Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Змішувально-бродильно-формувальний агрегат, що складається з приводу, робочої камери змішування, двовального робочого органу з пустотілими валами, камери бродіння, штока, стабілізуючої решітки та формувального вузла, який відрізняється тим, що над робочою камерою змішування встановлена камера попереднього змішування компонентів, а у внутрішній поверхні пустотілих валів розташований вал із зовнішньою різьбою, в зачеплення з яким входить шток, з'єднаний з стабілізуючою решіткою, довжина якого відповідає довжині камери бродіння.

Текст

Реферат: Змішувально-бродильно-формувальний агрегат складається з приводу, робочої камери змішування, двовального робочого органу з пустотілими валами, камери бродіння, штока, стабілізуючої решітки та формувального вузла. Над робочою камерою змішування встановлена камера попереднього змішування компонентів, а у внутрішній поверхні пустотілих валів розташований вал із зовнішньою різьбою, в зачеплення з яким входить шток, з'єднаний з стабілізуючою решіткою, довжина якого відповідає довжині камери бродіння. UA 103121 U (12) UA 103121 U UA 103121 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Корисна модель належить до харчової промисловості, а саме до хлібопекарської галузі, може використовуватися як пристрій для замішування, бродіння і формування виробів з дріжджового тіста. Відомий змішувально-бродильно-формувальний агрегат, що складається з приводу, робочої камери, двовального робочого органу з пустотілими валами, камери бродіння, штока, стабілізуючої решітки та формувального вузла [Патент України № 76221, Опубл. 25.12.12, Бюл. № 24]. Агрегат має недоліки: 1) не забезпечується якісне перемішування компонентів тіста; 2) складний та громіздкий механізм вивантаження тіста. В основу корисної моделі поставлено задачу розробки змішувально-бродильноформувального агрегату, з камерою для попереднього змішування компонентів тіста та механізмом вивантаження тіста з камери бродіння. Вирішення поставленої задачі базується на тому, що у змішувально-бродильноформувальному агрегаті, що складається з приводу, робочої камери, двовального робочого органу з пустотілими валами, камери бродіння, штока, стабілізуючої решітки та формувального вузла, згідно з корисною моделлю, агрегат має камеру попереднього змішування компонентів, а у внутрішній поверхні пустотілих валів розташований вал із зовнішньою різьбою, в зачеплення з яким входить шток, з'єднаний з стабілізуючою решіткою, довжина якого відповідає довжині камери бродіння. Причинно-наслідковий зв'язок між сукупністю ознак, що заявляються, та технічним результатом полягає у наступному: камера попереднього змішування дозволить попередньо змішати компоненти тіста та краще замісити його, виконання камери змішування компонентів та камери замішування тіста із двома робочими органами для замісу і нагнітання тіста в камеру бродіння дозволяє поєднати операції змішування та замішування, бродіння та формування виробів з дріжджового тіста в одному агрегаті; Завдяки тому, що у внутрішній поверхні пустотілих валів, розташований вал із зовнішньою різьбою, в зачеплення з яким входить шток, з'єднаний з стабілізуючою решіткою, довжина якого відповідає довжині камери бродіння, вивантажується тісто. Суть корисної моделі пояснюється кресленням, де зображено схему змішувальнобродильно-формувального агрегату з камерою попереднього змішування (Фіг. 1). Змішувально-бродильно-формувальний агрегат з камерою попереднього змішування складається з: приводу і, ланцюгової передачі 2, камери попереднього змішування 3, приймальної воронки 4, камери замішування 5, робочих органів 6, пустотілого вала 7. оглядового вікна 8, камери бродіння 9, формувального елемента 10. На Фіг. 2. зображено механізм вивантаження. Механізм вивантаження складається з: пустотілого вала 7, внутрішнього вала 11, штока 12. Змішувально-бродильно-формувальний агрегат з камерою попереднього змішування працює наступним чином. Сировина, відповідно до рецептури, надходить в приймальну воронку 4, де змішуються компоненти тіста у камері попереднього змішування 3, після чого підготовлена суміш потрапляє до камери замішування 5, де за допомогою робочих органів 6 проходить власне заміс тіста та пластифікація, після цього тісто потрапляє до камери бродіння 9, де насичується вуглекислим газом в кількості, необхідній для розрихлення тістових заготовок під час екструдування, через отвори формуючого вузла 10, формується та вивантажується безпосередньо на під печі у вигляді безперервних джгутів або окремих заготовок при потоковому виробництві. Для вивантаження залишку тіста з камери бродіння встановлено механізм вивантаження (Фіг. 2), який працює наступним чином: у пустотілому валу 7, розташований внутрішній вал 11, на якому нарізана зовнішня різьба, входить в зачеплення з штоком 12, довжина якого відповідає довжині бродильної камери, обертаючись, внутрішній вал 11 приводить в дію шток 12 і вивантажує тісто. Технічний результат полягає у якісному змішуванні компонентів тіста та покращенні власне замісу та пластифікації тіста, також розроблено зручний та компактний механізм вивантаження тіста з камери бродіння. 1 UA 103121 U ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 10 Змішувально-бродильно-формувальний агрегат, що складається з приводу, робочої камери змішування, двовального робочого органу з пустотілими валами, камери бродіння, штока, стабілізуючої решітки та формувального вузла, який відрізняється тим, що над робочою камерою змішування встановлена камера попереднього змішування компонентів, а у внутрішній поверхні пустотілих валів розташований вал із зовнішньою різьбою, в зачеплення з яким входить шток, з'єднаний з стабілізуючою решіткою, довжина якого відповідає довжині камери бродіння. Комп’ютерна верстка О. Рябко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Mixing fermentation molding machine with working mixing chamber

Автори англійською

Telichkun Volodymyr Ivanovych, Telechkun Iuliia Stanislavivna, Rachik Vitalii Viktorovych, Desyk Mykola Grygorovych, Kravchenko Olekasndr Ivanovych

Назва патенту російською

Смесительно-бродильно-формирующий агрегат с камерой предварительного смешивания

Автори російською

Теличкун Владимир Иванович, Теличкун Юлия Станиславовна, Рачок Виталий Викторович, Десик Николай Григорьевич, Кравченко Александр Иванович

МПК / Мітки

МПК: A21C 13/00, A21C 1/08

Мітки: попереднього, камерою, змішування, змішувально-бродильно-формувальний, агрегат

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-103121-zmishuvalno-brodilno-formuvalnijj-agregat-z-kameroyu-poperednogo-zmishuvannya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Змішувально-бродильно-формувальний агрегат з камерою попереднього змішування</a>

Подібні патенти