Спосіб виявлення вірулентних штамів бактерій erysipelothrix rhusiopathiae з використанням інфузорій tetrahymena pyriformis

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб виявлення вірулентних штамів бактерій Erysipelothrix rhusiopathiae з використанням інфузорій Tetrahymena pyriformis, який відрізняється тим, що для проведення біологічної проби використовують чисті (аксенічні) культури інфузорій Tetrahymena pyriformis.

Текст

Реферат: Спосіб виявлення вірулентних штамів бактерій Erysipelothrix rhusiopathiae з використанням інфузорій Tetrahymena pyriformis, причому для проведення біологічної проби використовують чисті (аксенічні) культури інфузорій Tetrahymena pyriformis. UA 103220 U (12) UA 103220 U UA 103220 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Корисна модель належить до способів лабораторної діагностики інфекційних хвороб і може знайти застосування в практичній та науковій діяльності для виявлення вірулентних штамів бактерій Erysipelothrix rhusiopathiae. Відомий спосіб бактеріологічної діагностики інфекційних хвороб - біологічна проба - полягає у експериментальному зараженні лабораторних тварин досліджуваною культурою чи емульсією з патологічного матеріалу. Зазначений спосіб базується на високій чутливості до зараження Erysipelothrix rhusiopathiae білих мишей та голубів. Недоліками цього методу є загибель теплокровних лабораторних тварин, їх значна вартість та тривалий час діагностики (5-6 діб). В основу поставлено задачу знайти спосіб виявлення вірулентних штамів бактерій Erysipelothrix rhusiopathiae без використання теплокровних лабораторних тварин та скоротити час на проведення діагностики. Для вирішення поставленої задачі були використані чисті (аксенічні) культури інфузорій Tetrahymena pyriformis. Відомо, що вірулентні штами Erysipelothrix rhusiopathiae викликають в культурах Tetrahymena pyriformis сильний цитопатогенний ефект (Эпидемиологические аспекты экологии бактерий / [Литвин В.Ю., Гинцбург А.Л., Пушкарева В.И. и др.]. - М.: Фармарус - Принт, 1998.-255 с.). Виявлення вірулентних штамів бактерій Erysipelothrix rhusiopathiae з використанням інфузорій Tetrahymena pyriformis полягає у наступному: 1) досліджувану культуру Erysipelothrix rhusiopathiae чи підготовлену емульсію патологічного матеріалу додають до чистої культури інфузорій Tetrahymena pyriformis у співвідношенні 1:5; 2) як контроль використовують аналогічні співвідношення поживного середовища (при дослідженні культур Erysipelothrix rhusiopathiae) чи розчинника (при дослідженні патологічного матеріалу) і чистої культури інфузорій Tetrahymena pyriformis. 3) для забезпечення однакового початкового вмісту Tetrahymena pyriformis у групах дослідних та контрольних зразків для інокуляції слід використовувати одну вихідну культуру інфузорій. 4) пробірки з дослідними та контрольними зразками закривають ватно-марлевими корками та розміщують за температури +22,0±3,0 °C. 5) через 24 години проводять підрахунок інфузорій Tetrahymena pyriformis у зразках із 3 використанням камери Фукс-Розенталя та розраховують щільність їх культур на 1 см . З кожного зразка відбирають не менше 3 проб, у кожній підраховують інфузорій не менше, ніж у 10 квадратах. Показник вмісту інфузорій у зразку визначають як середнє число клітин у пробах з усіх повторюваностей. Облік результатів проводять шляхом порівняння середнього вмісту інфузорій у відповідних групах дослідних та контрольних зразків за наступними критеріями: Результат негативний - різниця вмісту інфузорій у дослідних та контрольних зразках менше 25 %; Результат сумнівний - вміст інфузорій у контролі перевищує їх вміст у досліді від 25,0 % до 49,0 %; Результат позитивний - вміст інфузорій у контролі перевищує їх вміст у досліді на 50 % і більше. Використання запропонованого способу виявлення вірулентних штамів бактерій Erysipelothrix rhusiopathiae з використанням чистих культур інфузорій Tetrahymena pyriformis у порівнянні з існуючим способом забезпечує наступні переваги: для проведення діагностики не використовуються теплокровні лабораторні тварини (білі миші та голуби), чим досягається дотримання принципів біоетики та помітно зменшуються витрати; у 5-6 разів скорочується час на проведення досліджень. Таким чином, спосіб виявлення вірулентних штамів бактерій Erysipelothrix rhusiopathiae з використанням інфузорій Tetrahymena pyriformis для дає можливість значно здешевити та прискорити проведення діагностичних досліджень. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 55 Спосіб виявлення вірулентних штамів бактерій Erysipelothrix rhusiopathiae з використанням інфузорій Tetrahymena pyriformis, який відрізняється тим, що для проведення біологічної проби використовують чисті (аксенічні) культури інфузорій Tetrahymena pyriformis. 1 UA 103220 U Комп’ютерна верстка О. Гергіль Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method of detection of virulent strains of bacteria erysipelothrix rhusiopathiae using ciliates tetrahymena pyriformis

Автори англійською

Gulai Oleksandr Volodymyrovych, Zhukorskyi Ostap Myroslavovych, Gulai Vitalii Volodymyrovych, Tkachuk Natalii Pavlivna

Назва патенту російською

Способ выявления вирулентных штаммов бактерий erysipelothrix rhusiopathiae с использованием инфузорий tetrahymena pyriformis

Автори російською

Гулай Александр Владимирович, Жукорський Остап Мирославович, Гулай Виталий Владимирович, Ткачук Наталья Павловна

МПК / Мітки

МПК: A61K 35/74, C07K 14/195

Мітки: вірулентних, rhusiopathiae, pyriformis, бактерій, виявлення, штамів, використанням, tetrahymena, erysipelothrix, інфузорій, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-103220-sposib-viyavlennya-virulentnikh-shtamiv-bakterijj-erysipelothrix-rhusiopathiae-z-vikoristannyam-infuzorijj-tetrahymena-pyriformis.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб виявлення вірулентних штамів бактерій erysipelothrix rhusiopathiae з використанням інфузорій tetrahymena pyriformis</a>

Подібні патенти