Спосіб транспортування сипучої мінеральної сировини з дна океанів і морів

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб транспортування незв'язаної сипучої мінеральної сировини з дна океанів та морів, який полягає в тому, що рідину транспортують вертикальним потоком, який відрізняється тим, що в гідропідйомну трубу нагнітають легкі пустотілі кульки в такій кількості, щоб густина суміші з частинок мінеральної сировини, пустотілих кульок і води навколишнього середовища, що транспортують по гідропідйомній трубі, була меншою від густини навколишнього водного середовища.

Текст

Спосіб транспортування незв'язаної сипучої мінеральної сировини з дна океанів та морів, який полягає в тому, що рідину транспортують вертикальним потоком, який відрізняється тим, що в пдропідйомну трубу нагнітають легкі пустотілі кульки в такій КІЛЬКОСТІ, щоб густина суміші з частинок мінеральної сировини, пустотілих кульок і води навколишнього середовища, що транспортують по пдропідйомній трубі, була меншою від густини навколишнього водного середовища Корисна модель відноситься до області пдропідйому незв'язаної мінеральної сировини з дна океанів та морів і використовується для транспортування частинок сипучогої матеріальної сировини з дна на поверхню водної акваторії Відомий спосіб пдропідйому незв'язаної мінеральної сировини з дна морів і океанів [1], при якому всмоктування частинок твердого матеріалу в трубу й наступного його переміщення виконуються шляхом нагнітання коло дна в трубу легкої рідини, наприклад бензину Але цей спосіб пов'язаний із забрудненням навколишнього середовища та є малоефективним Найближчим способом пдропідйому сипучої незв'язаної мінеральної сировини до запропонованого є спосіб усмоктування цієї сировини коло дна з послідуючим ґі переміщенням завдяки нагнітанню в трубу повітря, розпилюванню його та утворенню газорідної суміші [2] Вказаний спосіб прийнятий в якості прототипу Але й цей спосіб через ізотермічні процеси малоефективний і пов'язаний із низьким коефіцієнтом корисної дії та забрудненням навколишнього середовища Завданням запропонованого технічного рішення є підвищення коефіцієнта корисної дм, а також зменшення наслідків забруднення навколишнього середовища шляхом заміни енергоносія на екологічно чистий Указане завдання досягається тим, що в пдропідйомній трубі утворюється вертикальний потік рідини навколишного середовища завдяки нагнітанню у цю трубу коло морського дна пустотілих кульок малих розмірів з матеріалу, що має питому вагу, меншу від питомої ваги рідини оточуючого середовища, наприклад із полістиролу За рахунок архімедової сили цих кульок транспортуються частинки незвязаної матеріальної сировини на базову плавучість Частинки мінеральної сировини видобуваються з дна водоймища (можливо, така сировина проходить часткове подрібнювання) і подаються в нижню частину пдропідйомної труби, звідки вертикальним потоком виносяться на поверхню водоймища Такий спосіб транспортування сипучого матеріалу має ряд переваг порівняно з прототипом По - перше, пустотілі кульки при ПІДЙОМІ залишаються незмінних розмірів, що обумовлює стабільний процес роботи пдропідіймача, на відміну від прототипу (ерліфту, при роботі якого повітряні бульбашки весь час збільшують свій розмір при зменшенні гідростатичного тиску, що інколи призводить до закупорювання трубопроводу і виникнення нестабільного, так званого снарядного руху) По - друге, при подачі таких пустотілих кульок не проходить процес стиснення їх у компресорі їх об'єм не змінюється навіть при нагнітанні в пдропідйомну трубу іншим нагнітачем Оскільки відсутнє стиснення, то відсутнє і нагрівання цих кульок перед подачею їх у вказану трубу водопідіймача За відсутності такого нагрівання відсутній і теплообмін між кульками й водою, яка надійшла в трубу пдропідіймача з навколишнього середовища, а це значить, що відсутній ізотермічний коефіцієнт корисної дії, котрий завжди менший одиниці За рахунок відсутності такого коефіцієнта значно підвищується загальний коефіцієнт корисної дії 00 ю со О) 10351 запропонованого