Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Циклон, що містить циліндричний корпус з тангенційним вхідним патрубком, конічним пилозбірним бункером, осьовим вихідним патрубком, на якому розташована плоска діафрагма, що утворює зі стінкою корпусу кільцевий прохідний канал, та лійкоподібну вставку у вигляді порожнистого зрізаного конуса з суцільними стінками, спрямованого меншою основою в бік конічного пилозбірного бункера, який відрізняється тим, що нижня частина осьового вихідного патрубка виконана у вигляді циліндричного інерційного жалюзійного віддільника.

Текст

Реферат: Циклон містить циліндричний корпус з тангенційним вхідним патрубком, конічним пилозбірним бункером, осьовим вихідним патрубком, на якому розташована плоска діафрагма, що утворює зі стінкою корпусу кільцевий прохідний канал, та лійкоподібну вставку у вигляді порожнистого зрізаного конуса з суцільними стінками, спрямованого меншою основою в бік конічного пилозбірного бункера. При цьому нижня частина осьового вихідного патрубка виконана у вигляді циліндричного інерційного жалюзійного віддільника. UA 102359 U (54) ЦИКЛОН UA 102359 U UA 102359 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Корисна модель належить до пристроїв для виділення дисперсних частинок з газів за допомогою відцентрових сил і може бути використана для очищення газів в будь-якій галузі промисловості. Найбільш близьким до запропонованого технічного рішення є циклон, що містить циліндричний корпус з тангенційним вхідним патрубком, конічним пилезбірним бункером, осьовим вихідним патрубком, на якому розташована плоска діафрагма, що утворює зі стінкою корпусу кільцевий прохідний канал, та лійкоподібну вставку у вигляді порожнього зрізаного конуса [А. с. СРСР № 1722604 A1, МПК B01D 45/12]. До недоліків зазначеного вище циклона належить нерівномірність руху газопилової суміші як вздовж зони сепарації в лійкоподібній вставці, так і при проходженні первинно очищеного газу через осьовий вихідний патрубок, що відчутно впливає на ефективність роботи циклона. В основу корисної моделі поставлено задачу підвищення ефективності вловлювання пилу за рахунок додаткового очищення газового потоку при проходженні його крізь елементи жалюзійного віддільника. Поставлена задача вирішується шляхом створення циклона, що містить циліндричний корпус з тангенційним вхідним патрубком, конічним пилозбірним бункером, осьовим вихідним патрубком, на якому розташована плоска діафрагма, що утворює зі стінкою корпусу кільцевий прохідний канал, та лійкоподібну вставку у вигляді зрізаного конуса. При цьому, згідно з пропонованою корисною моделлю, нижню частину осьового вихідного патрубка виконано у вигляді циліндричного інерційного жалюзійного віддільника. Суть корисної моделі пояснюється кресленням, на якому зображений поздовжній розріз циклона. Циклон складається з циліндричного корпусу 1 з тангенційним вхідним патрубком 2 та конічним пилозбірним бункером 3, приєднаним до нижньої частини корпусу 1. Всередині корпусу 1 розташований осьовий вихідний патрубок 4, на якому безпосередньо під вхідним патрубком 2 кріпиться плоска діафрагма 5, що утворює зі стінкою корпусу 1 кільцевий прохідний канал 6. Лійкоподібна вставка 7, виконана у вигляді порожнього зрізаного конуса, більшою основою з'єднана зі стінкою корпусу 1 на рівні діафрагми 5, а меншою основою спрямована вниз, при цьому вершина 8 конічної поверхні вставки 7 розташована на рівні верхнього краю бункера 3. Патрубок 2 і кільцевий канал 6 виконані рівного прохідного перерізу. Циклон працює в такий спосіб. При роботі циклона запилений газ подається через вхідний патрубок 2 і закручується. Закручений потік крізь кільцевий канал 6 надходить у зону сепарації і вставкою 7 формується в тонкостінну конічну лійку з вершиною, розташованою на рівні верхнього краю бункера 3. Закручений потік рухається вниз, при цьому на частинки пилу впливає відцентрова сила протягом всього шляху руху частинок зверху вниз, тому що радіус обертання потоку зменшується. Оскільки вершина лійки розташована на рівні верхнього краю бункера, то закручений потік не перешкоджає осадженню пилу в бункері 3. Очищений потік потрапляє до циліндричного інерційного жалюзійного віддільника 9, де відбувається вторинне доочищення потоку при проходженні його крізь щілини віддільника. У віддільнику 9 потік робить різкий поворот на кут, більший 90°, але менший 180°, частину пилу, що знаходиться в потоці, за рахунок сил інерції повертаються на ще менший кут, ударяючись при цьому об жалюзі інерційного віддільника і/або відскакують від них до зовнішньої стінки вставки 7, або рухаються до низу вздовж жалюзі у напрямку бункера 3. Запропонований циклон суттєво підвищує ефективність пиловловлювання, а також має нескладну конструкцію, що зумовлює легкість експлуатації та ремонту. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 50 55 Циклон, що містить циліндричний корпус з тангенційним вхідним патрубком, конічним пилозбірним бункером, осьовим вихідним патрубком, на якому розташована плоска діафрагма, що утворює зі стінкою корпусу кільцевий прохідний канал, та лійкоподібну вставку у вигляді порожнистого зрізаного конуса з суцільними стінками, спрямованого меншою основою в бік конічного пилозбірного бункера, який відрізняється тим, що нижня частина осьового вихідного патрубка виконана у вигляді циліндричного інерційного жалюзійного віддільника. 1 UA 102359 U Комп’ютерна верстка Л. Литвиненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Cyclone

Автори англійською

Ardykovskyi Oleksii Viktorovych, Stepaniuk Andrii Romanovych

Назва патенту російською

Циклон

Автори російською

Ардиковский Алексей Викторович, Степанюк Андрей Романович

МПК / Мітки

МПК: B01D 45/12, B04C 3/00

Мітки: циклон

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-102359-ciklon.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Циклон</a>

Подібні патенти