОСТІ СУГЛОБІВ UA 104074 U UA 104074 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі фізичного виховання і спорту і призначена для моніторингу загальної рухливості суглобів, а саме до способів тестування рівня розвитку гнучкості опорно-рухового апарата осіб, які займаються фізичним вихованням та спортом. Відомий спосіб моніторингу загальної рухливості суглобів, за яким визначають індекс гнучкості опорно-рухового апарата, полягає у виконанні спеціалізованої тестової вправи [Диагностика двигательных способностей: учебн. пос. /В.А. Романенко. - Донецк, 2005. - 290 с]. Однак, при такому способі існує ймовірність суб'єктивного сприйняття особи, яка проводить цей моніторинг, у забезпеченні стандартизації дотримання усіх методичних вимог тестової вправи, що встановлюють візуально при проведенні моніторингу.·Окрім того, поряд із часовими втратами, суттєва ймовірність похибки встановлення результатів виконання вправи, що унеможливлює та ускладнює отримання достовірних об'єктивних результатів моніторингу, відповідно вони не можуть свідчити про ефективність використаних засобів навчальнотренувального процесу. В основу корисної моделі поставлена задача створити спосіб моніторингу загальної рухливості суглобів, у якому, за рахунок нових дій, можна було б здійснювати оперативне достеменне визначення індексу гнучкості опорно-рухового апарата, і за рахунок цього забезпечити термінове отримання об'єктивних даних для підвищення ефективності та дієвості контролю в навчально-тренувальному процесі. Поставлена задача вирішується тим, що в способі моніторингу загальної рухливості суглобів, згідно з яким здійснюють тестування індексу гнучкості опорно-рухового апарату, згідно з корисною моделлю, тестування здійснюють з використанням гумової стрічки, яку прикріплюють на суб'єкті і на якій закріплюють світлодіод із широким спектром, сигнали з якого під час виконання вправи суб'єктом, через фотодіод й блок підсилення, бездротовими каналами інфрачервоного зв'язку подають на електронно-обчислювальний пристрій, де оцінюють за тестовими шкалами і за значенням яких судять про рівень загальної рухливості суглобів. Тестування індексу гнучкості опорно-рухового апарату виключає суб'єктивне визначення дотримання усіх методичних умов тестової вправи: утримання прямого положення ніг без відриву п'ят від підлоги суб'єктом моніторингу, а також ймовірність похибки визначення максимальної відстані, на яку суб'єктом моніторингу вдається прогнутись й утримати таке стійке положення протягом 2 секунд, пов'язане зі сприйняттям особи, яка проводить цей моніторинг, так як при проведенні моніторингу використовують гумову стрічку з відомим коефіцієнтом пружності, сигнали з якої через фотодіод й блок підсилення на основі операційного підсилювача, бездротовими каналами Bluetooth оперативно передають на електроннообчислювальний пристрій, за якими й моніторять загальну рухливість суглобів, що забезпечує оперативність та об'єктивність отримання результатів контролю й дає змогу підвищити ефективність використання засобів фізичного виховання та спорту для забезпечення позитивної динаміки рівня загальної фізичної підготовленості. На кресленні подано структурну схему, за якою здійснюють моніторинг загальної рухливості суглобів, де: 1 - суб'єкт моніторингу; 2 - гумова стрічка із світлодіодом; 3 - лінійка фотодіодів; 4 блок підсилення на основі операційного підсилювача; 5 - електронно-обчислювальний пристрій. Система моніторингу загальної рухливості суглобів розроблена з використанням гумової стрічки (2) з відомим коефіцієнтом пружності. Відстань, на яку суб'єктом моніторингу вдається прогнутись, буде пропорційна до коефіцієнта пружності та величини деформації стрічки. Для фіксації величини деформації на гумову стрічку закріплюють відбивач світла - світлодіод із широким спектром, який перекриває видимий діапазон. Доцільність використання світлодіода полягає в тому, що такі датчики не чутливі до зовнішніх впливів - ударів, вібрації тощо. На гімнастичній стінці розміщують лінійку фотодіодів (3) - фотоприймачів, яка реєструє сигнал, що попадає на певний фотодіод. Під час виконання тестового завдання суб'єктом моніторингу (1) гумова стрічка (2), яка закріплена на суб'єкті, розтягується. При цьому, внаслідок її деформації, зміщується відбивач, а отже, зміна положення відбитого променя, який фіксують лінійкою фотодіодів (3). Сигнал із фотодіодів підсилюють за допомогою блоку підсилення на основі операційного підсилювача (4). Далі сигнал бездротовими каналами інфрачервоного зв'язку подають на електроннообчислювальний пристрій (5), де використовують відповідне програмне забезпечення і формують наочну інформація щодо результату виконання вправи у вигляді зрозумілому для користувача. Величина деформації гумової стрічки (2) відповідна отриманому сигналу з відповідного фотодіода у лінійці, на який попало випромінювання. Спосіб моніторингу загальної рухливості суглобів згідно з яким здійснюють тестування індексу гнучкості опорно-рухового апарата полягає у тому, що суб'єкт моніторингу (1) із закріпленою гумовою стрічкою (2), на якій розміщений світлодіод приймає вихідне 1 UA 104074 U 5 10 15 стандартизоване положення біля гімнастичної стінки, на якій розміщують лінійку фотоприймачів (3). При виконанні тестового завдання, сигнал зі стрічки (світло діода) реєструють лінійкою, якою фіксують процес виконання вправи та її результат, що оперативно передають на блок підсилення на основі операційного підсилювача (4). Далі цифровий сигнал каналами інфрачервоного зв'язку передають на електронно-обчислювальний пристрій (5). В електроннообчислювальному пристрої (5) сигнал обробляють відповідним програмним забезпеченням й отримують значення індексу гнучкості, який оцінюють за тестовими шкалами й за яким судять про рівень загальної рухливості суглобів. Спосіб моніторингу загальної рухливості суглобів забезпечує отримання достовірних даних тестування індексу гнучкості опорно-рухового апарата та рівня загальної фізичної підготовленості, так як є важливим прогностичним показником її визначення, в ході занять фізичними вправами осіб, які займаються фізичним вихованням, що дає змогу забезпечувати оперативність та об'єктивність поточного контролю та з достатньою обґрунтованістю зробити висновок про необхідність внесення коректив у програму занять відповідно до отриманих результатів, що є методологічною основою для науково обґрунтованого вдосконалення навчально-тренувального процесу для підвищення його ефективності. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 20 25 Спосіб моніторингу загальної рухливості суглобів, згідно з яким здійснюють тестування індексу гнучкості опорно-рухового апарату суб'єкта, який відрізняється тим, що тестування здійснюють з використанням гумової стрічки, яку прикріплюють на суб'єкті і на якій закріплюють світлодіод із широким спектром, сигнали з якого під час виконання вправи суб'єктом, через фотодіод й блок підсилення, бездротовими каналами інфрачервоного зв'язку подають на електроннообчислювальний пристрій, де оцінюють за тестовими шкалами і за значенням яких судять про рівень загальної рухливості суглобів. Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Koriahin Viktor Maksymovych, Blavt Oksana Zinoviivna

Автори російською

Корягин Виктор Максимович, Блавт Оксана Зиновьевна

МПК / Мітки

МПК: A63B 23/00, F21Y 101/02, B32B 25/00

Мітки: моніторингу, спосіб, рухливості, загальної, суглобів

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-104074-sposib-monitoringu-zagalno-rukhlivosti-suglobiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб моніторингу загальної рухливості суглобів</a>

Подібні патенти