Високовольтний випробувальний трансформатор напруги

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Високовольтний випробувальний трансформатор напруги, що містить заповнений ізолюючим середовищем корпус, всередині якого розміщено магнітопровід активної частини з низьковольтною, високовольтною та вимірювальною обмотками, відповідним чином ізольованих одна від одної та від магнітопроводу і корпусу трансформатора, а відводи всіх обмоток через відповідні уводи виведені на корпус трансформатора, що має під'єднання для заземлення, який відрізняється тим, що між низьковольтним відводом вимірювальної обмотки, який звичайно підлягає заземленню, та під'єднанням для заземлення включено конденсатор або інший пристрій з властивостями електричної ємності, що компенсує індуктивність розсіювання вимірювальної обмотки.

2. Високовольтний випробувальний трансформатор напруги за п. 1, який відрізняється тим, що паралельно конденсатору або іншому пристрою з властивостями електричної ємності, що компенсує індуктивність розсіювання вимірювальної обмотки, включено захисний розрядник.

Текст

Реферат: Винахід належить до галузі електротехніки, зокрема високовольтних випробувальних трансформаторів напругою 35-110 кВ і вище, переважно, з каскадною конструкцією обмоток, в яких є підвищена індуктивність розсіювання вимірювальної обмотки, призначених для випробування ізоляції високовольтного обладнання, засобів електробезпеки, високовольтних електричних кабелів тощо. Високовольтний випробувальний трансформатор напруги містить заповнений ізолюючим середовищем корпус, всередині якого розміщено магнітопровід активної частини з низьковольтною обмоткою, багатошаровою обмоткою вищої напруги та вимірювальною обмоткою, відповідні відводи високовольтної, низьковольтної та вимірювальної обмоток виведені за допомогою відповідних високовольтних та низьковольтних уводів на корпус трансформатора, що має під'єднання для заземлення, а між низьковольтним відводом вимірювальної обмотки, який звичайно підлягає заземленню, та під'єднанням для заземлення, включається конденсатор або інший пристрій з властивостями електричної ємності, що компенсує індуктивність розсіювання вимірювальної обмотки. Використання винаходу дозволить використовувати високовольтний випробувальний трансформатор напруги одночасно і як джерело високої напруги, що подається на об′єкт випробувань, і як засіб вимірювання цієї ж високої напруги з належною точністю. UA 102864 C2 (12) UA 102864 C2 UA 102864 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Винахід належить до галузі електротехніки, зокрема конструкції високовольтних випробувальних трансформаторів напруги 35-110 кВ і вище, переважно, з каскадною конструкцією обмоток, в яких значною мірою проявляється індуктивність розсіювання, призначених для випробування електричною напругою змінного струму ізоляції високовольтного обладнання, засобів електробезпеки, високовольтних електричних кабелів тощо. Відомий каскадний випробувальний трансформатор напруги типу ІОМ (наприклад, ІОМ100/25) (див. Техника высоких напряжений: Лабораторный практикум / под ред. М. Е. Иерусалимова, К.: Вища шк., Головное изд-во, 1987. - С. 60-61), взятий за найближчий аналог. Випробувальний трансформатор виконує функції джерела високої випробувальної напруги для подачі на об'єкт випробування та одночасного її вимірювання з певним масштабним коефіцієнтом за допомогою вольтметра, під'єднаного до вимірювальної обмотки. Високовольтний випробувальний трансформатор напруги виконано у герметичному корпусі, заповненому ізолюючим середовищем, його магнітопровід набрано з окремих пластин електротехнічної сталі. На магнітопроводі розміщені низьковольтна, високовольтна та вимірювальна обмотки, відповідним чином ізольовані одна від одної, від магнітопроводу та корпусу трансформатора. При цьому вимірювальна обмотка з'єднана послідовно з високовольтною обмоткою трансформатора та її вільний кінець підлягає заземленню через відповідний увід. Відводи обмотки високої напруги, відводи обмотки низької напруги, відвід вимірювальної обмотки за допомогою відповідних високовольтних та низьковольтних уводів виведені на корпус трансформатора. Корпус трансформатора має під'єднання для заземлення. Недоліками найближчого аналога є те, що: при випробуванні об'єктів ємнісного навантаження (яким є більшість типів високовольтної ізоляції) високою напругою струм навантаження високовольтної обмотки збільшує падіння напруги на індуктивності розсіювання вимірювальної обмотки, внаслідок чого значно зростає похибка вимірювання високої напруги за допомогою вимірювальної обмотки; ця обставина викликає необхідність застосування у високовольтних випробувальних лабораторіях, окрім випробувального трансформатора, додатково