Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Ректифікаційна колона, яка відрізняється тим, що встановлюються подвійні ковпачки.

Текст

Реферат: Ректифікаційна колона, в якій встановлюються подвійні ковпачки. UA 103771 U (54) РЕКТИФІКАЦІЙНА КОЛОНА UA 103771 U UA 103771 U 5 10 15 20 25 30 35 Корисна модель належить до масообмінних апаратів для проведення процесів ректифікації і може бути використана в спиртовій, хімічній, фармацевтичній та інших галузях промисловості. Конструкція ректифікаційної колони, що пропонується, призначена для рівномірного розподілу рідини по об'єму масообміном тарілки та зменшення пристінного ефекту рідиною, що забезпечує підвищення інтенсифікації процесу масообміну. Відома масообмінна ковпачкова тарілка, що включає плиту з ковпачками і переливними пристроями, виконаними у вигляді циліндричних, або призматичних стаканів [И.А. Александров. Ректификационные и абсорбционные аппараты. Методы расчета и конструирования. - М.: "Химия", 1971]. Найближчим за технічною суттю до пропонованої корисної моделі є ректифікаційна колона [RU 2250126 МПК B01D 3/22 опубл. 20.04.05 Бюл. № 11], що містить масообмінні тарілки, кожна із яких має плиту із установленими на ній ковпачками і направляючими перегородками, зливні і приймальні пристрої. Недоліком даної ректифікаційної колони є недостатньо ефективне конструктивне рішення по розподіленню рідної фази, що знижує інтенсифікацію процесу масообміну. В основу корисної моделі поставлено задачу підвищення інтенсифікації процесу масообміну, шляхом встановлення подвійних ковпачків, для рівномірність розподілу рідини по об'єму масообмінної тарілки, запобігання утворенню пристінного ефекту рідиною, та можливість регулювання поверхні контакту фаз, тобто ККД тарілки, без зменшення продуктивності колони. Поставлена задача вирішується тим, що у ректифікаційній колоні встановлюються ковпачки різної конфігурації в залежності від їх розташування на масообмінній тарілці. Суть корисної моделі пояснюється кресленням (Фіг. 1 та Фіг. 2), на яких зображено вид зверху на масообмінну тарілку (Фіг. 1) та її поперечний переріз (Фіг. 2) з встановленими подвійними ковпачками. Ректифікаційна колона містить масообмінні тарілки 1. На масообмінній тарілці 1 встановлено патрубки 4 для проходження газової фази, до неї прикріплюються внутрішні ковпачки 2 і зовнішні ковпачки 3 для проходження рідкої фази. У внутрішніх ковпачках 2 виконано прорізи 5, у зовнішніх ковпачках 3 виконано прорізи 6. Вдосконалена ковпачкова тарілка працює наступним чином. При подачі парового живлення колони пара проходить через патрубки 4, потрапляє під внутрішні ковпачки 2, через прорізи 5, у зовнішні ковпачки 3. Далі через прорізи 6 потрапляє у рідку фазу. За необхідності кількість парової фази, що проходить через прорізи 5 внутрішніх ковпачків 2 та прорізи 6 зовнішніх ковпачків 3, можна регулювати шляхом повороту навколо власної осі зовнішнього ковпачка 3, змінюючи тим самим сумарний розмір прорізів. Така конструкція контактних пристроїв забезпечує рівномірність розподілу рідини по об'єму масообмінної тарілки, запобігання утворенню пристінного ефекту рідиною, та можливість регулювання поверхні контакту фаз, тобто ККД тарілки, без зменшення продуктивності колони. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 40 Ректифікаційна колона, яка відрізняється тим, що встановлюються подвійні ковпачки. 1 UA 103771 U Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Stepaniuk Andrii Romanovych

Автори російською

Степанюк Андрей Романович

МПК / Мітки

МПК: B01D 3/00

Мітки: колона, ректифікаційна

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-103771-rektifikacijjna-kolona.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Ректифікаційна колона</a>

Подібні патенти