Пристрій для знешкодження прикореневих шкідників в садівництві

Номер патенту: 103669

Опубліковано: 25.12.2015

Автори: Вужицький Анатолій Вікторович, Куценко Юрій Миколайович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для знешкодження прикореневих шкідників в садівництві, що містить блок живлення, НВЧ-генератор, хвилеводи і випромінювачі, які поміщені в екран, який відрізняється тим, що поверхні випромінювачів виконані параболічної форми з точкою фокуса у прикореневій ділянці сільськогосподарської культури, що обробляється, а хвилеводи виконані з можливістю регулювання в залежності від виду культур, що обробляються.

Текст

Реферат: UA 103669 U UA 103669 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Корисна модель належить до сільського господарства, зокрема до пристроїв, призначених для боротьби з прикореневими шкідниками, їх личинками і кладками яєць, а також бур'янами та стерилізації ґрунту. Відомий пристрій, що містить випромінювач і пристосування для узгодженого введення НВЧ-енергії в ґрунт, виконаний у вигляді радіопрозорого ободу, встановленого на осі, причому, випромінювач розташований в середині обода [АС СРСР № 1251839, МПК А 01 Μ 21/00, дата публикации 23.08.1986. Устройство для СВЧ обработки почвы]. Недоліком пристрою є те, що він приводиться в рух фізичною силою людини та обід качається по поверхні ґрунту. І, як наслідок, неможливість використання у промислових масштабах та використання лише для знищення бур'янів та знезараження ґрунту. Найбільш близьким аналогом до запропонованої корисної моделі, є пристрій, що містить блок живлення, НВЧ-генератор, хвилеводи і випромінювачі, поміщені в екран. Багаторазово відбитий потік НВЧ-випромінювання ефективно впливає на шкідників, розташованих в культурі, що оброблюється [Патент 1704734, МПК А 01 Μ 1/22, дата публикации 20.07.1998. Способ уничтожения сельскохозяйственных вредителей]. Недоліком є обмежена область застосування, так як даний пристрій використовується лише для знешкодження шкідників, розташованих в культурі, що обробляється. Задачею запропонованої корисної моделі є удосконалення конструкції пристрою для знешкодження прикореневих шкідників в садівництві шляхом виконання поверхні випромінювачів параболічної форми з точкою фокусу у прикореневій ділянці сільськогосподарської культури, та хвилеводів виконаних з можливістю регулювання в залежності від культур, що оброблюються, забезпечить якість обробки та підвищення врожайності. Поставлена задача вирішується тим, що у пристрої для знешкодження прикореневих шкідників в садівництві, що містить блок живлення, НВЧ-генератор, хвилеводи і випромінювачі, поміщені в екран, згідно з запропонованою корисною моделлю, поверхня випромінювачів виконана параболічної форми з точкою фокусу у прикореневій ділянці сільськогосподарської культури, та хвилеводи які виконані з можливістю регулювання в залежності від культур, що обробляються. Відмінною ознакою запропонованого пристрою, в порівняні з відомим, є те, що поверхня випромінювачів виконана параболічної форми з точкою фокусу у прикореневій ділянці сільськогосподарської культури, та хвилеводи які виконані з можливістю регулювання в залежності від культур, що оброблюються. Корисна модель пояснюється кресленнями, де на фіг. 1 зображена установка з випромінювачами, що оброблюють рослини з двох сторін; на фіг. 2 зображена установка з випромінювачами, що оброблюють рослини з однієї сторони. Пристрій містить блок живлення 1, НВЧ-генератор 2, з'єднаний хвилеводами 3 з випромінювачами 4. Кожен випромінювач 4 виконаний металевим і являє собою тарілку, параболічної форми. Генератор 2, хвилеводи 3 і випромінювачі 4 поміщені в екран 5, виконаний у вигляді короба з відкритим днищем це все розташоване на платформі 6 яка закріплена ззаду трактора 7. Кабіна трактора 7 і навколишній простір ретельно екрануються, щоб уникнути опромінення тракториста і знаходяться поблизу людей і тварин. При обробці чагарників, наприклад винограду, смородини випромінювачі 4 встановлюють з двох сторін рядка оброблюваної ділянки ґрунту. Екран 5 при цьому охоплює один оброблюваний ряд. Форма і розмір виїмки в коробці відповідають формі і розміру чагарнику, що оброблюється. Трактор 7 з платформою 6 переміщається вздовж одного ряду, тому в зоні обробки знаходяться один ряд рослин, що обробляється, при цьому один випромінювач направлений поверхнею випромінюючої з одного боку ряда, а інший випромінювач - з іншого боку ряда. Застосування НВЧ-випромінювання дозволяє вирощувати екологічно чисті ягоди та фрукти, що веде до загального оздоровлення населення, зниження захворюваності та збільшенню середньої тривалості життя. При цьому шкідливого впливу на рослини не спостерігалося. Шкідливий вплив на людський організм НВЧ-випромінювання при використанні даного способу практично виключено. 55 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 60 Пристрій для знешкодження прикореневих шкідників в садівництві, що містить блок живлення, НВЧ-генератор, хвилеводи і випромінювачі, які поміщені в екран, який відрізняється тим, що поверхні випромінювачів виконані параболічної форми з точкою фокуса у прикореневій ділянці 1 UA 103669 U сільськогосподарської культури, що обробляється, а хвилеводи виконані з можливістю регулювання в залежності від виду культур, що обробляються. Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A01M 1/22

Мітки: садівництві, знешкодження, прикореневих, пристрій, шкідників

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-103669-pristrijj-dlya-zneshkodzhennya-prikorenevikh-shkidnikiv-v-sadivnictvi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для знешкодження прикореневих шкідників в садівництві</a>

Подібні патенти