Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Система зброджування сусла у виробництві етанолу, що складається із дробарки зерна, змішувача помелу і води, апарата термоферментативної обробки, оцукрювача, які своїми виходами з′єднані між собою, а вихід оцукрювача трубопроводом з встановленим на ньому насосом із бродильним апаратом, причому поверх бродильного апарата встановлена сорочка термостабілізації, а нижня частина апарата підключена до сушарки барди, яка відрізняється тим, що у верхній частині бродильного апарата встановлено запобіжний клапан, а у нижній два патрубки, один із яких трубопроводом з′єднано з вакуумною камерою з шлюзовим затвором, що трубопроводами з′єднано з додатковим насосом, конденсатором та другим патрубком, при цьому верхня частина вакуумної камери трубопроводами через вакуумний насос з′єднані з конденсатором, парову фазу від якого подають на подальшу перегонку.

Текст

Реферат: Система зброджування сусла складається з дробарки зерна, змішувача помелу і води, апарата термоферментативної обробки, оцукрювача, бродильного апарата та сушарки барди. Бродильний апарат системи зброджування сусла виконано із клапаном і устатковано циркуляційним контуром у складі трубопроводу, насоса, вакуумної камери з шлюзовим затвором і вакуумним насосом. UA 103440 C2 (12) UA 103440 C2 UA 103440 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Система зброджування сусла у виробництві етанолу належить до технологічного обладнання, яке призначене для виробництва етанолу. Відома система зброджування сусла (Шиян П.Л., Сосницький В.В., Олійничук С.Т. Інноваційні технології спиртової промисловості. Теорія і практика: монографія. - К.: Видавничий дім "Асканія", 2009, рис. 3.2, стор. 100), що складається з дробарки зерна, змішувача помелу і води, апарата термоферментативної обробки, оцукрювача, бродильного апарата та сушарки барди. Але вказана система вимагає роботи бродильних апаратів в умовах їх вакуумування, що потребує зміцнення корпусів за умовами міцності і обмежує габаритні розміри апаратів, загальну продуктивність, регуляторні можливості по осмотичних тисках середовищ та зброджувальну активність дріжджів. В основу винаходу поставлено задачу вдосконалення системи зброджування сусла шляхом зміни конструкції, що зменшує матеріалоємність бродильних апаратів, дозволяє збільшувати габаритні розміри апаратів, їх продуктивність, регуляторні можливості по осмотичних тисках середовищ та зброджувальну активність дріжджів. Поставлена задача вирішується за рахунок того, що система зброджування сусла складається з дробарки зерна, змішувача помелу і води, апарата термоферментативної обробки, оцукрювача, бродильного апарата та сушарки барди. Згідно з винаходом бродильний апарат системи зброджування сусла устатковано циркуляційним контуром у складі трубопроводу, насоса, вакуумної камери з шлюзовим затвором і вакуумним насосом. Причинно-наслідковий зв'язок між ознаками, що пропонуються, і результатом, що очікується наступний. Устаткування системи циркуляційним контуром у складі трубопроводу, вакуумної камери з шлюзовим затвором і вакуумним насосом дає можливість видалення спирту з середовища у вакуумній камері, забезпечує підвищення продуктивності та регуляторні можливості по осмотичних тисках середовищ. Таким чином сукупність запропонованих ознак дозволяє забезпечити в повному обсязі очікуваний технічний результат. На кресленні показано систему зброджування сусла. Система складається з дробарки 1, змішувача 2 помелу і води, апарата термоферментативної обробки 3, оцукрювача 4, насоса 5, бродильного апарата 6 з сорочкою термостабілізації 7 і запобіжним клапаном 8, з'єднаного з сушаркою для барди 15 та циркуляційним контуром у складі: Двох патрубків 16.17, що встановлено у нижній частині бродильного апарата 6. Один із патрубків 16, трубопроводом з'єднано з вакуумною камерою 10 з шлюзовим затвором 11, що трубопроводами з'єднано з додатковим насосом 13, конденсатором 14 та другим патрубком 17. Верхня частина вакуумної камери 10 трубопроводами через вакуумний насос 10 з'єднані з конденсатором 14. Система зброджування сусла у виробництві етанолу працює наступним чином. Перероблювана зернова маса подається на дробарку 1, з якої помел потрапляє у змішувач 2, де готується заміс з водою і ферментами. Приготований заміс передається в апарат 3 ферментативної обробки середовища, а потім в оцукрювач 4, з якого насосом 5 середовище надходить в бродильний апарат 6 з сорочкою термостабілізації 7 і запобіжним клапаном 8. Також у бродильний апарат подається на складку дріжджова маса. За допомогою сорочки термостабілізації досягається номінальна температура бродіння середовища у бродильному апараті. Включенням вакуумного насоса 12 у вакуумній камері 10 досягається зниження тиску до величини 78-80 мм ртутного стовпчика, що відповідає температурі кипіння спирту при 30 °C. Створення розрідження у вакуумній камері приводить до засмоктування середовища у трубопровід 9 і диспергування його в об'єм вакуумної камери. При цьому здійснюється активне випаровування спирту, відбирання його у формі парової фази, зниження концентрації у рідинній фазі та охолодження середовища. При цьому дріжджі залишаються в активній фазі життєдіяльності. Концентрація спирту в рідинній фазі у вакуумній камері знижується до нуля і рідинна фаза через шлюзовий затвор 11 насосом 13 подається у конденсатор 14, де нагрівається, забезпечуючи охолодження і конденсацію парової фази. Парова фаза, тобто суміш парів спирту і води, подається на подальшу перегонку, а рідинна фаза повертається в бродильний апарат. Вилучення спирту з останньої приводить до стабілізації осмотичного тиску в середовищі бродильного апарата, що означає можливість 1 UA 103440 C2 5 подовження зброджування цукрів, одержання на виході суміші спирту і води з концентрацією першого 50-60 % та обмеження енергетичних витрат на наступний етап перегонки. Технічний результат полягає в зменшенні матеріалоємності бродильних апаратів, збільшенні їх габаритних розмірів та продуктивності, збільшенні регуляторних можливостей по осмотичних тисках середовищ та збереженні зброджувальної активності дріжджів. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 10 15 Система зброджування сусла у виробництві етанолу, що складається із дробарки зерна, змішувача помелу і води, апарата термоферментативної обробки, оцукрювача, які своїми виходами з′єднані між собою, а вихід оцукрювача трубопроводом з встановленим на ньому насосом із бродильним апаратом, причому поверх бродильного апарата встановлена сорочка термостабілізації, а нижня частина апарата підключена до сушарки барди, яка відрізняється тим, що у верхній частині бродильного апарата встановлено запобіжний клапан, а у нижній два патрубки, один із яких трубопроводом з′єднано з вакуумною камерою з шлюзовим затвором, що трубопроводами з′єднано з додатковим насосом, конденсатором та другим патрубком, при цьому верхня частина вакуумної камери трубопроводами через вакуумний насос з′єднані з конденсатором, парову фазу від якого подають на подальшу перегонку. Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Sokolenko Anatolii Ivanovych, Piddubnyi Volodymyr Antonovych, Maksymenko Iryna Fadeivna

Автори російською

Соколенко Анатолий Иванович, Поддубный Владимир Антонович, Максименко Ирина Фаддеевна

МПК / Мітки

МПК: C12G 3/10, C12C 7/22, B01D 3/10

Мітки: зброджування, етанолу, система, сусла, виробництві

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-103440-sistema-zbrodzhuvannya-susla-u-virobnictvi-etanolu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Система зброджування сусла у виробництві етанолу</a>

Подібні патенти