Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб очистки труб та видалення відкладень, що включає звільнення водяного контуру, очистку препаратом, який відрізняється тим, що використовують як чистячий препарат - засіб, який містить перекис водню 0,187-0,561 %, кислоту фосфорну 0,018-0,053 %, кислоту сірчану 0,028-0,084 %, воду 99,767-99,302 % за експозиції 1 година.

Текст

Реферат: Спосіб очистки труб та видалення відкладень, що включає звільнення водяного контуру, очистку препаратом, причому використовують як чистячий препарат - засіб, який містить перекис водню 0,187-0,561 %, кислоту фосфорну 0,018-0,053 %, кислоту сірчану 0,028-0,084 %, воду 99,767-99,302 % за експозиції 1 година. UA 104049 U (12) UA 104049 U UA 104049 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до сільського господарства та може бути використана на тваринницьких фермах і комплексах з вирощування сільськогосподарських тварин й виробництва продукції тваринництва для очистки труб системи водопостачання та видалення внутрішніх відкладень неорганічного походження. Існує спосіб дезінфекції тваринницьких приміщень [Патент на корисну модель № 96490 Україна, МПК A61L 2/16. Спосіб передпускової дезінфекції тваринницьких приміщень [Текст] / А.П. Палій, А.П. Палій, О.А. Науменко -№ u201408805; заявл. 04.08.2014; опубл. 10.02.2015, Бюл. № 3.]. За цим способом виконують санітарну обробку об'єктів тваринництва, проте він не передбачає видалення забруднень з системи водопостачання. Відомий спосіб дезінфекції системи водопостачання [Патент на корисну модель № 96610 Україна, МПК A61L 2/16. Спосіб дезінфекції систем водопостачання та випоювання у тваринництві [Текст] / А.П. Палій, А.П. Палій - № u201409667; заявл. 04.09.2014; опубл. 10.02.2015, Бюл. № 3.]. Цей спосіб не передбачає видалення нашарувань, що утворюються в процесі експлуатації водопроводу. Існує спосіб видалення іржі з поверхні виробів зі сталі [Патент РФ № 2119553, МПК C23G1/08. Способ удаления оксидов и гидроксидов железа с поверхности изделий из стали [Текст] / В.А. Усачев, Н.Э. Кононенко, Ю.Г. Пакин и др. - № 65107721/02; заявл. 18.04.1997; опубл. 27.09.1998.] шляхом застосування малеїнової, сульфомалеїнової кислот та моноефірів. Недоліком цього способу є те, що він не забезпечують видалення нашарувань з внутрішньої поверхні системи водопостачання у тваринництві. На виробництві знезараження труб системи водопостачання проводять згідно з "Методическими указаниями по санитарному контролю и технической эксплуатации водопроводов с подземными источниками водоснабжения" (Затв. упр. Мінздраву СРСР 29.01.1982 р.). Це рішення може бути прототипом. За цим способом перед санацією водопровідних споруд обов'язково проводиться їх попередня механічна очистка та промивка шляхом пропускання води зі швидкістю не менше 1 м/с протягом 4-5 годин. Обробку водопроводу проводять шляхом застосування розчинів з концентрацією активного хлору 75-100 мг/л за експозиції 5-6 годин або з концентрацією активного хлору 40-50 мг/л за експозиції 24 години. Після цього внутрішні поверхні труб промивають водопровідною водою. Даний спосіб не передбачає видалення неорганічних відкладень, а зазначений дезінфікуючий засіб має неприємний запах та подразнює слизові оболонки очей та верхніх дихальних шляхів, є токсичним, екологічно небезпечним, викликає корозію металу й вимагає особливих умов зберігання та застосування. В основу корисної моделі поставлено задачу розробити спосіб очистки труб та видалення відкладень з урахуванням екологічної безпеки, що включає звільнення водяного контуру, його санітарну обробку препаратом шляхом використання як чистячого засобу препарату, який містить перекис водню 0,187-0,561 %, кислоту фосфорну 0,018-0,053 %, кислоту сірчану 0,0280,084 %, воду 99,767-99,302 % за експозиції 1 година, щоб забезпечити ефективність способу. Порівняльний аналіз заявлюваного способу та прототипу дозволяє зробити висновок, що спосіб, який