Спосіб вибору тактики рентгенхірургічного лікування кровотеч із варикозно-розширених вен стравоходу та шлунка

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб вибору тактики рентгенхірургічного лікування кровотеч із варикозно-розширених вен стравоходу та шлунка, що включає проведення двопросвітного балонного катетера у досліджувану ділянку, роздування балона і контрастування, а також діагностику судинного басейну, який відрізняється тим, що на вихідному етапі вимірюють оклюзійний тиск в печінковій вені шляхом її заклинення, проводять двопросвітний балонний катетер в селезінкову артерію, роздувають балон та вимірюють тиск в печінковій вені; якщо тиск знижується, проводять емболізацію селезінкової артерії, якщо ні - виконують транспечінкову пункцію ворітної вени, катетеризацію лівої шлункової вени та її черезшкірну черезпечінкову емболізацію.

Текст

Реферат: Спосіб вибору тактики рентгенхірургічного лікування кровотеч із варикозно-розширених вен стравоходу та шлунка включає проведення двопросвітного балонного катетера у досліджувану ділянку, роздування балона і контрастування, а також діагностику судинного басейну. На вихідному етапі вимірюють оклюзійний тиск в печінковій вені шляхом її заклинення. Проводять двопросвітний балонний катетер в селезінкову артерію. Потім роздувають балон та вимірюють тиск в печінковій вені; якщо тиск знижується, проводять емболізацію селезінкової артерії, якщо ні - виконують транспечінкову пункцію ворітної вени, катетеризацію лівої шлункової вени та її черезшкірну черезпечінкову емболізацію. UA 102311 U (12) UA 102311 U UA 102311 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до медицини, а саме невідкладної хірургії, і може бути використана для вибору тактики лікування кровотеч із варикозно-розширених вен стравоходу та шлунка. Відомий спосіб черезшкірної черезпечінкової катетеризації ворітної вени за Lunderquist, що описаний в монографії Авдосьев Ю.В., Бойко В.В. "Ангиография и рентгенэндоваскулярная хирургия абдоминальных кровотечений" (див. Харьков. - Изд-во Савчук О.О. - 2011. - С. 138). Він включає черезшкірну черезпечінкову пункцію ворітної вени, проведення катетера у досліджувану ділянку (ворітну вену), а також введення контрасту, ангіографічну діагностику судинного басейну ворітної вени та емболізацію варикозно-розширених вен стравоходу та шлунка. Спосіб дозволяє проведення прямих маніпуляцій на ворітній вені, візуалізацію стану її басейну з діагностичними цілями та проведення лікувальних заходів. Але в ньому не передбачений вибір лікувальної тактики в залежності від рівня портального блока. Це є суттєвим, оскільки у хворих на цироз печінки, що ускладнений асцитом або тромбозом ворітної вени дуже великий ризик виникнення значної кількості ускладнень, в тому числі і внутрішньочеревних кровотеч. Найближчим аналогом до корисної моделі є спосіб, описаний в статті Weber J., Novak D. "Occlusion arteriography: Diagnostic and therapeutic applicability of balloon catheters" (див. Cardiovas. Intervent. Radiol. - 1980. - Vol. 3. - P. 81-96). Він включає проведення двопросвітного балонного катетера у досліджувану ділянку (селезінкову артерію), роздування балона, контрастування, а також виконання діагностичної ангіографії. Спосіб дозволяє провести якісну візуалізацію артеріального русла гілок черевного стовбура для діагностики існуючого стану, але при діагностиці він не дає можливості провести адекватну кількісну оцінку показників кровотоку в гепатолієнальному басейні. Спосіб не призначений для проведення лікувальних заходів щодо ускладнень портальної гіпертензії, а лише для діагностики патології, тобто не дозволяє впливати на кровотечу із варикозно-розширених вен стравоходу та шлунка, якщо вона є, і вибирати відповідну тактику її лікування. В основу корисної моделі поставлена задача створити спосіб вибору тактики рентгенхірургічного лікування