Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Нефритована склокристалічна полива, що містить SiO2, Аl2О3, Fe2O3, MgO, CaO, Na2O, K2O, яка відрізняється тим, що додатково містить В2О3, ВаО та ТіО2 при наступному співвідношенні компонентів, мас. %: SiO2 69,25-71,68; Аl2О 14,0-15,60; Fе2О3 0,16-0,18; MgO 0,60-0,91; CaO 1,0-1,20; Na2O 3,65-3,90; K2O 1,10-1,42; B2O3 3,10-3,65; ВаО 4,01-4,30; ТiО2 0,13-0,16.

Текст

Реферат: Нефритована склокристалічна полива містить SiO2, Аl2О3, Fe2O3, MgO, CaO, Na2O, K2O, В2О3, ВаО та ТіО2. UA 102604 U (12) UA 102604 U UA 102604 U 5 10 15 20 25 30 35 40 Корисна модель, що пропонується, належить до складів поливи в керамічній промисловості і може бути використаний для одержання полив'яних лицювальних керамічних плиток універсального призначення, що виробляються на сучасних технологічних лініях. Відомий склад поливи, що містить мас. %: SiO2 41,5-45,7; А12О3 17,9-19,6; СаО 6,5-8,3; MgO 1,6-1,8; Na2O 5,3-7,5; К2О 2,0-2,2; Fe2O3 7,6-8,6; В2О3 7,2-10,9(1). Недоліком цієї поливи є високі показники температурного коефіцієнту лінійного розширення -6 -1 (ТКЛР) (6,49-7,62)10 град . Найбільш близьким до складу, який замовляється, є такий, що містить, мас. %: SiO2 62,6763,17; Аl2О3 7,44-9,04; Fe2O3 24,28-26,23; MgO 0,22-0,27; СаО 0,39-0,49; Na2O 1,42-1,82; К2О 1,28-1,43; (2). Недоліком цієї поливи-аналогу є підвищена температура випалу (1250-1280 °C), що призводить до надлишкових витрат енергоресурсів. В основу корисної моделі поставлено задачу зниження температури випалу. Поставлена задача вирішується тим, що на відміну від відомої поливи, яка містить у своєму хімічному складі оксиди SiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO, СаО, Na2O, K2O, полива, що пропонується, додатково містить В2О3, ВаО та ТіО2 при такому співвідношенні компонентів, мас. %: SiO2 69,2571,68; Аl2О 14,0-15,60; Fe2O3 0,16-0,18; MgO 0,60-0,91; СаО 1,0-1,20; Na2O 3,65-3,90; К2О 1,101,42; В2О3 3,10-3,65; ВаО 4,01-4,30; ТіО2 0,13-0,16. Наведені компоненти у такому співвідношенні, яке заявляється, для виготовлення поливи не використовувались, що свідчить про відповідність запропонованого рішення критерію "винахідницький рівень". Позитивний ефект цього рішення пояснюється нижче. Додаткове введення оксидів В2О3, Fe2O3, TiO2 стимулює утворення розплаву, що забезпечує умови формування однорідного поливного покриття із зниженою температурою випалу, попри присутність значної кількості тугоплавких оксидів. Крім того, введення оксидів ТіО 2 та Fe2O3 поряд із забарвлюванням поливи у світло-бежевий колір впливає на підвищення комплексу експлуатаційних властивостей. Приклад. Як похідна сировина використані такі матеріали: каолін просянівський, ампульний бій, пірофілітовий матеріал, кварц-польовошпатовий матеріал, карбонат барію. Шихтовий (матеріальний) склад, який відповідає оптимальному складу поливи № 2 (див. таблицю), у масових відсотках наведено нижче: каолін просянівський 15,0 ампульний бій 37,0 пірофілітовий матеріал 33,0 кварц-польовошпатовий матеріал 10,0 карбонат барію 5,0. Хімічний склад