гідропідіймача. Зауважимо, що все вищесказане мало місце у прототипі і тому його коефіцієнт корисної дії реально дуже малий. Крім того, при подачі бензину або керосину за корисною моделлю [1], чи повітря, котре в компресорі забруднюється маслами, якими змащуються циліндри та поршні компресора, згідно з технічним рішенням [2] дуже забруднюється водне середовище. У запропонованому способі таке забруднення відсутнє. На користь проронуємої корисної моделі потрібно віднести також можливість повторного використання енергоносія, тобто пустотілих кульок після їх відділення від гідросуміші, яка складається з частинок сировини, і вказаних пустотілих кульок, розмішаних у воді новколишнього середовища. Вказані вище ознаки є суттєвими і надають запропонованому винаходові нові позитивні властивості, що дозволяє вважати такий спосіб, як нова корисна модель. Запропонований спосіб транспортування сипучого матеріалу з дна океанів і морів пояснюється схемою, що наведена на Фіг. 1. Схема гідропідйому включає гідропідйомну трубу 1, де утворюється потік рідини, яка внизу закінчується всмоктуючим патрубком 2 плаваючого типу; трубу 3 для подачі легких пустотілих кульок 4, наприклад із полістиролу; камеру змішування 5, в котрий пустотілі кульки 4 розподіляються в рухомому потоці. Стабільний стан всієї конструкції у водному середовищі 6 підтримується поплавками 7. Подача частинок мінеральної сировини виконується за допомогою обладнання 8 через змішувач 9 потоком води 10, яка засмоктується з водного середовища 6. При транспортуванні частинок мінеральної си ровини із морського дна, вона за необхідності подрібнюється за допомогою обладнання 8 і подається у змішувач 9. У цей же час по трубі З нагнітаються пустотілі кульки 4 в камеру змішування 5, які утворюють в гідропідйомній трубі 1 безперервний потік, що піднімається на водну поверхню водоймища. Завдяки потоку води 10 з пустотілими кульками частинки мінеральної сировини, які попали через змішувач 9 у цей потік і транспортуються на водну поверхню водоймища, до базової плавучості. Пустотілі кульки подаються у такій кількості, щоб густина суміші в трубі, котра складається з пустотілих кульок, частинок мінеральної сировини і води, що їх переносить, була меншою, ніж густина води навколишнього середовища. Пустотілі кульки подаються в камеру змішування під напором, який компенсує різницю максимального рівня в трубі суміші з кульок, частинок мінеральної сировини і води, в котрій вони розмішані і рівня поверхні морської води. Резервуар накопичувач мінеральної сировини, а також обладнання для збору вспливаючих пустотілих кульок і подачі їх на повторне використання розташовуються на базовій плавучості. Порівнянно з прототипом запропонований спосіб має значні переваги, які виражаються в підвищенні коефіцієнта корисної дії системи транспортування, а також в забезпеченні екологічних питань такого транспортування мінеральної сировини. Джерела інформації 1. А.С. СССР №253725, Мкл E21f, E02f, Бюл. №31, 1969р. 2. Суреньянц Я., Эрлифти, М. - Л.: Стройиздат наркомстроя, 1940, - 84с. 10351 ФІГ. 1 Комп'ютерна верстка М Мацело Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП "Український інститут промислової власності", вул Глазунова, 1, м Київ - 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for transportation of bulk mineral material from the bottom of ocean or sea

Автори англійською

Sribniuk Stepan Mykhailovych, Sribniuk Mykhailo Stepanovych, Kovalenko Valentyna Petrivna

Назва патенту російською

Способ транспортировки сыпучего минерального сырья со дна океанов и морей

Автори російською

Срибнюк Степан Михайлович, Срибнюк Михаил Степанович, Коваленко Валентина Петровна

МПК / Мітки

МПК: F04F 1/18

Мітки: спосіб, сировини, дна, океанів, сипучої, транспортування, мінеральної, морів

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-10351-sposib-transportuvannya-sipucho-mineralno-sirovini-z-dna-okeaniv-i-moriv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб транспортування сипучої мінеральної сировини з дна океанів і морів</a>

Подібні патенти