високовольтного вимірювального трансформатора або високовольтного подільника напруги. В основу винаходу поставлено задачу забезпечення необхідної точності вимірювання високої напруги випробувального трансформатора при його ємнісному (та іншому) навантаженні та, тим самим, розширення можливостей випробувального трансформатора до одночасного випробування об'єктів високою напругою змінного струму та вимірювання цієї напруги з мінімальною похибкою. Поставлена задача вирішується тим, що у високовольтному випробувальному трансформаторі напруги, що містить заповнений ізолюючим середовищем корпус, всередині якого розміщено магнітопровід активної частини з низьковольтною, високовольтною та вимірювальною обмотками, відповідним чином ізольованих одна від одної та від магнітопроводу і корпусу трансформатора, а відводи всіх обмоток через відповідні уводи виведені на корпус трансформатора, між низьковольтним відводом вимірювальної обмотки, який звичайно підлягає заземленню зовні трансформатора, та під'єднанням для заземлення вмикається конденсатор, або інший пристрій з властивостями електричної ємності, який компенсує індуктивність розсіювання вимірювальної обмотки. Суть винаходу, що пропонується, пояснюється кресленням, де на фіг. 1 представлено схематичне зображення високовольтного випробувального трансформатора напруги. Високовольтний випробувальний трансформатор напруги містить заповнений ізольованим середовищем корпус 1, в середині якого розташовано магнітопровід активної частини 2, на якому розташовані низьковольтна обмотка 3, високовольтна обмотка 4, вимірювальна обмотка 5, високовольтний увід обмотки високої напруги 6, низьковольтний увід обмотки високої напруги 7, увід вимірювальної обмотки 8, уводи низьковольтної обмотки 9, під'єднання для заземлення 10. Між відводом вимірювальної обмотки, який підлягає заземленню, та під'єднанням для заземлення 10 включений конденсатор 11 (або інший пристрій з властивостями електричної ємності), компенсуючий індуктивність розсіювання вимірювальної обмотки. Для запобігання пошкодженню конденсатора (або іншого пристрою з властивостями електричної ємності) 11 від перенапруг в аварійних режимах роботи випробувального трансформатора, паралельно цьому конденсатору (пристрою) ввімкнено захисний розрядник 12. 1 UA 102864 C2 5 Застосування у високовольтному випробувальному трансформаторі напруги конденсатора або іншого пристрою з властивостями електричної ємності (ємність якого підібрана або розрахована таким чином, щоб компенсувати індуктивність розсіювання вимірювальної обмотки), включеного між відводом вимірювальної обмотки, який звичайно підлягає заземленню, та під'єднанням для заземлення на корпусі трансформатора, дозволяє використовувати високовольтний випробувальний трансформатор напруги одночасно і як джерело високої напруги, що подається на об'єкт випробувань, і як засіб вимірювання цієї ж високої напруги з належною точністю при ємнісному та інших навантаженнях випробувального трансформатора. 10 ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 15 20 1. Високовольтний випробувальний трансформатор напруги, що містить заповнений ізолюючим середовищем корпус, всередині якого розміщено магнітопровід активної частини з низьковольтною, високовольтною та вимірювальною обмотками, відповідним чином ізольованих одна від одної та від магнітопроводу і корпусу трансформатора, а відводи всіх обмоток через відповідні уводи виведені на корпус трансформатора, що має під'єднання для заземлення, який відрізняється тим, що між низьковольтним відводом вимірювальної обмотки, який звичайно підлягає заземленню, та під'єднанням для заземлення включено конденсатор або інший пристрій з властивостями електричної ємності, що компенсує індуктивність розсіювання вимірювальної обмотки. 2. Високовольтний випробувальний трансформатор напруги за п. 1, який відрізняється тим, що паралельно конденсатору або іншому пристрою з властивостями електричної ємності, що компенсує індуктивність розсіювання вимірювальної обмотки, включено захисний розрядник. Комп’ютерна верстка І. Скворцова Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

High-voltage flash test transformer

Автори англійською

Brhzezytskyi Volodymyr Oleksandrovych, Haran Yaroslav Oleksandrovych

Назва патенту російською

Высоковольтный испытательный трансформатор напряжения

Автори російською

Бржезицкий Владимир Александрович, Гаран Ярослав Александрович

МПК / Мітки

МПК: H01F 38/24, H01F 38/20

Мітки: випробувальний, напруги, трансформатор, високовольтний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-102864-visokovoltnijj-viprobuvalnijj-transformator-naprugi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Високовольтний випробувальний трансформатор напруги</a>

Подібні патенти