Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Рейковий магнітний дефектоскоп, що містить раму транспортного засобу, укріплену на ній систему, що намагнічує, у вигляді П-подібного магнітопроводу, кожний з постійних магнітів з'єднаний з кінцями магнітопроводу додатковим магнітопроводом шарнірно за допомогою вала, датчик магнітного поля, сполучений з електронною апаратурою реєстрації, який відрізняється тим, що датчик магнітного поля з'єднаний з магнітопроводом немагнітним підвісом шарнірно за допомогою додаткового вала.

Текст

Дивитися

Реферат: Рейковий магнітний дефектоскоп містить раму транспортного засобу, укріплену на ній систему, що намагнічує, у вигляді П-подібного магнітопроводу, кожний з постійних магнітів з'єднаний з кінцями магнітопроводу додатковим магнітопроводом шарнірно за допомогою вала, датчик магнітного поля, сполучений з електронною апаратурою реєстрації. Датчик магнітного поля з'єднаний з магнітопроводом немагнітним підвісом шарнірно за допомогою додаткового вала. UA 103161 U (12) UA 103161 U UA 103161 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Корисна модель належить до дефектоскопії рейок та може використовуватися при швидкісній магнітній дефектоскопії рейок при їхній експлуатації на залізниці. Відомий рейковий магнітний дефектоскоп, що містить раму транспортного засобу, укріплену на ній систему, що намагнічує, у вигляді П-подібного магнітопроводу, кожний з постійних магнітів з'єднаний з кінцями магнітопроводу додатковим магнітопроводом шарнірно за допомогою вала, а також містить датчик магнітного поля, сполучений з електронною апаратурою реєстрації [див. патент України № 20977, МПК В61К 9/00, опубл. 15.02.2007, бюл. № 2]. Цей дефектоскоп є найближчим аналогом. Недолік відомого рейкового магнітного дефектоскопа полягає в тому, що він не забезпечує високу надійність роботи через можливість руйнування датчика магнітного поля випадковою перешкодою. В основу корисної моделі поставлено задачу вдосконалення рейкового магнітного дефектоскопа шляхом того, що датчик магнітного поля з'єднаний з магнітопроводом немагнітним підвісом шарнірно за допомогою додаткового вала, що забезпечить підвищення надійності роботи дефектоскопа. Поставлена задача вирішується тим, що рейковий магнітний дефектоскоп, який містить раму транспортного засобу, укріплену на ній систему, що намагнічує, у вигляді П-подібного магнітопроводу, кожний з постійних магнітів з'єднаний з кінцями магнітопроводу додатковим магнітопроводом шарнірно за допомогою вала, а також датчик магнітного поля, сполучений з електронною апаратурою реєстрації, згідно з корисною моделлю, датчик магнітного поля з'єднаний з магнітопроводом немагнітним підвісом шарнірно за допомогою додаткового вала. Суть корисної моделі пояснюється кресленням (Фіг. 1, 2), де зображено рейковий магнітний дефектоскоп, що містить раму 1 транспортного засобу, укріплену на ній систему, що намагнічує, у вигляді П-подібного магнітопроводу 2, постійні магніти 3, додаткові магнітопроводи 4, вали 5, упори 6, датчик магнітного поля 7, розташований між постійними магнітами 3 та сполучений з електронною апаратурою реєстрації (на кресленнях не показана), немагнітний підвіс 8, додатковий вал 9 та додатковий упор 10. Рейковий магнітний дефектоскоп працює наступним чином. Колеса транспортного засобу рухаються по рейці 11 з перешкодою 12. На Фіг. 1 стрілками показаний напрямок руху транспортного засобу та напрямок обертання постійного магніту 3 та додаткового магнітопроводу 4 навколо вала 5 при його наїзді на перешкоду 12 (розглядається випадок, коли один із постійних магнітів 3 ударяється об виниклу перешкоду 12). За рахунок шарнірної підвіски постійний магніт 3 разом з додатковим магнітопроводом 4, повертаючись, піднімається, пропускаючи перешкоду 12. Після її проходження відхилені постійний магніт 3 та додатковий магнітопровід 4 під дією власної ваги вертаються в робоче положення до упору 6. На Фіг. 2 стрілками показаний напрямок руху транспортного засобу та напрямок обертання датчика магнітного поля 7 та немагнітного підвісу 8 навколо додаткового вала 9 при його наїзді на перешкоду 12 (розглядається випадок, коли датчик магнітного поля 7 ударяється об виниклу перешкоду 12). За рахунок шарнірної підвіски датчик магнітного поля 7 з немагнітним підвісом 8, повертаючись, піднімається, пропускаючи перешкоду 12. Після її проходження відхилені датчик магнітного поля 7 та немагнітний підвіс 8 під дією власної ваги вертаються в робоче положення до додаткового упору 10. Пропонована корисна модель забезпечить підвищення надійності роботи дефектоскопа. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Рейковий магнітний дефектоскоп, що містить раму транспортного засобу, укріплену на ній систему, що намагнічує, у вигляді П-подібного магнітопроводу, кожний з постійних магнітів з'єднаний з кінцями магнітопроводу додатковим магнітопроводом шарнірно за допомогою вала, датчик магнітного поля, сполучений з електронною апаратурою реєстрації, який відрізняється тим, що датчик магнітного поля з'єднаний з магнітопроводом немагнітним підвісом шарнірно за допомогою додаткового вала. 1 UA 103161 U Комп’ютерна верстка О. Рябко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Rail flaw magnetic fault detector

Автори англійською

Smyrnyy Myhaylo Fedorovych, Marchenko Dmytro Mykolayoych, Shapran Evgen Mykolayovych, Boyko Grygoriy Oleksiyovych, Bigvava Vitaliy Antonovych

Назва патенту російською

Рельсовый магнитный дефектоскоп

Автори російською

Смирный Михаил Федорович, Марченко Дмитрий Николаевич, Шапран Евгений Николаевич, Бойко Григорий Алексеевич, Бигвава Виталий Антонович

МПК / Мітки

МПК: B61K 9/00

Мітки: рейковий, магнітний, дефектоскоп

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-103161-rejjkovijj-magnitnijj-defektoskop.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Рейковий магнітний дефектоскоп</a>

Подібні патенти