Пристрій для керування тяговим рухомим електротехнічним комплексом

Номер патенту: 103754

Опубліковано: 25.12.2015

Автор: Кулагін Дмитро Олександрович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для керування тяговим рухомим електротехнічним комплексом, який містить пульт управління, що зв'язаний по інтерфейсному каналу з мікропроцесорною системою управління, який відрізняється тим, що вхід пульта підключено до виходу блока електронної системи візуалізації, до входу якої підключено вихід системи керування тяговим перетворювачем частоти.

Текст

Реферат: Пристрій для керування тяговим рухомим електротехнічним комплексом містить пульт управління, що зв'язаний по інтерфейсному каналу з мікропроцесорною системою управління. Вхід пульта підключено до виходу блока електронної системи візуалізації, до входу якої підключено вихід системи керування тяговим перетворювачем частоти. UA 103754 U (12) UA 103754 U UA 103754 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до електротехніки, зокрема стосується асинхронних двигунів. Відома система керування тяговим електроприводом змінного струму рудничних електровозів [1], яка містить пульт керування машиніста, з'єднувальні проводи, блок захисту і контролю роботи електроустаткування, два тягові асинхронні двигуни, причому система керування забезпечена багаторівневим інвертором напруг з автономним джерелом живлення, при цьому багаторівневий інвертор включає електрично зв'язані з пультом керування два інверторні мости, між однойменними виведеннями змінної напруги яких включені сполучені зустрічно-паралельно одноопераційні тиристори, при цьому кожен інверторний міст сполучений з відповідним тяговим асинхронним двигуном, які підключені до блока захисту і контролю роботи електроустаткування, зв'язаного з пультом керування. Недоліками відомого способу є складність реалізації, вузька галузь застосування даної системи - лише для аналогічних рудничних електровозів. Прототипом вибрано пристрій для управління тяговим електротехнічним комплексом рудникового електровозу [2], який містить пульт управління електрорухомим складом, умовно поділений на блоки з контрольно-вимірювальними пристроями, гальмівним обладнанням та блоками вимикачів, що зв'язані по інтерфейсному каналу з мікропроцесорною системою управління електровозом, причому додатково введені блоки візуального контролю за тяговими двигунами, блок технічних показників, блок управління, блок вимикачів основних елементів, блок візуальних індикаторів різного забарвлення у відповідності до стану працездатності тягового електротехнічного комплексу. Недоліками прототипу є значна кількість механічних органів впливу, що зменшує надійність схеми та складність технічної реалізації. В основу корисної моделі поставлено задачу створення пристрою для керування тяговим рухомим електротехнічним комплексом, що містить мінімально необхідну кількість механічних органів впливу, є універсальним для більшості рухомих електротехнічних комплексів та відносно просто реалізується на практиці. Вирішення поставленої задачі досягається тим, що створено пристрій для керування тяговим рухомим електротехнічним комплексом, який містить пульт управління, що зв'язаний по інтерфейсному каналу з мікропроцесорною системою управління, причому вхід пульта підключено до виходу блока електронної системи візуалізації, до входу якої підключено вихід системи керування тяговим перетворювачем частоти. Порівняно з прототипом відмінними істотними ознаками є те, що вхід пульта підключено до виходу блока електронної системи візуалізації, що дозволяє реалізовувати взаємодію між оператором та системою без механічних важелів впливу. Крім цього, підключення системи керування тяговим перетворювачем частоти до блока електронної системи візуалізації дозволяє збільшити кількість доступної для оператора інформації стосовно процесів, які відбуваються у тяговому електроприводі. Таким чином, нові ознаки при взаємодії з відомими ознаками забезпечують виявлення нових технічних властивостей шляхом конструкційних удосконалень розроблено пристрій для керування тяговим рухомим електротехнічним комплексом. Це забезпечує усій заявленій сукупності ознак відповідність критерію "новизна" та приводить до нових технічних результатів. Корисна модель пояснюється на кресленні, де зображено структурну схему пристрою. Корисна модель складається з блока електронної системи візуалізації 1, вихід якого приєднано до входу пульта управління 2, що зв'язаний по інтерфейсному каналу 3 з мікропроцесорною системою управління 4, причому до входу електронної системи візуалізації 1 підключено вихід системи керування тяговим перетворювачем частоти 5. Для забезпечення функціонування пристрій підключається до системи тягового перетворювача частоти з боку мікропроцесорної системи управління 4 та з боку системи керування тяговим перетворювачем частоти 5. Запропонований пристрій працює таким чином. На електронній системі візуалізації оператор вибирає встановлений режим роботи тягового електроприводу, який подається на пульт керування для вироблення відповідних керуючих сигналів та впливів, які по інтерфейсному каналу подаються до мікропроцесорної системи управління, яка здійснює безпосередній керуючий вплив на тяговий перетворювач частоти. Одночасно система керування тяговим перетворювачем частоти реєструє інформацію стосовно процесів, які відбуваються у тяговому електроприводі і передає її до електронної системи візуалізації. Виходячи з вищевикладеного, можна зробити висновок, що технічне рішення, яке заявляється, задовольняє критерію "Промислове застосування". 1 UA 103754 U 5 10 Джерела інформації: 1. Пат. на корисну модель 200092 (Україна), МПК (2006) Н02М5/00. Система керування тяговим електроприводом змінного струму рудничних електровозів / Сінчук О.М., Лебьодкін С.В., Караманиць Ф.І., Сінчук І.О., Зайцев І.М., Гузов Е.С., Кривенко Ю.Ю. - Заявник та патентовласник ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ". u20060706. заявл. 26.06.2006; опубл. 15.01.2007, бюл. №1. - 3 с. 2. Патент № 92692 Україна, МПК B60L3/12 (2006.01). Пристрій для управління тяговим електротехнічним комплексом рудникового електровозу / Бялобржеський О.В., Сухоніс Т.Ю. Заявник та патентовласник Кременчуцький національний університет ім. М.Остроградського. u201403658, заявл. 09.04.2014, опубл. 26.08.2014, бюл. № 16. - 3 с. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 15 Пристрій для керування тяговим рухомим електротехнічним комплексом, який містить пульт управління, що зв'язаний по інтерфейсному каналу з мікропроцесорною системою управління, який відрізняється тим, що вхід пульта підключено до виходу блока електронної системи візуалізації, до входу якої підключено вихід системи керування тяговим перетворювачем частоти. Комп’ютерна верстка В. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Kulahin Dmytro Oleksandrovych

Автори російською

Кулагин Дмитрий Александрович

МПК / Мітки

МПК: B60L 3/12, H02P 23/06, H02M 5/00, H02P 23/14

Мітки: керування, тяговим, рухомим, комплексом, пристрій, електротехнічним

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-103754-pristrijj-dlya-keruvannya-tyagovim-rukhomim-elektrotekhnichnim-kompleksom.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для керування тяговим рухомим електротехнічним комплексом</a>

Подібні патенти