Спосіб одержання органо-мінерального добрива

Номер патенту: 103426

Опубліковано: 10.12.2015

Автори: Юрєнас Вальдас, Колісніченко Олександр Миколайович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб одержання органо-мінерального добрива, що включає використання попелу від спалювання палива рослинного походження, який відрізняється тим, що до попелу додають викопне мелене буре вугілля в кількості 4-12 % по сухій речовині, перемішують, доводять до вологості 10-24 %, гранулюють, після чого просушують до вологості 5-8 % та сепарують до необхідних розмірів.

Текст

Реферат: Спосіб одержання органо-мінерального добрива включає використання попелу від спалювання палива рослинного походження, до якого додають викопне мелене буре вугілля в кількості 412 % по сухій речовині, перемішують, доводять до вологості 10-24 %, гранулюють, після чого просушують до вологості 5-8 % та сепарують до необхідних розмірів. UA 103426 U (12) UA 103426 U UA 103426 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Корисна модель належить до виробництва гранульованого органо-мінерального добрива із суміші бурого вугілля (лігніту) та попелу (золи, золошлаків) від спалювання палива рослинного походження. Відомий спосіб отримання мінерального добрива з попелу [див. Патент на винахід № 45859, C05D9/02, патент на винахід № 96628, C05D11/00], в якому до золи соняшника додається вода. Але таке добриво в своєму складі містить лише зольні елементи, в ньому відсутні корисні для росту рослин солі фульвокислот і гумінових кислот. Також відомо отримання органо-мінерального добрива шляхом обробки бурого вугілля (лігніту) лугами або кислотами промислового походження, [Хімічна промисловість України, 2001, № 5 ст. 22-23], з метою переведення гумінових і фульвокислот вугілля в легкодоступну рослинам форму. Недоліком такого способу є те, що реагенти промислового походження (луги, кислоти) дорогі та мають штучне хімічне походження, а їх застосування вимагає складного апаратурного вирішення для забезпечення безпеки персоналу та довкілля. В основу корисної моделі поставлена задача, яка полягає в тому, щоб отримати органомінеральне добриво з природних компонентів: викопного бурого вугілля та попелу від спалювання палива рослинного походження, що дасть змогу забезпечити його екологічність і агрономічну ефективність при відносній простоті технологічного процесу. Поставлена задача вирішується тим, що у способі отримання органо-мінерального добрива, що включає використання попелу від спалювання палива рослинного походження, згідно з корисною моделлю, до попелу додають викопне мелене буре вугілля в кількості 4-12 % по сухій речовині, перемішують, доводять до вологості 10-24 %, гранулюють, після чого просушують до вологості 5-8 % та сепарують до необхідних розмірів. Спосіб одержання органо-мінерального добрива здійснюють наступним чином: при температурі більше 0° С до попелу додають мелене буре вугілля в кількості 4-12 % по сухій речовині; а) при подальшій грануляції способом агломерації на лопатних чи тарілчастих грануляторах суміш зволожують до 10-16 %. При потребі додають мікроелементи і стимулятори росту. Після цього суміш гранулюють, потім утворені гранули просушують до вологості 5-8 %, сепарують з метою отримання товарних фракцій; б) при подальшій грануляції способом формування на шнековому грануляторі-екструдері суміш зволожують до 16-24 % для отримання пастоподібної маси. При потребі додають мікроелементи і стимулятори росту. Після цього суміш гранулюють, потім утворені гранули просушують до вологості 5-8 %, при потребі подрібнюють, потім сепарують з метою отримання товарних фракцій. У виготовлених в такий спосіб органо-мінеральних добривах, крім зольних елементів, міститься 2-5 % гумінових речовин, в тому числі 0,5-1,5 % водорозчинних у формі гумату калію. Визначення ефективності комплексного органо-мінерального добрива у вегетаційному досліді на рослинах ячменю показало, що внесення отриманого запропонованим способом добрива забезпечило приріст маси рослин на 13-18 % вищий в порівнянні з відомим мінеральним добривом, отриманим лише із палива без додавання бурого вугілля. Переваги запропонованого способу такі: просте апаратурне вирішення, бо необхідна апаратура лише для твердофазного процесу; висока безпечність та екологічність; простий контроль та управління процесом, що підвищує економічну ефективність; всі процеси проходять при температурі нижче 90 градусів за Цельсієм, що запобігає руйнуванню гумінових речовин; ефективна утилізація твердих відходів рослинного походження - попелу (золи та золошлаків). Отримане таким способом органо-мінеральне добриво, в порівнянні з аналогами та прототипом, має наступні переваги: містить як мінеральні (зольні) елементи, так і органічні гумінові речовини, що сприяють відновленню родючості ґрунту та підвищенню урожайності та ефективності використання мінеральних добрив. 50 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 55 Спосіб одержання органо-мінерального добрива, що включає використання попелу від спалювання палива рослинного походження, який відрізняється тим, що до попелу додають викопне мелене буре вугілля в кількості 4-12 % по сухій речовині, перемішують, доводять до вологості 10-24 %, гранулюють, після чого просушують до вологості 5-8 % та сепарують до необхідних розмірів. 1 UA 103426 U Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

A method of producing organic fertilizers

Автори англійською

Kolisnichenko Oleksandr Mykolajovych, Valdas Yurens

Назва патенту російською

Способ получения органоминерального удобрения

Автори російською

Колисниченко Александр Николаевич, Юренас Вальдас

МПК / Мітки

МПК: C05F 11/02, C05D 11/00

Мітки: одержання, органо-мінерального, спосіб, добрива

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-103426-sposib-oderzhannya-organo-mineralnogo-dobriva.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб одержання органо-мінерального добрива</a>

Подібні патенти