Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для електроіскрового легування, що містить силовий трансформатор, випрямляч, накопичувальний конденсатор, електромагнітний вібратор, зміцнювальний електрод, контактну пластину, підсилювально-перетворювальний пристрій, підсумовувальний блок, два чутливих елементи, ходовий гвинт, каретку, причому до підсумовувального блока приєднані обидва чутливих елементи, а його вихід приєднаний до підсилювально-перетворювального пристрою, який відрізняється тим, що містить датчик шорсткості, який з'єднаний з входом підсилювача з змінним коефіцієнтом підсилення, вихід якого приєднаний до порівнювального блока, другий вхід якого приєднаний до блока, який задає режим легування, один вихід порівнювального блока приєднується до допоміжного підсилювача та конденсатора пам'яті, другий вихід приєднується до ключа, керуючий вхід якого приєднаний до таймера, вихід ключа приєднується до другого входу допоміжного підсилювача та другої обкладинки конденсатора пам'яті, вихід допоміжного підсилювача приєднаний до блока керування, який послідовно включений в ланцюг зарядки накопичувального конденсатора, та підсумовувального блока.

Текст

Пристрій для електроіскрового легування, що містить силовий трансформатор, випрямляч, накопичувальний конденсатор, електромагнітний вібратор, зміцнювальний електрод, контактну пластину, підсилювально-перетворювальний пристрій, підсумовувальний блок, два чутливих елементи, ходовий гвинт, каретку, причому до підсумовувального блока приєднані обидва чутливих елемен ти, а його вихід приєднаний до підсилювальноперетворювального пристрою, який відрізняється тим, що містить датчик шорсткості, який з'єднаний з входом підсилювача з змінним коефіцієнтом підсилення, вихід якого приєднаний до порівнювального блока, другий вхід якого приєднаний до блока, який задає режим легування, один вихід порівнювального блока приєднується до допоміжного підсилювача та конденсатора пам'яті, другий вихід приєднується до ключа, керуючий вхід якого приєднаний до таймера, вихід ключа приєднується до другого входу допоміжного підсилювача та другої обкладинки конденсатора пам'яті, вихід допоміжного підсилювача приєднаний до блока керування, який послідовно включений в ланцюг зарядки накопичувального конденсатора, та підсумовувального блока. Корисна модель відноситься до пристроїв для електрофізичних методів обробки, зокрема для легування, зміцнення та відновлення розмірів струмопровідних виробів та металорізальних інструментів. Відомі пристрої для електроіскрового легування [1], які використовуються в установках для електромеханічної обробки струмопровідних виробів та металорізальних інструментів. Такі пристрої не контролюють шорсткість поверхні в процесі легування. Відомо, що при легуванні струмопровідних виробів шорсткість поверхонь підвищується, що не можна допускати для деяких виробів. З відомих пристроїв для електроіскрового легування найбільш близьким за технічною суттю до корисної моделі є пристрій [2], що містить силовий трансформатор, випрямляч, накопичувальний конденсатор, електромагнітний вібратор, зміцнювальний електрод, контактну пластину, підсилювально-перетворювальний пристрій, підсумувальний блок, два чутливих елемента, ходовий гвинт, каретку, причому до блока що підсумовує, приєднані обидва чутливих елемента, а його вихід при єднаний до підсилювально-перетворювального пристрою. Під час роботи цього пристрою підсумувальний блок, порівнює технологічний струм і струм котушки вібратора і подає сигнал на підсилювально-перетворювальний пристрій, який за допомогою ходового гвинта та каретки змінює положення вібратора і таким чином підтримує постійними зазор між електродом та поверхнею, що легується, і технологічний струм. Недолік даного пристрою в тому, що при легуванні на м'яких режимах продуктивність низька. Продуктивність можна підвищити, якщо легувати на більш потужніших режимах, але при цьому суттєво зростає шорсткість поверхні після легування, що може привести до браку деталі. В основу корисної моделі поставлено задачу забезпечення легування на максимально можливих режимах з одночасним додержанням технічних умов по шорсткості. При таких умовах отримується найбільш вигідний режим легування та виключається поява бракованих деталей. Це дозволяє підвищити якість та продуктивність легування, а також зменшити витрати часу на виправлення браку та "*" Ю ^f CO ^Э т™ р С ^f ^^ ^D 5Г w 10345 повторне легування у випадку, якщо легована поверхня не відповідатиме умовам МІЦНОСТІ Поставлена задача досягається тим, що в пристрій, який містить силовий трансформатор, випрямляч, накопичувальний конденсатор, електромагнітний вібратор, зміцнювальний електрод, контактну пластину, підсилювальноперетворювальний пристрій, пщсумувальний блок, два чутливих елемента, ходовий гвинт, каретку, згідно з винаходом, уведені датчик шорсткості, який з'єднаний з входом підсилювача з змінним коефіцієнтом підсилення, вихід якого приєднаний до порівнюючого блоку, другий вхід якого приєднаний до блоку, який задає режим легування, один вихід порівнюючого блоку приєднується до допоміжного підсилювача та конденсатора пам'яті, другий приєднується до ключа, керуючий вхід якого приєднаний до таймера, вихід ключа приєднується до другого входу допоміжного підсилювача та другої обкладинки конденсатора пам'яті, вихід допоміжного підсилювача приєднаний до блоку керування, який