Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Електроди для різання сталевого профільного прокату, що включають у складі покриття наступні компоненти: гематит (Fе2О3); залізний порошок; целюлозу; рутиловий концентрат; слюду-мусковіт; магнезит (MqCO3), які відрізняються тим, що в процесі виготовлення в шихту додатково вводять мармур (СаСО3) при наступному співвідношенні компонентів, % мас:

гематит (Fe2O3)

3-5

залізний порошок

13-15

целюлоза

2-3

рутиловий концентрат

35-36

слюда-мусковіт

6-8

магнезит (MqCO3)

13-15

мармур (СаСО3)

20-25.

Текст

Дивитися

Реферат: Електроди для різки сталевого профільного прокату включають у складі покриття наступні компоненти: гематит (Fе2О3); залізний порошок; целюлозу; рутиловий концентрат; слюдумусковіт; магнезит (MgCO3). В процесі виготовлення в шихту додатково вводять мармур (СаСО3). UA 103654 U (12) UA 103654 U UA 103654 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Корисна модель належить до галузі обробки металу, а саме для різання сталевого профільного прокату (труб, швелерів, таврів, кутників, листів, двутаврів тощо) при монтажі конструкцій і обладнання. Найближчим аналогом до корисної моделі є електроди для різки сталевого профільного прокату [Сварочные материалы // под ред. В.Н. Горпенюка. - Киев: ИЭС им. Е.О. Патона, 1994. с. 28; Извеков Ю.Г., Макаренко В.Д., Герлакас Н.С. Резка труб с помощью электродов АНР-3. Строительство трубопроводов. - №11. - 1986. - с.28-29], які вміщують в покритті наступні шихтуючі матеріали: рутиловий концентрат; слюда-мусковіт; магнезит (MgCO3); гематіт (Fе2О3); залізний порошок; феромарганець; целюлоза. В якості електродного дроту використовується дріт марки Св-08, а звязуючим шихти служить натрієва силікатна глиба в кількості 12 % до ваги сухої шихти. Недоліком найближчого аналога є те, що при різанні стального профільного прокату якість і швидкість різання дуже низькі, при цьому утворюється багато ґрату (шлаку), який важко відокремлювати від крайок ріжучого каналу і який заважає процесу різання. Це пояснюється недостатньо потужним газовим потоком, який не здатний повністю видалити із місця різу розплавлений метал. В основу корисної моделі поставлена задача підвищення якості і швидкості різання сталевого профільного прокату, який широко використовується при будівельних і монтажних роботах в харчовій промисловості. Поставлена задача вирішується тим, що для підвищення якості і швидкості різання сталевого профільного прокату використовують електроди для різки з покриттям наступного складу, % мас: рутиловий концентрат - 35-36; слюда-мусковіт - 6-8; магнезит (MgCO3) - 13-15; гематит (Fe2O3) - 3-5; залізний порошок - 13-15; целюлоза - 2-3, згідно з корисною моделлю, в процесі підготовки електродного покриття в шихту додатково вводять мармур (СаСО3) в кількості 20-25 % від маси шихти, яка є оптимальною для досягнення технічного результату. В процесі різання, а, відповідно, і плавлення електродного покриття при високих температурах 1800-2200 °C розкладується такий компонент, як мармур по реакції СаСО3→СаО+СO2 з виділенням потужного газового (діоксидного СО 2) потоку, який видуває із місця різу розплавлений метал прокату. Відомо, що в балансі сил, діючих на розплавлений метал при плавленні покритих електродів і основного металу, аеродинамічна сила складає 7080 % сил, сприяючих роздрібленню розплавленого металу і його переносу за межі зони різання. При цьому зростанню газового потоку сприяє також плавлення слюди-мусковіт і целюлози, при нагріві яких виділяється велика кількість газу - діоксиду вуглецю (СО2). Таким чином, за рахунок плавлення переважно мармуру, додатково введеного в покриття електродів, утворюється дуже потужний газовий потік, який видуває розплавлений метал, залишаючи майже чистими крайки різу проката. Відомо, що при нагріві і плавленні рутилового концентрату (ТіО 2), гематиту (Fе2О3) і особливо залізного порошку виділяється велика кількість тепла, яке разом з Джоулевим теплом від електричної дуги розігріває метал до плавлення (1600-1650 °C), який потім легко видаляється з місця різа направленим газовим потоком із електродного покриття. Для забезпечення стабільно якісного різання сталевого прокату використовують наступні режими джерела енергії: напруження електродної дуги - 28-30 В; струм в електричному контурі - 190-220 А (для електродів з діаметром дроту 4 мм). Таким чином забезпечується висока якість і швидкість різання сталевого профільного прокату, при цьому крайки різу достатньо зачистити від ґрату і окислів за допомогою шліфувальної машини. Введення в шихту електродного покриття наступного складу (мас. %): гематит 3-5; залізний порошок 13-15; целюлоза 2-3; рутиловий концентрат 35-36; слюда-мусковіт 6-8; магнезит 13-15; додатково мармуру(СаСО3) в кількості 20-25 % дозволить, за рахунок виділення в процесі нагріву і його плавлення потужного газового потоку (СО 2), видалити весь розплавлений метал, що дасть можливість отримати високу якість різальних крайок, які потім достатньо зачистити від ґрату і окислів за допомогою шліфувальної машини. 1 UA 103654 U ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 Електроди для різання сталевого профільного прокату, що включають у складі покриття наступні компоненти: гематит (Fе2О3); залізний порошок; целюлозу; рутиловий концентрат; слюду-мусковіт; магнезит (MgCO3), які відрізняються тим, що в процесі виготовлення в шихту додатково вводять мармур (СаСО3) при наступному співвідношенні компонентів, % мас.: гематит (Fe2O3) 3-5 залізний порошок 13-15 целюлоза 2-3 рутиловий концентрат 35-36 слюда-мусковіт 6-8 магнезит (MgCO3) 13-15 мармур (СаСО3) 20-25. Комп’ютерна верстка Л. Литвиненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Додаткова інформація

Автори англійською

Makarenko Valeriy Dmytrovych, Kindrachuk Myroslav Vasylyovych, Makarenko Yuliya Valeriivna, Kovalenko Sergiy Dmytrovych, Makarenko Iryna Olegivna

Автори російською

Макаренко Валерий Дмитриевич, Киндрачук Мирослав Васильевич, Макаренко Юлия Валериевна, Коваленко Сергей Дмитриевич, Макаренко Ирина Олеговна

МПК / Мітки

МПК: B23H 7/22, B23K 35/00, B23K 9/14

Мітки: різання, сталевого, електроді, прокату, профільного

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-103654-elektrodi-dlya-rizannya-stalevogo-profilnogo-prokatu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Електроди для різання сталевого профільного прокату</a>

Подібні патенти