кровотеч із варикозно-розширених вен стравоходу та шлунка шляхом визначення чітких показань для проведення лікувальних заходів щодо змін показників кровотоку в басейні ворітної вени. Поставлена задача вирішується тим, що в способі вибору тактики рентгенхірургічного лікування кровотеч із варикозно-розширених вен стравоходу та шлунка, який включає проведення двопросвітного балонного катетера у досліджувану ділянку, роздування балона і контрастування, а також діагностику судинного басейну, згідно з корисною моделлю, на вихідному етапі вимірюють оклюзійний тиск в печінковій вені шляхом її заклинення, проводять двопросвітний балонний катетер в селезінкову артерію, роздувають балон та вимірюють тиск в печінковій вені; якщо тиск знижується, проводять емболізацію селезінкової артерії, якщо ні виконують транспечінкову пункцію ворітної вени, катетеризацію лівої шлункової вени та її черезшкірну черезпечінкову емболізацію. Вибирання показника оклюзійного тиску в печінковій вені як індикатора ймовірної кровотечі з варикозно-розширених вен стравоходу обумовлено тим, що коливання оклюзійного тиску в печінкових венах є прямо пропорційними коливанням тиску в ворітній вені, до системи якої належать вени стравоходу. Використання роздування балона в селезінковій артерії для переривання зв'язку між системами печінкових та ворітної вени дозволяє відстежити, чи був цей зв'язок неушкодженим в вихідному стані. Якщо при роздуванні балона в селезінковій артерії оклюзійний тиск в печінковій вені знижується, це означає, що зв'язок є і емболізація селезінкової артерії є доцільною для зниження тиску в ворітній вені, а значить і в варикозно-розширених венах стравоходу. Тобто таким чином може бути зупинена кровотеча з них. Якщо при роздуванні балона в селезінковій артерії оклюзійний тиск в печінковій вені не знижується, це означає, що тим чи іншим чином ушкоджений прямий зв'язок систем печінкової та ворітної вени, і кровотік по ворітній вені зустрічає блок на рівні воріт печінки, наприклад тромбоз ворітної вени, компресію судини або інше. В цьому випадку емболізація селезінкової артерії є недоцільною, і виконують черезшкірну черезпечінкову емболізацію лівої шлункової вени тому, що вона є безпосереднім джерелом кровотечі. На даний час невідомі способи, які дозволяють вибирати патогенетичну тактику лікування кровотечі із варикозно-розширених вен стравоходу в залежності від рівня портального блока. Детальний опис способу наведений на прикладах його виконання в клініці. Клінічний приклад 1. 1 UA 102311 U 5 10 15 20 25 30 35 40 Хворий А., 61 року був госпіталізований до ДУ "ІЗНХ ім. В.Т. Зайцева НАМНУ" з діагнозом: цироз печінки в стадії паренхіматозно-судинної недостатності (клас С за Child-Pugh), гепатоспленомегалія, портальна гіпертензія, кровотеча з варикозно-розширенних вен стравоходу та шлунка III ступеня. В зв'язку з рецидивом кровотечі було встановлено зонд Блекмора-Сенагстена. Хворий ургентно доставлений до рентгенопераційної, де першим етапом після пункції правої стегнової вени за Сельдінгером катетеризована суперселективно права печінкова вена однопросвітним катетером. За допомогою апарата Вальдмана проведено вимірювання оклюзійного тиску, який склав 87 мм. вод.ст. Другим етапом проведена пункція правої стегнової артерії по методиці Сельдінгера. За допомогою провідника та 5F катера типу "Cobra" виконана катетеризація черевного стовбура та проведена целіакографія. Суперселективно по провіднику, який був заведений в отвір селезінкової артерії виконана заміна діагностичного катетера на двопросвітний балонний катетер. Після роздування балона проведено вимір оклюзійного тиску в печінковій вені, який склав 28 мм вод.