послідовно включений в ланцюг зарядки накопичувального конденсатора, та підсумувального блока Введення датчика шорсткості, підсилювача зі змінним коефіцієнтом підсилення, порівнюючого блоку, блоку, який задає режим легування, допоміжного підсилювача, конденсатора пам'яті, ключа, таймера, блоку керування вигідно відрізняє запропонований пристрій для електроіскрового легування від прототипу, оскільки блок, який задає режим легування, та блок керування дають змогу встановлювати діапазон струму зарядки накопичувального конденсатора Датчик шорсткості, підсилювач з змінним коефіцієнтом підсилення та порівнюючий блок дають змогу автоматично змінювати режим легування та підтримувати шорсткість в заданому діапазоні Ключ, таймер, конденсатор пам'яті та допоміжний підсилювач забезпечують стабільність процесу легування В результаті забезпечується легування на максимально можливих режимах з одночасним додержанням технічних умов по шорсткості, як наслідок, підвищується якість та продуктивність легування На кресленні представлена схема запропонованого пристрою Пристрій для електроіскрового легування містить силовий трансформатор 1, випрямляч 2, накопичувальний конденсатор 3, електромагнітний вібратор 4, зміцнювальний електрод 5, контактну пластину 6, підсилювально-перетворювальний пристрій 7, пщсумувальний блок 8, два чутливих елемента 9 та 10, ходовий гвинт 11, каретку 12, датчик шорсткості 13, підсилювач 14 з змінним коефіцієнтом підсилення, порівнюючий блок 15, блок 16, який задає режим легування, допоміжний підсилювач 17, конденсатор пам'яті 18, ключ 19, таймер 20, блок керування 21 Пристрій для електроіскрового легування працює таким чином На блоці 16, який задає режим легування, перед початком роботи оператор встановлює значення струму зарядження накопичувального конденсатору 3, тобто задаємо режим легування При подачі напруги на силовий трансформатор 1 на його вторинних обмотках з'являється змінна напруга 3 одної із вторинних обмоток напруга подається на котушку електромагнітного вібратора 4, який передає коливальні рухи зміцнювальному електроду 5 А з іншої вторинної обмотки силового трансформатора 1 змінна напруга подається на випрямляч 2, звідки через блок керування 21 здійснюється зарядка накопичувального конденсатора 3 Зміцнювальний електрод 5, періодично входячи у контакт з оброблюваною деталлю здійснює, комутацію розрядного контура Пщсумувальний блок 8 порівнює струм з чутливого елемента 10, який пропорційний технологічному струму, струм з чутливого елемента 9, який пропорційний струму котушки вібратора 4, і напругу з допоміжного підсилювача 17, яка є напругою управління для блока керування 21 і визначає величину струму зарядження накопичувального конденсатору 3 Далі пщсумувальний блок 8 подає сигнал на підсилювально-перетворювальний пристрій 7, який за допомогою ходового гвинта 11 та каретки 12 змінює положення електромагнітного вібратора 4 і таким чином підтримує постійними зазор між електродом 5 та поверхнею, що легується На порівнюючий блок 15 подається напруга з блоку 16, який задає режим легування, та напруга з датчику шорсткості 13 через підсилювач зі змінним коефіцієнтом підсилення 14 Якщо шорсткість завелика, то напруга на виході порівнюючого блоку 15 зменшується, тобто зменшується напруга на конденсаторі пам'яті 18 та зменшується напруга на виході з допоміжного підсилювача 17, що призводить до зменшення струму зарядки накопичувального конденсатора 3 та зменшенню шорсткості поверхні Зазор між електродом 5 та поверхнею, що легується, при цьому залишається постійним, тому що зміна технологічного струму з чутливого елемента 10 на підсумувальному блоці 8 компенсується зміною напруги від допоміжного підсилювача 17 Зміна напруги з датчика шорсткості 13 відбудеться з запізненням на деякий час, який потрібен щоб датчик почав знімати інформацію з місця, де відбулось легування На цей час таймер 20 за допомогою ключа 19 відключає порівнюючий блок 15, при цьому попередня інформація залишається на конденсаторі пам'яті 18 Коли з датчика шорсткості 13 надійде інформація про стан поверхні, де відбулось легування, таймер 20 на короткий час вмикає ключ 19 та нова інформація з порівнюючого блоку 15 встановиться на конденсаторі пам'яті 18 Таким чином в процесі легування підтримується шорсткість поверхні та максимально можливий режим легування Джерела інформації 1 Самсонов Г В , Верхотуров А Д та ін «Электроискровое легирование металлических поверхностей», Київ, «Наукова думка», 1976, с 174, 186205 2 Авторське свідоцтво СРСР №1060386 Бюл №46, 1983р 10345 Комп'ютерна верстка А Попік Підписне Тираж 26 прим Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул Урицького, 45, м Київ, МСП, 03680, Україна ДП "Український інститут промислової власності", вул Глазунова, 1, м Київ - 4 2 , 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

A device for the electric-spark alloying

Автори англійською

Kosenko Anatolii Hryhorovych, Kovalevskyi Serhii Vadymovych

Назва патенту російською

Устройство для электроискрового легирования

Автори російською

Косенко Анатолий Григорьевич, Ковалевский Сергей Вадимович

МПК / Мітки

МПК: C30B 31/00, H01L 31/00

Мітки: пристрій, легування, електроіскрового

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-10345-pristrijj-dlya-elektroiskrovogo-leguvannya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для електроіскрового легування</a>

Подібні патенти