заявляється, відрізняється від існуючого застосуванням нового, екологічнобезпечного, високоефективного чистячого препарату, що вміщує перекис водню, кислоту фосфорну, кислоту сірчану, воду, що дозволяє ефективно видалити нашарування не органічного походження із внутрішньої поверхні труб системи водопостачання, є безпечним і екологічно-чистим, що відповідає критерію "новизна". Спосіб виконується таким чином: Перед санітарною обробкою труб проводиться звільнення водяного контуру. Потім для очистки та видалення відкладень у систему водопостачання заливають робочий розчин препарату, що вміщує перекис водню 0,187 %, кислоту фосфорну 0,018 %, кислоту сірчану 0,028 %, воду 99,767 % за експозиції 1 година. Після очистки систему промивають водою. Приклад 1. Очистку труб та видалення відкладень проводили препаратом, як зазначено вище, при наступному співвідношенні компонентів: перекис водню - 0,187 %, кислота фосфорна - 0,018 %, кислота сірчана - 0,028 %, вода - 99,767 %. Приклад 2. Теж саме, що і в прикладі 1, тільки очистку труб та видалення відкладень проводили препаратом, як зазначено вище, при наступному співвідношенні компонентів: перекис водню 0,374 %, кислота фосфорна - 0,035 %, кислота сірчана - 0,056 %, вода - 99,535 %. Приклад 3. 1 UA 104049 U 5 10 15 Теж саме, що і в прикладі 1, тільки очистку труб та видалення відкладень проводили препаратом, як зазначено вище, при наступному співвідношенні компонентів: перекис водню 0,561 %, кислота фосфорна - 0,053 %, кислота сірчана - 0,084 %, вода - 99,302 %. Результати ефективності запропонованого способу наведені в таблиці. З матеріалів таблиці видно, що миючий препарат не повністю видаляє неорганічні нашарування із внутрішньої поверхні труб при наступному співвідношенні компонентів: перекис водню - 0,187 %, кислота фосфорна -0,018 %, кислота сірчана - 0,028 %, вода - 99,767 %. Встановлено, що при застосуванні препарату при наступному співвідношенні компонентів: перекис водню 0,374-0,561 %, кислота фосфорна - 0,035-0,053 %, кислота сірчана - 0,0560,084 %, вода - 99,535-99,302 % за експозиції 1 година повністю видаляються неорганічні відкладення з внутрішніх поверхонь труб та ефективно знезаражується оброблювана поверхня. Результати проведених досліджень свідчать про те, що запропонований спосіб очистки труб та видалення відкладень запобігає розповсюдженню біоплівок всередині труб, дозволяє відновити якість води, відповідає вимогам захисту навколишнього середовища та отримання безпечної й високоякісної продукції тваринного походження, є простим при застосуванні, високоефективним та економічно вигідним. Таблиця Спосіб очистки труб та видалення відкладень Запропонований препарат склад препарату концентрація, % перекис водню 0,187 кислота фосфорна 0,018 кислота сірчана 0,028 вода 99,767 перекис водню 0,374 кислота фосфорна 0,035 кислота сірчана 0,056 вода 99,535 перекис водню 0,561 кислота фосфорна 0,053 кислота сірчана 0,084 вода 99,302 Неорганічні відкладення до обробки після обробки + + + + Примітка: "+" - наявність неорганічних нашарувань; "-" - відсутність неорганічних нашарувань. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 20 Спосіб очистки труб та видалення відкладень, що включає звільнення водяного контуру, очистку препаратом, який відрізняється тим, що використовують як чистячий препарат - засіб, який містить перекис водню 0,187-0,561 %, кислоту фосфорну 0,018-0,053 %, кислоту сірчану 0,028-0,084 %, воду 99,767-99,302 % за експозиції 1 година. 25 Комп’ютерна верстка Л. Литвиненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Palii Anatolii Pavlovych

Автори російською

Палий Анатолий Павлович

МПК / Мітки

МПК: C23G 1/08, A61L 2/16, C11B 3/00

Мітки: очистки, відкладень, труб, видалення, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-104049-sposib-ochistki-trub-ta-vidalennya-vidkladen.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб очистки труб та видалення відкладень</a>

Подібні патенти