ст., що стало показанням для проведення емболізації селезінкової артерії спіраллю типу Гіантурко. При контрольній спленоартеріографії виявлено рефлекс контрастної речовини в бік черевного стовбура. Катетер із стегнової артерії видалено. Гемостаз місця пункції. Протягом 10 діб спостерігався помірний післяемболізаційний синдром (біль в лівому підребер'ї, підвищення температури тіла до 39 °C) без ускладнень. Рецидиву кровотечі в ранньому післяопераційному періоді не спостерігалося. На 14 добу хворий виписаний в задовільному стані. Клінічний приклад 2. Хвора Т., 57 років була госпіталізована до ДУ "ІЗНХ ім. В.Т. Зайцева НАМНУ" з діагнозом: кіста головки підшлункової залози, допечінкова портальна гіпертензія, гепатомегалія, кровотеча з варикозно-розширених вен стравоходу та шлунку III ступеня. З клінікою тривалої кровотечі хвора доставлена до рентгенопераційної, де першим етапом після пункції правої стегнової вени по Сельдінгеру виконана суперселективно катетеризація правої печінкової вени однопросвітним катетером. За допомогою апарата Вальдмана проведено вимірювання оклюзійного тиску в даній вені, який склав 98 мм вод.ст. Другим етапом проведена пункція правої стегнової артерії за методикою Сельдінгера. За допомогою провідника та 5F катера типу "Cobra" виконана катетеризація черевного стовбура та проведена целіакографія. Через катетер суперселективно в отвір селезінкової артерії заведено провідник, по якому проведена подальша заміна діагностичного катетера на двопросвітний балонний катетер. Після роздування балона проведено вимір оклюзійного тиску в печінковій вені, який залишився без змін. У зв'язку з чим хворій проведена черезшкірна черезпечінкова пункція ворітної вени по методиці Lunderquist з наступною катетеризацією та емболізацією лівої шлункової вени. Кровотеча зупинилася. Катетер із стегнової артерії видалено. Гемостаз місця пункції. Також видалено катетер із печінки. Гемостаз. Рецидиву кровотечі в ранньому післяопераційному періоді не відмічено. На 12 добу хвора виписана в задовільному стані. Таким чином, використання корисної моделі дозволяє вибирати тактику рентгенхірургічного лікування кровотеч із варикозно-розширених вен стравоходу та шлунка в залежності від рівня портального блока. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 45 50 Спосіб вибору тактики рентгенхірургічного лікування кровотеч із варикозно-розширених вен стравоходу та шлунка, що включає проведення двопросвітного балонного катетера у досліджувану ділянку, роздування балона і контрастування, а також діагностику судинного басейну, який відрізняється тим, що на вихідному етапі вимірюють оклюзійний тиск в печінковій вені шляхом її заклинення, проводять двопросвітний балонний катетер в селезінкову артерію, роздувають балон та вимірюють тиск в печінковій вені; якщо тиск знижується, проводять емболізацію селезінкової артерії, якщо ні - виконують транспечінкову пункцію ворітної вени, катетеризацію лівої шлункової вени та її черезшкірну черезпечінкову емболізацію. Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for selection of approach for x-ray-assisted surgical treatment of bleeding from varicose veins of esophagus

Автори англійською

Boiko Valerii Volodymyrovych, Avdosiev Yurii Volodymyrovych, Myrosshnychenko Dmytro Oleksandrovych

Назва патенту російською

Способ выбора тактики рентгенхирургическиго лечения кровотечений из варикозно расширенных вен пищевода и желудка

Автори російською

Бойко Валерий Владимирович, Авдосьев Юрий Владимирович, Мирошниченко Дмитрий Алексеевич

МПК / Мітки

МПК: A61M 25/10, A61B 17/00

Мітки: лікування, стравоходу, спосіб, вен, шлунка, кровотеч, тактики, вибору, рентгенхірургічного, варикозно-розширених

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-102311-sposib-viboru-taktiki-rentgenkhirurgichnogo-likuvannya-krovotech-iz-varikozno-rozshirenikh-ven-stravokhodu-ta-shlunka.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб вибору тактики рентгенхірургічного лікування кровотеч із варикозно-розширених вен стравоходу та шлунка</a>

Подібні патенти