техногенної сировини (ампульний бій), мас. %: SiO2 74,2; Аl2О 5,40; В2О3 8,30; Na2O 7,90; К2О 1,0; MgO 1,45; СаО 1,75. Поливу готують сумісним мокрим помелом компонентів до залишку на решітці 0056 0,13 0,15 %. Вологість шлікеру складів 36-38 %, щільність 1,68-1,70 г/см . Плитки були покриті поливою методом наливання або розпилювання та пройшли випал впродовж 45 хвилин при температурі 1080 °C. Конкретні склади поливи та їх властивості наведено у таблиці. Як витікає з таблиці, запропоновані склади поливи дозволять знизити температуру випалу (1080 °C) та надати покриттю стабільний світло-бежевий колір. Показники інших експлуатаційних властивостей покриття незначно відрізняються від аналогічних показників прототипу. Таким чином, корисна модель, що пропонується, має перевагу у порівнянні з відомими складами полив. 45 1 UA 102604 U Таблиця Хімічний склад та властивості нефритованої склокристалічної поливи, яка заявляється Масовий вміст оксидів, мас. % Оксиди SiO2 Аl2О3 Fe2O3 MgO CaO Na2O K2O B2O3 ТіО2 ВаО Властивості: Температура випалу, °C -7 -1 ТКЛР, α10 град Термостійкість, теплозміни Хімстійкість, по віднош. до кип'яч. води, % Щільність по 3 ареометру, г/см Колір Найближчий аналог 62,67-63,17 7,44-9,04 24,28-26,23 0,22-0,27 0,39-0,49 1,42-1,82 1,28-1,43 замежовий 1 2 3 замежовий 72,31 13,30 0,21 0,55 1,30 3,55 1,65 3,0 0,18 3,95 71,68 14,0 0,18 0,60 1,20 3,65 1,42 3,10 0,16 4,01 70,88 14,93 0,17 0,67 1,06 3,73 1,18 3,21 0,14 4,03 69,25 15,60 0,16 0,91 1,0 3,90 1,10 3,65 0,13 4,30 68,0 16,25 0,15 1,10 0,95 4,20 1,0 3,85 0,10 4,40 1250-1280 1080 1080 1080 1080 1090 51,6-52,8 48,19 47,57 46,73 47,28 48,06 12-14 13 14 14 14 13 99,6-99,8 99,66 99,77 99,78 99,67 99,65 1,48 1,68 1,70 1,70 1,70 1,68 Темновишневий Світлобежевий Світлобежевий Світлобежевий Світлобежевий Світлобежевий ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 Нефритована склокристалічна полива, що містить SiO 2, Аl2О3, Fe2O3, MgO, CaO, Na2O, K2O, яка відрізняється тим, що додатково містить В2О3, ВаО та ТіО2 при наступному співвідношенні компонентів, мас. %: SiO2 69,25-71,68; Аl2О 14,0-15,60; Fе2О3 0,16-0,18; MgO 0,60-0,91; CaO 1,01,20; Na2O 3,65-3,90; K2O 1,10-1,42; B2O3 3,10-3,65; ВаО 4,01-4,30; ТiО2 0,13-0,16. Комп’ютерна верстка М. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Unfritted glass-ceramic glaze

Автори англійською

Ryshchenko Mykhailo Ivanovych, Lisachuk Heorhii Viktorovych, Trusova Yulia Dmytrivna, Bilostotska Liubov Oleksandrivna, Pavlova Liudmyla Vasylivna, Bludova Iryna Ihorivna

Назва патенту російською

Нефриттованная стеклокристаллическая глазурь

Автори російською

Рищенко Михаил Иванович, Лисачук Георгий Викторович, Трусова Юлия Дмитриевна, Билостоцкая Любовь Александровна, Павлова Людмила Васильевна, Блудова Ирина Игоревна

МПК / Мітки

МПК: C04B 41/86

Мітки: полива, нефритована, склокристалічна

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-102604-nefritovana-sklokristalichna-poliva.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Нефритована склокристалічна полива</a>

Подібні патенти