Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пальник реактора одержання ацетилену, що включає корпус та розміщені в ньому трубки трапецієвидного перетину для підведення для вуглеводно-кисневої суміші, зігнуті по гвинтовій лінії, і розміщені між ними трубки для підведення кисню, який відрізняється тим, що трубки для підведення кисню в корпус пальника завальцьовані в канавки, виконані в отворах корпусу пальника реактора.

Текст

Реферат: Винахід належить до процесу одержання ацетилену окислювальним піролізом вуглеводнів, наприклад метану, і може бути використаний в нафтохімічній промисловості. Пропонується удосконалення пальника реактора одержання ацетилену, що полягає у вирішенні проблеми розгерметизації зварних швів з'єднання трубок підведення кисню з корпусом пальника, що виникає із-за експлуатації пальника в жорстких температурних умовах процесу окислювального піролізу метану. З'єднання трубок для підведення кисню з корпусом пальника пропонується здійснювати завальцюванням, що дозволяє збільшити термін експлуатації пальника без зупинок реактора на ремонт. UA 102400 C2 (12) UA 102400 C2 UA 102400 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Винахід належить до процесу одержання ацетилену окислювальним піролізом вуглеводнів, наприклад метану, і може бути використаний в нафтохімічній промисловості. Відомий пальник для одержання ацетилену, який включає закріплені в корпусі трубки еліпсовидного перетину для підведення метанокисневої суміші, зігнуті по гвинтовій лінії та розміщені між трубками для підведення кисню, зігнутими по гвинтовій лінії (Авторське свідоцтво СРСР № 488793, МКВ С07С 11/24, С07С 3/28, F23D 13/40, заявл. 17.07.1972 р., опубл. 25.10.1975 р.) Недоліками відомого пальника є: нерівномірний розподіл вихідної метанокисневої суміші по перетину реакційної камери в початковій її частині, що призводить до нестабільності в роботі реактора, виникненню вібрацій та зменшенню виходу ацетилену, а також неможливість тривалої експлуатації пальника без зупинок реактора на ремонти через розтріскування та порушення герметичності зварних швів приварки трубок подачі кисню до корпусу пальника. Найбільш близьким за технічною суттю та сукупністю ознак є пальник для одержання ацетилену, який включає закріплені в корпусі трубки трапецієвидного перетину для підведення вуглеводно-кисневої суміші, зігнуті по гвинтовій лінії. Між ними розміщені трубки для підведення кисню, зігнуті по гвинтовій лінії. (Авторське свідоцтво СРСР № 710609, МКВ B01J 1/00, C10G 9/38, F23D 15/00, заявл. 04.01.1976 р., опубл. 25.01.1980 p.). Недоліком відомого пальника є неможливість тривалої експлуатації пальника без зупинок реактора через порушення герметичності з'єднання трубок для підведення кисню з корпусом пальника, які здійснюються за допомогою зварки. Внаслідок розтріскування зварних швів реактор доводиться періодично зупиняти для огляду пальника та подальшого ремонту. Вузол з'єднання трубок подачі кисню з корпусом пальника за допомогою зварних швів показаний на фігурі 1 і складається з: - корпусу пальника - 1; - трубок для підведення кисню - 2 і 3; - зварних швів з'єднання корпусу і трубок - 4. Зварні шви 4 розташовані на зовнішній стороні пальника з боку зони горіння і випробовують значний температурний вплив: температура з боку полум'я пальника досягає 1500 °C. Експлуатація пальника в таких умовах протягом 2-3 місяців викликає появу тріщин в зварних швах, що приводить до розгерметизації корпусу пальника. Для усунення тріщин і негерметичності потрібне проведення ремонту пальника шляхом повторного зварювання трубок з корпусом, для чого необхідна зупинка і виведення реактора з експлуатації. Це приводить до нестабільності роботи реактора одержання ацетилену, зменшення виходу продукту і зниження продуктивності виробництва ацетилену в цілому. В основу винаходу поставлено задачу удосконалення пальника реактора одержання ацетилену шляхом підвищення надійності з'єднання трубок підведення кисню з корпусом пальника, що дає можливість збільшення терміну експлуатації пальника реактора без зупинок на ремонти, зручності його обслуговування шляхом виключення необхідності проведення додаткових ремонтів пальника. Поставлена задача удосконалення пальника реактора одержання ацетилену, що включає розміщені в корпусі реактора трубки трапецієвидного перетину для підведення вуглеводнокисневої суміші, зігнуті по гвинтовій лінії, і розміщені між ними трубки для підведення кисню, згідно з винаходом, вирішується шляхом виконання з'єднання трубок для підведення кисню з корпусом пальника завальцюванням в канавки, виконані в отворах корпусу пальника реактора. Вузол з'єднання трубок подачі кисню з корпусом пальника методом завальцювання представлений на фіг. 2. Запропонований спосіб здійснюють таким чином. В корпусі пальника (1) виконують отвори з канавками. В отвори вставляють трубки підведення кисню (2, 3). За допомогою спеціального інструменту - вальцівки трубки завальцьовують в канавки отворів корпусу пальника. Завдяки такому способу в з'єднанні досягають необхідної міцності, герметичності та надійності. Таким чином, технічним результатом використання запропонованого технічного рішення є збільшення терміну служби з'єднання трубок підведення кисню з корпусом пальника, а, отже, і термін служби пальника реактора одержання ацетилену в цілому, що в свою чергу дозволяє підвищити продуктивність процесу одержання ацетилену і вихід ацетилену. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 60 Пальник реактора одержання ацетилену, що включає корпус та розміщені в ньому трубки трапецієвидного перетину для підведення для вуглеводно-кисневої суміші, зігнуті по гвинтовій 1 UA 102400 C2 лінії, і розміщені між ними трубки для підведення кисню, який відрізняється тим, що трубки для підведення кисню в корпус пальника завальцьовані в канавки, виконані в отворах корпусу пальника реактора. Комп’ютерна верстка А. Крулевський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Burner for acetylene production reactor

Автори англійською

Artylakva Levan Shalvovych, Borysov Petro Pavlovych, Dorohin Oleksandr Oleksandrovych, Panasovskyi Leonid Volodymyrovych, Shaposhnikova Nina Andriivna

Назва патенту російською

Горелка реактора получения ацетилена

Автори російською

Артилаква Леван Шалвович, Борисов Петр Павлович, Дорогин Александр Александрович, Панасовский Леонид Владимирович, Шапошникова Нина Андреевна

МПК / Мітки

МПК: B21D 41/00, F23D 14/00, C07C 11/00

Мітки: одержання, ацетилену, пальник, реактора

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-102400-palnik-reaktora-oderzhannya-acetilenu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пальник реактора одержання ацетилену</a>

Подібні патенти