Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Платина круглов'язальної машини, що містить головку з борідкою, носиком, горловиною і робочою ділянкою, та хвостовик з п'яткою з другою робочою ділянкою, яка відрізняється тим, що додатково обладнана двома скобами-накладками, одна з яких закріплена на робочій ділянці головки, а друга закріплена на робочій ділянці п'ятки.

Текст

Реферат: Платина круглов'язальної машини, що містить головку з борідкою, носиком, горловиною і робочою ділянкою, та хвостовик з п'яткою з другою робочою ділянкою, причому додатково обладнана двома скобами-накладками, одна з яких закріплена на робочій ділянці головки, а друга закріплена на робочій ділянці п'ятки. UA 102904 U (54) ПЛАТИНА КРУГЛОВ'ЯЗАЛЬНОЇ МАШИНИ UA 102904 U UA 102904 U 5 10 15 20 25 30 35 Корисна модель належить до галузі легкого машинобудування, а саме, до платин круглов'язальних машин. Відома платина круглов'язальної машини, що містить головку з борідкою, носиком, горловиною і робочою ділянкою, та хвостовик з п'яткою з другою робочою ділянкою, (Піпа Б.Ф., Плешко С.А. Удосконалення робочих органів механізмів в'язання круглов'язальних машин. - К.: КНУТД, 2012, с. 261, рис. 4.29, б). Малий радіус кривизни робочих ділянок платини, розташованих в зоні взаємодії з клинами механізму в'язання, не перевищує, наприклад для круглов'язальних машин типу КО, 0,1 мм, що викликає значні контактні напруження в парі платина-клин та зумовлює значні навантаження платини і як наслідок, зниження довговічності її роботи. Таким чином в основу корисної моделі покладена задача створити таку платину круглов'язальної машини, в якій введенням нових елементів та їх зв'язків забезпечилось би підвищення довговічності роботи платини. Поставлена задача вирішена тим, що платина круглов'язальної машини, що містить головку з борідкою, носиком, горловиною і робочою ділянкою, та хвостовик з п'яткою з другою робочою ділянкою, згідно з корисною моделлю, додатково обладнана двома скобами-накладками, одна з яких закріплена на робочій ділянці головки, а друга закріплена на робочій ділянці п'ятки. Обладнання платини круглов'язальної машини двома скобами-накладками, одна з яких закріплена на робочій ділянці головки, а друга закріплена на робочій ділянці п'ятки, дозволяє збільшити радіус кривизни робочих ділянок, що взаємодіють в процесі роботи круглов'язальної машини з клинами, і, тим самим, зменшити величину контактних напружень в парі платина-клин, що призводить до підвищення довговічності роботи платини круглов'язальної машини. На фіг. 1 представлено загальний вид платини. На фіг. 2 представлено розріз А-А голівки платини. На фіг. 3 представлено розріз Б-Б п'ятки платини. Платина круглов'язальної машини виконана у вигляді тонкої пластини, що містить головку 1 з борідкою 2, носиком 3, горловиною 4 і робочою ділянкою 5, хвостовик 6 з п'яткою 7 з другою робочою ділянкою 8 та дві скоби-накладки 9, 10. Причому скоба-накладка 9 закріплена на робочій ділянці 5 головки 1, а скоба-накладка 10 закріплена на робочій ділянці 8 п'ятки 7. Принцип роботи платини такий. При вмиканні круглов'язальної машини платини, встановлені в платиновому кільці (на фіг. 1-3 не показано), починають обертатися. При цьому платина, взаємодіючи скобами-накладками 9, 10 з клинами механізму в'язання (на фіг. 1-3 не показані), одержує зворотно-поступальний рух в радіальному напрямку. Носик 3 та горловина 4, взаємодіючи з петлями трикотажного полотна (на фіг. 1-3 не показано) забезпечують здійснення процесу петлетворення. Взаємодія скоб-накладок 9, 10 з клинами за рахунок збільшеного радіусу кривизни зумовлює зменшення контактних напружень в парі платина-клин, що забезпечує підвищення довговічності роботи платини круглов'язальної машини. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 40 Платина круглов'язальної машини, що містить головку з борідкою, носиком, горловиною і робочою ділянкою, та хвостовик з п'яткою з другою робочою ділянкою, яка відрізняється тим, що додатково обладнана двома скобами-накладками, одна з яких закріплена на робочій ділянці головки, а друга закріплена на робочій ділянці п'ятки. 1 UA 102904 U Комп’ютерна верстка Л. Литвиненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Sinker of circular knitting machine

Автори англійською

Pipa Borys Fedorovych, Muzychyshyn Sergii Volodymyrovych, Pavlenko Georgii Ivanovych

Назва патенту російською

Платина кругловязальной машины

Автори російською

Пипа Борис Федорович, Музычишин Сергей Владимирович, Павленко Георгий Иванович

МПК / Мітки

МПК: D04B 15/06

Мітки: круглов'язальної, машини, платина

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-102904-platina-kruglovyazalno-mashini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Платина круглов’язальної машини</a>

Подібні патенти