Спосіб профілактики виникнення шлунково-кишкових кровотеч під час операцій у хворих з приводу аневризми аорти

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб профілактики виникнення шлунково-кишкових кровотеч під час операцій у хворих з приводу аневризми аорти, що включає проведення медикаментозного лікування, який відрізняється тим, що під час операції починають застосовувати, та продовжують після завершення операції застосування лікарських засобів, зокрема: блокатори Н2-рецепторів гістаміну (квамател 40 мг 1 раз/добу в/в); засоби, що впливають на систему травлення і метаболічні процеси (розчин актовегіну 10 % - 1,0 мл 1 раз/добу в/в); інгібітор протеолізу (гордокс 1 млн. в/в); М-холіноблокатор (пірензепін 50 мг 2 рази/добу в/в); аналоги інгібітору гормону росту (сандостатин шляхом постійної інфузії в/в крапельно протягом 24 год.).

Текст

Реферат: Спосіб профілактики виникнення шлунково-кишкових кровотеч під час операцій у хворих з приводу аневризми аорти включає проведення медикаментозного лікування. Під час операції починають застосовувати, та продовжують після завершення операції застосування лікарських засобів, зокрема: блокатори Н2-рецепторів гістаміну (квамател 40 мг 1 раз/добу в/в); засоби, що впливають на систему травлення і метаболічні процеси (розчин актовегіну 10 %-1,0 мл 1 раз/добу в/в); інгібітор протеолізу (гордокс 1 млн. в/в); М-холіноблокатор (пірензепін 50 мг 2 рази/добу в/в); аналоги інгібітору гормону росту (сандостатин шляхом постійної інфузії в/в крапельно протягом 24 год.). UA 102068 U (12) UA 102068 U UA 102068 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до медицини, зокрема до кардіохірургії, і може бути використана з метою профілактики виникнення шлунково-кишкових кровотеч під час операцій з приводу аневризми аорти. Відомий спосіб профілактики шлунково-кишкової кровотечі у ранньому післяопераційному періоді після оперативного втручання на органах черевної порожнини при ентеральному харчуванні хворих (UA10025, МПК А61K38/43, А61М29/00, дата публікації 17.10.2005, бюл. № 10), що включає застосування препарату для зниження шлункової кислотопродукції а саме застосування розчину ацидин-пепсину (рН=2,0), який вводять у тонку кишку позаду зв'язки Трейтця з кратністю 4-5 разів на добу впродовж всього періоду ентерального харчування. Недоліком способу є його недостатня специфічність, що не передбачає його застосування для профілактики шлунково-кишкових кровотеч у хворих кардіохірургічного профілю після операцій з приводу аневризми аорти. Кардіохірургічні втручання в умовах штучного кровообігу можуть призводити до включення патогенетичних механізмів розвитку гострих патологічних змін слизової шлунково-кишкового тракту (ШКТ), що ускладнюються шлунково-кишковими кровотечами (ШКК). Операції на серці ускладнюються розвитком ШКК в 0,2-0,8 % випадків і є причиною досить високої летальності, рівень якої коливається від 9,6 до 80 %. ШКК - це небезпечне ускладнення, що призводить до суттєвих змін гемодинаміки і до порушення функцій життєво важливих систем організму. У зв'язку з цим, актуальними є впровадження ефективних та раціональних методів лікування гострих ШКК у хворих після операцій на серці. Крім того, тривала антикоагулянтна терапія в післяопераційному періоді після операцій на відкритому серці та багатьох рентгенендоваскулярних втручань створює високу схильність до можливих кровотеч. За відомими способами профілактики усім плановим кардіохірургічним пацієнтам необхідно виконувати передопераційну фіброгастроскопію (ЕФГДС) в рутинному порядку за відсутності протипоказань. Навіть якщо недіагностована доопераційно хронічна гастродуоденальна патологія не проявить себе у ранньому післяопераційному періоді, то несподівана кровотеча в амбулаторних умовах може бути фатальною, через те, що основний контингент пацієнтів приймає антикоагулянти пожиттєво. Недоліком зазначеного способу є те, що значна частина пацієнтів через тяжкість стану не може пройти даного обстеження. Крім того хворим з гострою розшаровуючою аневризмою, які госпіталізуються по швидкій допомозі неможливо проведення ЕФГДС, тому що вони, внаслідок критичного стану, ідуть на операцію відразу, без дообстежень. В основу корисної моделі поставлено задачу створення способу профілактики шлунковокишкових кровотеч у хворих під час операцій з приводу аневризми аорти, в якому за рахунок застосування нового порядку дій по здійсненню профілактики, нової сукупності лікарських засобів та режимів їх застосування забезпечується зменшення вірогідності виникнення кровотеч, масивної крововтрати, забезпечується позитивна місцева дія на течію можливого патологічного процесу, скорочуються терміни загоєння вже існуючих у хворого дефектів, знижується об'єм крововтрати під час операції, але і не викликають тяжкі гемодинамічні порушення та алергічні реакції, зменшуються післяопераційні запальні реакції, за відсутності токсичності застосовуваних препаратів, зменшується ризик вірогідності виникнення летальних випадків, та забезпечується покращення стану пацієнтів. Для вирішення поставленої задачі у способі профілактики шлунково-кишкових кровотеч у хворих під час операцій з приводу аневризми аорти, що включає проведення медикаментозного лікування, згідно з корисною моделлю, під час операції починають застосовувати, та продовжують після завершення операції застосування лікарських засобів, зокрема: блокатори Н2-рецепторів гістаміну (квамател 40 мг 1 раз/добу в/в); засоби, що впливають на систему травлення і метаболічні процеси (розчин актовегіну 10 % - 1,0 мл 1 раз/добу в/в); інгібітор протеолізу (гордокс 1 млн. в/в); М-холіноблокатор (пірензепін 50 мг 2 рази/добу в/в); аналоги інгібітору гормону росту (сандостатин шляхом постійної інфузії в/в крапельно протягом 24 год.). Внаслідок застосування сукупності ознак нового способу, спосіб забезпечує зменшення вірогідності виникнення рецидивів кровотеч, та масивної крововтрати, чинить позитивну місцеву дію на перебіг можливого патологічного процесу, скорочує терміни загоєння вже існуючих у хворого дефектів, знижує об'єм крововтрати під час операції, але і не викликає тяжкі гемодинамічні порушення та алергічні реакції, зменшує післяопераційні запальні реакції, за відсутності токсичності застосованих препаратів, зменшує ризик вірогідності виникнення летальних випадків, та забезпечує покращення стану пацієнтів. Спосіб не потребує проведення до операції довготривалих досліджень та аналізів для визначення наявності та чинника наявної шлунково-кишкової кровотечі, які затримують 1 UA 102068 U 5 10 15 застосування лікувального впливу, що у відомих способах призводить до погіршення стану пацієнта. Приклад. Пацієнт К., 63 p., госпіталізований до ДУ "НІССХ ім. М.М. Амосова" по швидкій допомозі з діагнозом гостра розшаровуюча аневризма грудного відділу аорти. ЕФГДС не проводилось. Хворому в терміновому порядку проведена операція, тривалістю 10 год. Під час операції почали застосовувати, та продовжували після завершення операції застосування лікарських засобів, зокрема: квамател 40 мг 1 раз/добу в/в; розчин актовегіну 10 % - 1,0 мл 1 раз/добу в/в; гордокс 1 млн. в/в; та сандостатин - шляхом постійної інфузії в/в крапельно протягом 24 год. В ранньому післяопераційному періоді, через 4 години після операції виконана ЕФГДС: встановлена гостра виразка ДПК, без ознак кровотечі. На 10 добу проведено повторну ЕФГДС - відсутні ознаки кровотечі, виразка в стані рубцювання. На 10 добу пацієнт був переведений з реанімаційного відділення в палату. На 18 добу пацієнт був виписаний із клініки на санаторне лікування. Розроблений спосіб не потребує проведення до операції довготривалих досліджень та аналізів для визначення наявності шлунково-кишкової кровотечі, які затримують застосування лікувального впливу, що у відомих способах призводить до погіршення стану пацієнта та зменшує вірогідність виникнення ШКК. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 20 25 Спосіб профілактики виникнення шлунково-кишкових кровотеч під час операцій у хворих з приводу аневризми аорти, що включає проведення медикаментозного лікування, який відрізняється тим, що під час операції починають застосовувати, та продовжують після завершення операції застосування лікарських засобів, зокрема: блокатори Н2-рецепторів гістаміну (квамател 40 мг 1 раз/добу в/в); засоби, що впливають на систему травлення і метаболічні процеси (розчин актовегіну 10 % - 1,0 мл 1 раз/добу в/в); інгібітор протеолізу (гордокс 1 млн. в/в); М-холіноблокатор (пірензепін 50 мг 2 рази/добу в/в); аналоги інгібітору гормону росту (сандостатин шляхом постійної інфузії в/в крапельно протягом 24 год.). Комп’ютерна верстка В. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61P 1/00, A61K 31/375, A61K 33/06, A61K 38/08, A61K 31/197, A61P 1/04

Мітки: профілактики, аорти, операцій, спосіб, шлунково-кишкових, аневризми, кровотеч, виникнення, хворих, приводу

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-102068-sposib-profilaktiki-viniknennya-shlunkovo-kishkovikh-krovotech-pid-chas-operacijj-u-khvorikh-z-privodu-anevrizmi-aorti.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб профілактики виникнення шлунково-кишкових кровотеч під час операцій у хворих з приводу аневризми аорти</a>

Подібні патенти